torsdag 28 oktober 2010

Erfarenhet, förnyelse, föryngring och jämställdhet präglar Socialdemokraternas laguppställning i Sigtuna kommun

Laguppställning för Socialdemokraterna klar

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun utsåg vid ett välbesökt medlemsmöte under onsdagskvällen sina ledande företrädare i kommunpolitiken för mandatperioden 2010-2014.

Sammantaget har Socialdemokraterna nominerat ett starkt lag som tillsammans med de övriga socialdemokratiska företrädarna i nämnder och styrelser samt samarbetspartierna ska leda kommunen den kommande mandatperioden. Förslaget är i princip helt jämställt, innehåller erfarenhet och förnyelse samt har representanter från merparten av kommunen.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun gjorde ett mycket starkt kommunval och gick framåt för tredje valet i rad och fick 42,5 % av rösterna, vilket gav 2 nya mandat. Socialdemokraterna med sina 23 mandat bildar majoritet tillsammans med Miljöpartiet och Centerpartiet – sammantaget har kommunledningen 26 av de 51 mandaten i kommunfullmäktige.

Efter en överenskommelse mellan de i kommunledningen ingående partierna ska Socialdemokraterna tillsätta kommunfullmäktiges ordförande, kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande samt samtliga ordförandeposter i nämnder och styrelser . I Kommunstyrelsen ska (S) tillsätta sex ordinarie ledamöter och åtta ersättare.

Följande nominerades vid onsdagens medlemsmöte:

Kommunfullmäktiges ordförande
Gun Eriksson, 62 år, kommunalråd. Bor i Odensala. Är utbildad lärare och har förutom i skolan bl.a. jobbat i regeringskansliet som statssekreterare.

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Bruno Landstedt, 73 år, pensionär. Bor i Märsta. Har bl.a. jobbat som chef på Stiftelsen Humlegården och varit verksam inom handikapprörelsen.

Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden
Lola Svensson, 54 år, projektledare. Bor i Valsta. Har under många år jobbat inom fackföreningsrörelsen som ombudsman för Hotell- och restauranganställdas förbund, både regionalt och nationellt.

Ordförande i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ibrahim Khalifa, 33 år, egen företagare som IT-konsult. Bor i Steninge. Har jobbat som IT-specialist i det privata näringslivet merparten av sin tid arbetslivet.

Ordförande i Äldre- och omsorgsnämnden
Evalena Lindqvist, 42 år, administratör i det privata näringslivet. Bor i Märsta. Har jobbat inom Posten, bl.a. som kontorschef.

Ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ronnie Lundin, 40 år, inköpare på Rikspolisstyrelsen. Bor i Märsta. Har tidigare bl.a. jobbat bland annat på Försvarets Materielverk

Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden
Anna Johansson, 42 år, politisk sekreterare. Bor i Märsta. Har bl.a. jobbat på SAS och (S)-riksdagsgruppen.

Ordförande i Bygg- och trafiknämnden
Göran Hammarsjö, 78 år, pensionär. Bor i Rosersberg. Har tidigare varit landstingsråd och bl.a. jobbat som officer i Armén och som skolchef inom Civilförsvaret.

Ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden
Lola Svensson, 54 år, projektledare. Bor i Valsta. Har under många år jobbat inom fackföreningsrörelsen som ombudsman för Hotell- och restauranganställdas förbund, både regionalt och nationellt.

Ordförande AB Sigtunahem
Anders Johansson, 34 år, kommunalråd. Bor i Rosersberg. Har tidigare bl.a. jobbat på (S)-riksdagsgruppen och som vd på Konsum Norrort.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har sedan relativt lång tid tillbaka nominerat sina gruppledare i nämnderna till att även sitta i Kommunstyrelsen. Det har gett kommunledningen tydlighet och handlingskraft. Denna inriktning följde medlemsmötet vid sina nomineringar till Kommunstyrelsen:

Ordinarie ledamöter i Kommunstyrelsen
Anders Johansson, 34 år, Rosersberg
Anna Johansson, 42 år, Märsta
Ibrahim Khalifa, 33 år, Steninge
Lola Svensson, 54 år, Valsta
Cesar Vargas Iglesias, 21 år, Märsta
Evalena Lindqvist, 42 år, Märsta

Ersättare i Kommunstyrelsen
Steffen Oxenvad, 39 år, Sigtuna
Abir Karademir, 32 år, Steninge
Ronnie Lundin, 40 år, Märsta
Berit Starkenberg, 43 år, Vidbo
Bernt Johansson, 75 år, Märsta
Gunilla Johansson, 60 år, Sigtuna
Göran Hammarsjö, 78 år, Rosersberg
Ingegerd Lindberg-Minocher, 48 år, Märsta


Samtliga beslut om nomineringar var enhälliga.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun kommer att nominera kandidater till vice ordförandeposterna, ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser på sitt medlemsmöte den 8 december.

onsdag 27 oktober 2010

Hur tänkte (M) i Sigtuna? - del två.

Oppositionsrådet (M) i Sigtuna kommun har skickat ett pressmeddelande där han bland annat lyfter fram att Moderaterna i kommunen måste förbättra sin representativitet om de ska lyckas fånga ny väljare. Unga, kvinnor och personer med utländsk bakgrund nämns specifikt.

Jag tror oppositionsrådet i det här avseendet har gjort rätt analys.
Hur gjorde då moderaterna i verkligheten, inte i "pressmeddelandevärlden"?

Jo, de utsåg en kommunstyrelsegrupp som består av 22% kvinnor, 11% som bor i centralorten Märsta, 0% som bor i Rosersberg och 0% med utomnordisk bakgrund.

Är det någon som får de vacka orden att stämma med verkligheten kan ni höra av er till Socialdemokraternas partiexpedition - ni har då chans att vinna en skraplott.

Kanske blir det de andra partierna i resterna av den så kallade Sigtunaalliansen som ska se till att oppositionen i blir mer representativ gällande bostadsort, jämställdhet och mångfald.

Både jag och väljarna är intresserade.

(M) i Sigtunas nya kommunstyrelsegrupp klar - hur tänkte de nu?

Moderaterna i Sigtuna kommun har nu beslutat vilka som ska representera dem i kommunstyrelsen. Med anledning av det kan jag inte undgå att göra följande reflextioner:

Moderaterna i Sigtuna kommun har just gjort ett katastrofval. I sin absolut starkaste region, och dessutom med en stor framgång på riksplanet, lyckades de inte ens behålla sin ställning i kommunen, utan backade. Det finns flera orsaker till det. De två främsta är naturligvis avsaknaden av en bra och trovärdig kommunpolitik samt att vi socialdemokrater lokalt har fört en politik som även tilltalat borgerliga väljare i mycket stor utsträckning.

Det var få, för att säga ingen, som trodde att teamet från 2006; oppositionsrådet Lars-Göran Sörqvist, valledaren Lars Bärlund och politiske sekreteraren Patrik M Andersson skulle få efterträdare som skulle lyckas sämre. Men det fick de. Oppositionsrådet Henrik Kelfve, valledaren Helle Nyman Ahlqvist och politiske sekreteraren Robert Skölin stod för den bedriften.

Som förklaring till moderaternas katastrofval i kommunen ska utöver den misslyckade politiken även läggas väljarna generellt uppfattade att deras företrädare inte till närmelsevis speglade dem de ska företräda:

- hög medelålder
- bedrövlig jämställdhet med kraftig mansdominans
- extrem underrepresentation med företrädare från den största orten Märsta
- undermålig mångfaldsrepresentation med mycket få företrädare med annan bakgrund än den svenska

Moderaterna i Stockholmsregionen är idag ett stort och oerhört proffesionellt parti. Mycket skickliga, måste jag säga. Därför förväntar jag mig en ny, energisk och stark utmanare i det lokala moderatpartiet. Något som jag känner respekt inför.

När jag igår tog del av Moderaternas nominering till kommunstyrelsen blev jag mot bakgrund av detta mycket förvånad. Det präglas nämligen av:

- hög medelålder
- bedrövlig jämställdhet med kraftig mansdominans
- extrem underrepresentation med företrädare från den största orten Märsta
- undermålig mångfaldsrepresentation med mycket få företrädare med annan bakgrund än den svenska


Imorgon beslutar vi socialdemokrater på vårt medlemsmöte vilka som ska företräda invånarna i kommunstyrelsen. Jag hoppas verkligen att vi kan visa på ett tydligt sätt att vi är ett modernare, öppnare och bredare parti än det som Moderaterna i Sigtuna har lyckats prestera - det är samma gamla höger!

onsdag 20 oktober 2010

Sigtuna kommuns ekonomi mycket stark

Sigtuna kommuns ekonomi står mycket stark. Det framgår av den delårsrapport som den blocköverskridande kommunledningen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet nu för fram till beslut i kommunfullmäktige.

Innan avskrivningar beräknas årsresultatet till 106 miljoner kronor, vilket hela 73 miljoner bättre än budget.

Framtidsinvesteringarna har varit rätt. Skattesänkningen lika så. En skattesänkning som Moderaterna och Vänsterpartiet i skön förening röstade nej till.

Läs mer på www.sigtuna.se under pressmeddelanden.

fredag 15 oktober 2010

Internationella toppmötet Tällberg forum till Sigtuna kommun!

Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna, och jag presenterar Tällberg Forum in Sigtuna i Stockholm Business Regions lokaler vid lunch-tid.
Efter ett intensivt arbete av kommunledningen och Destination Sigtuna är det nu klart att det välrenomerade Tällberg Forum för första gången kommer att hålla sitt möte utanför Tällberg/Leksand. Och det kommer att ske i Sigtuna!

Tällberg Foundation som arrangerar Tällberg Forum är en stiftelse som grundats av Bo Ekman. Stiftelsen har samlat människor från hela världen med olika bakgrund till möten i snart 30 år under informella former. Tällberg forum har samlat världsledare från politik, näringsliv, religioner och föreningslivet till prövande samtal om existentiella framtidsfrågor. Nu kommer det ske i vår kommun - Sigtuna. Det är fantastiskt!

Personligen har jag högt uppskattat samtalen med Bo Ekman om Tällberg Forum in Sigtuna:s inriktining och vi är överens om att det även i högsta grad ska komma lokalsamhället och invånarna till del.

Den 29 juni - 3 juli 2011 välkomnar vi världen till Sigtuna kommun!

Läs mer på http://www.sigtuna.se/ under presmeddelanden.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger