tisdag 14 december 2010

Samtliga Socialdemokraternas företrädare till Sigtuna kommuns nämnder är utsedda

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har på medlemsmöte utsett sina politiska företrädare i nämnder och styrelser för perioden 2011-2014.

I slutet av oktober utsåg Socialdemokraterna i Sigtuna kommun nämndordförande, kommunfullmäktiges ordförande och 1:e vice ordförande, ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Nu har ett helt enigt och välbesök medlemsmöte utsett Socialdemokraternas företrädare till de återstående 60 uppdragen i nämnder och styrelser. Intresset för att kandidera till de olika uppdragen har varit stort och alla har inte kunnat erbjudas uppdrag.

Beslutet innebär att de 60 uppdragen tillsätts av 29 män och 31 kvinnor. 35 % av de valda har invandrarbakgrund, vilket väl speglar befolkningen i kommunen. Även åldersspridningen är god och rymmer såväl 30-talister som 90-talister.

Av de sju vice ordförande som utsågs är fyra helt nya. Cesar Vargas Iglesias, 22 år, axlar uppdraget i kommunens största nämnd, Barn- och ungdomsnämnden. Nya vice ordförande är också Abir Karademir, Fredric Sjöberg och Berit Starkenberg. Ulf Berndtson går från att vara vice ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden till Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun kommer att ha en laguppställning under mandatperioden som är invånarnas kommunledning. Jämställdhet, olika bakgrund samt erfarenhet och förnyelse är kännetecknande för våra företrädare. Vårt parti och vår kommunledning speglar vår kommun och vi kommer med en verklighetssyn som utgångspunkt ta ansvar och fortsätta utveckla kommunen. Det står i bjärt kontrast till den moderatledda oppositionens totala dominanans av äldre etniskt svenska män från Sigtuna stad som långt ifrån är representativa för kommunens invånare.,
Socialdemokraternas ledande företrädare i nämnderna från årsskiftet:

Barn- och ungdomsnämnden
Lola Svensson, ordförande
Cesar Vargas Iglesias, vice ordförande

Bygg- och trafiknämnden
Göran Hammarsjö, ordförande
Anders Fällmar, vice ordförande

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Lola Svensson, ordförande
Ulf Berndtson, vice ordförande

Kultur- och fritidsnämnden
Anna Johansson, ordförande
Fredric Sjöberg, vice ordförande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ronnie Lundin, ordförande
Abir Karademir, vice ordförande

Äldre- och omsorgsnämnden
Evalena Lindqvist, ordförande
vice ordförande utses av Miljöpartiet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Ibrahim Khalifa, ordförande
Berit Starkenberg, vice ordförande

AB Sigtunahems styrelse
Anders Johansson, ordförande
Anders Fällmar, vice ordförande

Den 1 november tillträdde kommunstyrelsen med Anders Johansson som ordförande, samt kommunfullmäktige med Gun Eriksson som ordförande och Bruno Landstedt som 1:e vice ordförande.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger