fredag 31 december 2010

Nytt år: Låt utvecklingen fortsätta!

Jag har ombetts att skriva en kort nyårskrönika till märsta.nu . Här återges den:

---------------------------

I nyårskrönikan i märsta.nu förra året bad jag om förnyat förtroende för mitt parti och mig att få fortsätta styra kommunen. Därför vill jag först av allt säga ett varmt och innerligt; Tack!

För oss som förtroendevalda och politiker är naturligtvis ett valår som 2010 ett mycket speciellt år. Allt ställs på sin spets. Antingen får man ett OK för vad man gjort och tilltros kunna göra framöver, eller så får man respass. Att i allmänna val få sitt förtroende prövat av alla med rösträtt är den ultimata utmaningen. Inget annat är så skärskådat och väl underbyggt av de som väljer, och därmed kritiskt granskat, som just ett val. Det gäller i ännu större grad kommunaval där närheten mellan väljare och valda är mycket nära.

På valnatten den 19 september kände jag en stor tomhet. Mitt parti och jag hade gett allt. I två mandaterioder, åtta år, hade vi lett kommunen. Bara en gång tidigare hade vi vunnit två kommunval i rad (1979 och 1982). Aldrig tidigare hade vi vunnit tre gånger i rad. Dessutom hade vi en gigantisk uppförbacke i opinionsundersökningarna i landet generellt, och i Stockholms län speciellt. När vallokalundersökningen presenterades förtsod vi direkt att slaget var förlorat i riksdagsvalet och när riksdagsvalsresultatet inom Sigtuna kommun tickade fram och stannade på 28% var det inte många som trodde på valseger i kommunen. Vi kände väldigt starkt att vi skulle göra ett bättre kommunval än riksdagsval. Vi hade mött en sådan värme och uppskattning i vår lokala valrörelse. Dessutom var oppositionen, som för första gången samlat sig till en ”riktig” allians osedvanligt svaga och utan en tydlig ledare. Men att kunna vinna ett kommunval med endast 28% stöd i riksdagsvalet i kommunen är en omöjlighet. Eller?

När de första valdistrikten i kommunvalet rapporterades in fick vi mycket starka siffror. Men det var å andra sidan i områden där vi alltid haft en bra resultat. Men sedan fortsatte det i distrikt efter distrikt, samtidigt som moderaterna på många ställen backade. När det hela stod klart hade vi gått fram i 19 av 21 distrikt. Socialdemokraterna fick cirka 42,5% i kommunvalet – 14,5 procenheter mer än i riksdagsvalet – Sverigerekord! Redan 2006 hade många som röstade borgerligt i riksdagsvalert röstat på oss i kommunvalet. 2010 blev det rekordmånga.

Vi möter den stora framgången med stor ödmjukhet och tacksamhet. Vi ska jobba hårt för att leva upp till förtroendet. Framgången är resultatet av ett lagarbete av den blocköverskridande kommunledningen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Vi har satt kommunen och dess invånares bästa framför de ideologiska låsningar som finns på riksplanet. Det ger resultat.

I år 2010 års valresultat i Sigtuna kommun sa väljarna ja till en offensiv politik för framtiden. De sa ”Låt utvecklingen fortsätta!” Och det är precis vad vi avser göra. Därför blir mitt kanske ospännande nyårslöfte som kommunstyrelsens ordförande; Vi tänker fortsätta som förut.
För 2011 vill jag lämna följande tydliga besked till invånarna;
Kommunens ekonomi ska vara fortsatt god och gå med överskott som varje år när vi styrt. Arbetet med att få fler företag och jobb till kommunen fortsätter med oförminskad styrka – flera stora företagsetableringar kommer att bli klara. Bostäderna ska bli fler, det gäller inte minst hyresrätter och en stor satsning på egna hem, Johansson-villor, som vanliga löntagare har råd med. Utvecklingsarbetet med Märsta centrum och Valsta centrum kommer att ta fart. Utbyggnaden av äldreomsorgen och förskolan förtsätter – alla som är behov av en plats ska få det även i fortsättningen. Planeringen för en kraftigt utbyggd kulturskola fortsätter. Skolan måste bli bättre och elevernas resultat ska förbättras – en genomgripande skolsatsning ska påbörjas. Kommunen ska fortsätta miljösatsningarna och alltjämt vara en av Sveriges bästa miljökommuner. Allt detta vill i genomföra i en öppen diskussion med invånarna.

Tack för året som gått – och välkommen till 2011. Låt utvecklingen fortsätta!

tisdag 21 december 2010

200 nybyggda villor för under två miljoner kronor styck, s.k Johansson-villor, planeras i Sigtuna kommun


I september lanserade kommunalrådet Anders Lago (S), Södertälje, och jag en ny egnahemsrörelse för storstaden. Nu påbörjar Sigtuna kommun planeringen för byggandet av 200 s.k. Johansson-villor.

Vi vill att löntagare i vanliga inkomstlägen ska ha råd och möjlighet att bo i en egen nybyggd villa även i Stockholmsregionen. Det handlar om rättvisa, utveckling och livskvalitet. Nu har vi i kommunledningen tagit ett första viktigt steg i vad vi hoppas kommer att bli en ny egnahemsrörelse för storstaden.

Under de kommande fyra åren vill den politiska ledningen (S, C, MP) bygga 200 s.k. Johansson-villor i Sigtuna kommun. I ett första steg, under det första kvartalet 2011, ska kommunens stadsbyggnadskontor ta fram fem områden i anslutning till befintlig eller ny bebyggelse där mindre grupper av villorna kan byggas. Utöver det ska kontoret utreda lämpliga lägen för resterande villor och planlägga dessa. Detta beslutade Kommunstyrelsen på sitt sammanträde under måndagskvällen. Redan nu är det dock klart att de första fyra villorna kommer att byggas i den nya kommundelen Steningehöjden som utvecklas av Peab.

Johansson-villan är ett enplanshus med en boarea om 100 m2 och en tomt på ca 350 m2. Syftet är att erbjuda ett prisvärt boende i ett eget hus. Priset för inflyttningsfärdig villa, inklusive tomt, ska inte överstiga två miljoner kronor. Det är hälften av genomsnittspriset för en villa i Stockholms län. Konceptet har tagits fram tillsammans med PEAB. Namnet Johansson-villan är taget från Sveriges vanligaste efternamn.

Johansson-villorna i Sigtuna kommun kommer att fördelas via kommunens tomt- och huskö.


Räkneexempel:
Med Johansson-villan får en familj, med två heltidsarbetande personer i vanliga inkomstlägen och två barn, med mycket god marginal möjlighet att bo i ett eget hus. En sjuksköterska en och busschaufför skulle när alla utgifter, alltså inte bara boendet, är betalade varje månad ha mer än 16 000 kronor kvar att spendera enligt Konsumentverkets schabloner. Den beräkningen grundar sig på ett femårigt bostadslån utan amortering med en kontantinsats på 15 % och att hushållet inte har bil. Skulle de ha bil, vilket är rimligt, skulle det finns cirka 12 000 kvar att spendera. Det gör att möjligheten till amortering är mycket goda.

Fakta om bostadssituationen i Stockholms län:
I storstadsområdena generellt finns en kraftig övervikt av flerbostadshus, medan mindre kommuner har övervikt av småhus. I landet som helhet bor 77 procent av barnfamiljerna i småhus. I Stockholms län bor endast 38 procent i småhus. Utbudet av småhus är lågt samtidigt som efterfrågan är mycket stor. Detta är huvudorsaken till de skyhöga villapriserna i regionen - snittpriset är cirka 3,9 miljoner kronor.

Mer information om Johansson-villan:
PEAB:s hemsida: http://www.peab.se/Om-Peab/Press-och-media/Nyhetsarkiv/Johansson-villan-nytt-lagpris-koncept/

Johansson-villan på Facebook:
http://www.facebook.com/#!/pages/Johansson-villan/138513179532162

måndag 20 december 2010

Daniel Ferreira ny politisk sekreterare (S) i Sigtuna kommun

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har anställt en ny politisk sekreterare efter Anna Johansson som vid årsskiftet övergår till ett heltidsarvoderat uppdrag som förtroendevald i Sigtuna kommun.

Ny politisk sekreterare blir Daniel Ferreira 30 år, från Stockholm. Daniel lämnar sitt nuvarande arbete som politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Nacka kommun för att börja i Sigtuna kommun den 1 januari 2011.

Vi välkomnar Daniel Ferreira till vårt vinnande framtidslag. Daniel kommer att ha en viktig funktion i kommunledningens arbete där han tillsammans med våra ledande (S)-företrädare får ansvar för att samordna, utveckla och kommunicera den lokala socialdemokratiska politiken.

tisdag 14 december 2010

Samtliga Socialdemokraternas företrädare till Sigtuna kommuns nämnder är utsedda

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har på medlemsmöte utsett sina politiska företrädare i nämnder och styrelser för perioden 2011-2014.

I slutet av oktober utsåg Socialdemokraterna i Sigtuna kommun nämndordförande, kommunfullmäktiges ordförande och 1:e vice ordförande, ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Nu har ett helt enigt och välbesök medlemsmöte utsett Socialdemokraternas företrädare till de återstående 60 uppdragen i nämnder och styrelser. Intresset för att kandidera till de olika uppdragen har varit stort och alla har inte kunnat erbjudas uppdrag.

Beslutet innebär att de 60 uppdragen tillsätts av 29 män och 31 kvinnor. 35 % av de valda har invandrarbakgrund, vilket väl speglar befolkningen i kommunen. Även åldersspridningen är god och rymmer såväl 30-talister som 90-talister.

Av de sju vice ordförande som utsågs är fyra helt nya. Cesar Vargas Iglesias, 22 år, axlar uppdraget i kommunens största nämnd, Barn- och ungdomsnämnden. Nya vice ordförande är också Abir Karademir, Fredric Sjöberg och Berit Starkenberg. Ulf Berndtson går från att vara vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden till Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun kommer att ha en laguppställning under mandatperioden som är invånarnas kommunledning. Jämställdhet, olika bakgrund samt erfarenhet och förnyelse är kännetecknande för våra företrädare. Vårt parti och vår kommunledning speglar vår kommun och vi kommer med en verklighetssyn som utgångspunkt ta ansvar och fortsätta utveckla kommunen. Det står i bjärt kontrast till den moderatledda oppositionens totala dominanans av äldre etniskt svenska män från Sigtuna stad som långt ifrån är representativa för kommunens invånare.,
Socialdemokraternas ledande företrädare i nämnderna från årsskiftet:

Barn- och ungdomsnämnden
Lola Svensson, ordförande
Cesar Vargas Iglesias, vice ordförande

Bygg- och trafiknämnden
Göran Hammarsjö, ordförande
Anders Fällmar, vice ordförande

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Lola Svensson, ordförande
Ulf Berndtson, vice ordförande

Kultur- och fritidsnämnden
Anna Johansson, ordförande
Fredric Sjöberg, vice ordförande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ronnie Lundin, ordförande
Abir Karademir, vice ordförande

Äldre- och omsorgsnämnden
Evalena Lindqvist, ordförande
vice ordförande utses av Miljöpartiet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ibrahim Khalifa, ordförande
Berit Starkenberg, vice ordförande

AB Sigtunahems styrelse
Anders Johansson, ordförande
Anders Fällmar, vice ordförande

Den 1 november tillträdde kommunstyrelsen med Anders Johansson som ordförande, samt kommunfullmäktige med Gun Eriksson som ordförande och Bruno Landstedt som 1:e vice ordförande.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger