onsdag 25 november 2009

Nu kan äntligen Rosersberg få sin motorvägsavfart

Ända sedan motorvägen från Stockholm till Arlanda öppnades 1962 har avfart till Rosersberg diskuterats. Avfarten har funnits med i många infrastrukturplaner, men alltid skjutits på framtiden. Det hade hänt även denna gång om inte kommunen och näringslivet ställt upp som finansiärer.

Kommunledningen har under lång tid arbetat hårt för att en motorvägsavfart ska finnas med i statens nästa infrastrukturbeslut. Förhandlingar har förts med Vägverket och näringslivsföreträdare. En näst intill färdig arbetsplan och en budget visar på en investeringskostnad på 162 miljoner kronor. Resultatet av förhandlingarna har utfallit så att Vägverket står för 40 miljoner kronor, Sigtuna kommun för 20 miljoner kronor och näringslivet (huvudsakligen KilenKrysset) för 102 miljoner kronor.

Det har varit långa och hårda förhandlingar som har resulterat i en för kommunen mycket förmånlig överenskommelse.

Förutom den ekonomiska fördelningen har jag hela tiden krävt att motorvägsavfarten ska byggas så snart det bara går. Därför är jag väldigt nöjd med att en byggstart nu är planerad redan till första halvåret 2010. Avtalet förutsätter ett beslut av Riksdagen och kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige förväntas ge sitt godkännande i morgon torsdag. Arbetsplanen är färdig för antagande av Vägverket. Kompletterande arkeologiska undersökningar genomförs inom kort. Byggstart är planerad till första halvåret 2010 och motorvägsavfarten beräknas öppna för trafik under 2011.

Rosersbergs industriområde växer mycket kraftigt och etableringstakten av nya företag är mycket högt, inte minst inom logistikbranschen. Dessutom har det också beslutats att den nya kombiterminalen (omlastning mellan väg och järnväg) för norra Storstockholm ska byggas i Rosersberg. De som bor i Rosersbergs samhälle har sedan länge haft ett behov av att kunna nå motorvägen på ett enklare sätt.

Investeringen i en ny motorvägsavfart i Rosersberg är mycket viktig för invånarna men också för näringslivet och regionen. Med framväxten av ett Stockholms största industriområden och med närhet till Arlanda, nya bostäder, pendeltågsstation och den unika kulturmiljön runt Rosersbergs slott blir denna satsning viktig för hela regionen.

tisdag 10 november 2009

Lyan - något så ovanligt som ett nattis i Stockholmsregionen

I veckan Sigtunabygden kan vi läsa om förskolan Lyan. Lyan är något så ovanligt som ett "nattis" i Stockholmsregionen. Jag tror vi i princip är den enda kommunen som erbjuder denna service hela dygnet hela året. Vi är stolta över att ha en sådan verksamhet i vår kommun. Samtidigt tycker jag att det är anmärkningsvärt dåligt att det i en så tätbebyggd region, med en så stor del arbetande på obekväma arbetstider inom handel, hotell och restaurang samt övrig tjänstesektor, inte kan erbjudas detta i fler kommuner.

Ett varmt tack till verksamhetschefen Marie Andersson och hennes personal som varje dag (och natt!) gör en viktigt insats för många familjer i vår kommun!


Foto: Skolverket, verksamhetschefen på Lyan, Marie Andersson

fredag 6 november 2009

Exakt hur desperat är oppositionsrådet (M)? Dags för en ursäkt!

Efter att ha avverkat två oppositionsråd (M) i fallande kvalitet hade jag, och många med mig, hoppats att det nya från (M)-skyltfönstret skulle innebära ett välbehövligt lyft. Förhoppningarna ser ut att grusas, även om vi inte ska ge upp hoppet riktigt än.
I debatten med det nya oppositionsrådet har jag försökt hålla mig till de större och viktiga sakfrågorna, medan han ständigt återkommer till formfrågor och teoriövningar. Av speciellt intresse har jag som person varit. Jag betecknas som odemokratisk, maktfullkomlig och arrogant.

Att högerledaren har som övergripande politisk strategi att måla upp bilden av mig som en mindre trevlig figur är naturligtvis inte alltid kul, men något som jag utan större besvär kan leva med. Om det är svårt att komma åt oss i kommunledningen på sakpolitiska grunder är man väl tvungen att hitta på något annat, antar jag.
Vad som jag däremot finner tragiskt är när han försöker manipulera fakta och historia i syfte att vinna politiska poäng. I det exempel som jag redogör för nedan har oppositionsrådet gått för långt och visar tecken på dåligt omdöme och desperation.
Sigtunahems styrelse har beslutat göra en överenskommelse med Stiftelsen Humlegården som leder till att verksamheten kan överleva och att ett 40-tal jobb kan räddas i Sigtuna stad. Mer om det går att läsa på andersjohansson.nu . Med anledning av det har oppositionsrådet på sin blogg författat ett inlägg med rubriken ”Skandalen på Prästgatan”. Nedan har jag klipp in detta inlägg med mina kommentarer inflikade. Oppositionsrådets text i sin helhet i kursiv stil och mina kommentarer i fet stil.
Stiftelsen Humlegården i Sigtuna är ett rehabiliteringscenter för personer med neurologiska sjukdomar. För ett par år sedan befann sig Stiftelsen i ett besvärligt läge. Rummen och standarden klarade inte de krav som landstinget krävde för vården. Ombyggnation var nödvändig vilket det inte fanns några pengar till.
Det var inte ett par år sedan. Frågan om behovet av standardhöjning har funnits länge och blev högaktuell för 5-6 år sedan.
Då tar socialdemokraternas ledare ett initiativ. Han ser till att kommunen köper fastigheten vid Prästgatan. Det byggs nytt och rustas för många tiotals miljoner kronor. Stiftelsen lovar att betala en hög hyra till Sigtunahem som ska långsiktigt ska betala kalaset.
För det första: Jag tar inget initiativ till något fastighetsförvärv. Det är Humlegården som tar initiativet och vänder sig till Sigtunahem. Detta görs 2005. Den som tar kontakterna för Humlegårdens räkning är dess verksamhetschef Gunilla Holmgren. Holmgren som förövrigt har förtroendeuppdrag för Moderaterna i kommunen.
För det andra: Kommunen har inte köpt någon fastighet. Sigtunahem köpte däremot Stiftelsen Humlegårdens fastighet, inklusive Paalzowska villan, för 9,9 miljoner kronor. Något som fastighetsköp nog måste betraktas som en god affär.
För det tredje: Det är inte Sigtunahem som långsiktigt ska betala kalaset. Det är ett långt hyreskontrakt med bra avkastning på investerat kapital som hyresgästen ska betala.
För det fjärde: Jag var förhindrad att delta på Sigtunahems styrelsemöte 2007-06-07, och var alltså inte ens med om att fatta vare sig beslutet om fastighetsförvärv eller investering! Styrelsen var dock helt enig i sitt beslut. Följande moderater var med och fattade beslutet: Peter Kockum, Monica Berglöf och Sven Ingvar Holmgren.
Om man bortser från de rent stadsplanemässiga aspekterna kan man säga att allt så långt varit i sin ordning.
Vad är det med de stadsplanemässiga aspekterna som inte är i sin ordning? När det gäller stadsplan för utbyggnad av Humlegården gav en helt enig kommunstyrelse (inklusive moderaterna) planuppdraget 2006-03-20. En helt enig Bygg- och trafiknämnd (inklusive moderaterna) antog detaljplanen 2007-02-12. En helt enig Bygg- och trafiknämnd (inklusive moderaterna) beviljade bygglov 2007-05-22.

Idag är allt klart men stiftelsen vägrar att betala den hyra de lovat. De anser sig helt enkelt inte ha råd. Därmed står den kommunala allmännyttan med en extremt påkostad fastighet som är specialanpassad efter hyresgästens behov utan att få in hyra.
För det första: Det handlar inte om att Humlegården ”vägrar” betala eller ”inte anser sig ha råd”. De går i konkurs om ursprunglig hyresöverenskommelse vidhålls. Då blir det dyrt för Sigtunahem.
För det andra: Sigtunahem får in hyra och kommer att få in hyra. Minst 3,5 miljoner kronor eller mer om omsättningen överstiger 35 miljoner kronor.

Som om situationen inte är tillräckligt svår upptäcks det att den Socialdemokratiska ledaren och stiftelsen inte har skrivit på det nya hyreskontrakt som skulle bekosta bygget. Därmed blir det hyresgästerna i Sigtunahem som får stå för kostnaden. Skandalen på Prästgatan är ett faktum.
För det första: Jag, eller någon övrig i styrelsen, ska inte skriva på några hyreskontrakt. Det åvilar VD eller uthyrningsavdelningen. Om detta råder ingen tvekan.
För det andra: Det är inte så att hyresgästerna i Sigtunahem ”får stå för kostnaden”. Sigtunahem får en avkastning på investerat kapital på drygt 6,5 procent med den nya hyresöverenkommelsen. Avkastningen på bostadslägenheterna i Sigtunahem är cirka 3,5 procent. Med högerledarens logik skulle det väl i så fall snarare vara så att Humlegården står för kostnaden för byggnation av nya bostadslägenheter.

Många som läst oppositionsrådets blogginlägg och vet hur det egentligen ligger till skulle på goda grunder fundera om det inte närmar sig en förtalsliknande argumentation. Jag gör inte det. Jag tycker dock att det vore på sin plats med en offentlig ursäkt. Och då inte främst riktad till mig, utan till Gunilla Holmgren (M), (M)-ledamöterna i Sigtunahems styrelse och kanske framför allt Sigtunahems hyresgäster.

Två saker är mer än uppenbara. Högerledaren misskrediterar gravt sina egna partivänner och deras beslut och han hade hellre sett att Humlegården hade gott i konkurs. Allt för det nyliberalt ideologiskt korrekta.
Den typen av inlägg som vi tvingats bevittna av oppositionsrådet kan möjligen med god vilja tillskrivas en förvuxen MUF-are. Definitivt inte en person som aspirerar på att bli kommunstyrelsens ordförande.

torsdag 5 november 2009

Stiftelsen Humlegården och ett 40-tal jobb kvar i Sigtuna stad efter överenskommelse med Sigtunahem

Foto: Stiftelsen Humlegården

Humlegården i Sigtuna stad har varit nära att lägga ner sin verksamhet i Sigtuna stad. En viktig verksamhet och ett 40-tal jobb skulle då ha försvunnit. Orsakerna är framför allt två:

1) Den förra styrelsen och verksamhetsledningen antog en hyresöverenskommelse med Sigtunahem på gamla och nybyggda ytor som sammantaget ledde till hyreskostnader som det visade sig att verksamheten inte kan bära.
2) Intäkterna har inte nått upp till budget, framför allt beroende på att landstingen i krisens spår köper färre tjänster.

Humlegårdens styrelse har tillskrivit hyresvärden Sigtunahem där det hemställs om en lägre hyresnivå. Från cirka 5,5 miljoner kronor till cirka 3,5 miljoner kronor i årshyra samt att få betala tillbaka 80 procent av en upparbetad hyresskuld under sju år.

Sigtunahem har med den egna organisationen och med hjälp av utomstående konsult gått igenom Humlegårdens räkenskaper och förutsättningar. I det arbete har AB Sigtunahem övervägt att omedelbart säga upp Humlegården som hyresgäst och gjort en konsekvensanalys av vad det skulle innebära för företaget.
Sigtunahems styrelse har efter ett flertal sammanträden och överväganden i total enighet beslutat att det bästa för företaget i detta läge är att acceptera Humlegårdens förslag till överenskommelse. Sigtunahem får med den lösningen en avkastning på investerat kapital på drygt 6,5 procent. Den kan jämföras med avkastningen på Sigtunahems bostadslägenheter som är cirka 3,5 procent.
Jag är glad att vi har hittat en överenskommelse som innebär att Stiftelsen Humlegårdens verksamhet i Sigtuna stad kan vara kvar. Det är en fin verksamhet som betyder mycket för väldigt många. Stiftelsen Humlegården är också en viktig arbetsgivare i staden. Beslutet innebär också att 40-tal personer får behålla jobbet.

För en fastighet av den här typen skulle vi gärna se en högre avkastning än de dryga 6,5 procent som vi nu får, men det få ändå ses som acceptabelt. Med dagens låga räntenivå kan det rentav sägas vara en hygglig affär och hyresgästerna subventionerar inte hyran, tvärtom.
Mer om Humlegården kan du läsa på http://www.humlegarden.a.se/

onsdag 4 november 2009

Anders från Rosersberg - Europas man i klimatförhandlingarna

Nu är vi inne i slutspurten inför det stora klimattoppmötet i Köpenhamn. Den 7-18 december samlas 192 länder för att förhandla fram ett nytt klimatavtal.

I de förberedande förhandlingarna, och även under slutförhandlingarna, är det en invånare i Sigtuna kommun som kommer att stå i fokus, nämligen Sveriges chefsförhandlare Anders Turesson. Eftersom Sverige är ordförandeland i EU har Anders från Rosersberg också i uppgift att föra hela unionens talan i dessa förberedelser.
Få uppgifter i det offentliga Sverige kan nu vara viktigare. Jag säger: lycka till Anders. Vi hoppas du ska ha stora framgångar. Världen behöver det!

Hjärta Sigtuna - bli ett fan av Sigtuna på Facebook du också!

Nu finns Facebookgruppen Hjärta Sigtuna – för alla som gillar Sigtuna. http://www.facebook.com/pages/Sigtuna-Sweden/Sigtuna/187111607867

Bli ett fan du också!

Unikt nätverk ska locka fler till Sigtuna kommun

Med Sigtuna Turism som sammanhållande kraft har ett unikt nätverk med 15 samverkande aktörer bildats med syftet att locka fler att bosätta sig i Sigtuna kommun. Nätverket "Bo i Sigtuna" hittar du på http://www.boisigtuna.se/ .

Från kommunledningens sida vill jag tacka följande 14 aktörer (förutom kommunen) som inom ramen för "Bo i Sigtuna" är med och utvecklar Sigtuna till en ännu bättre kommun:

 • Fastighetsbyrån
 • Fokus arkitekter
 • LFV Stockholm Arlanda
 • Mäklarhuset
 • NCC
 • PEAB Bostad AB
 • SEB Arlanda
 • Sigtunahem
 • Sigtuna Turism
 • Skanska Nya Hem
 • Svensk Fastighetsförmedling
 • Swedbank
 • Svenska Handelsbanken
 • Wåhlin Fastigheter

tisdag 3 november 2009


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger