torsdag 29 januari 2009

Bort med "kolonilotterna" vid stationen - bygg nya!


Nu finns det möjlighet till mängder av nya kolonilotter i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade i torsdags om två nya detaljplaner för nya kolonilottsområden - en i Steningedalen och en i Steningehöjden. Intresserade kan höra av sig till kommunens fastighetskontor – Komfast för att få reda på hur man ska bära sig åt för att få arrendera en lott när de väl blir klara. Själv har jag länge velat få bort det nuvarande kolonilottsområdet vid Märsta station. Det ser bedrövligt ut. Nu kan dessa odlare erbjudas plats på ett nytt ställe. Det känns bra.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger