onsdag 29 juli 2009

Kommunen vann mot vandalerna - dömdes i Hovrätten för skadegörelsen i Valstaskolan. Nu ska kommunen driva en civilrättslig process mot brottslingarna!

Två 16-åriga killar satte på kranarna för fullt och satte igen avloppet med böcker. Det resulterade i att cirka 200 000 liter vatten rann ut i skolan och orsakade omfattande skador. Det ledde till stora problem på skolan och till kostnader på uppskattningsvis över en miljon kronor.

Är du 16 år förstår du vad resultatet av denna handling innebär. Ändå agerade de på ett sätt som har förstört för skolelever och kostat kommunen stora pengar. Det är bedrövligt!
Jag är glad att rättsamhället i det här fallet har handlat snabbt och resolut. Tingsrätten fällde personerna för grov skadegörelse och dömde till 50 timmars samhällstjänst. Domen överklagades till Hovrätten. Nu har Hovrätten fastställt Tingsrättens dom. Jag välkomnar utslaget.
Idag har jag gett förvaltningen i uppdrag att driva frågan vidare civilrättsligt i Tingsrätten. Kommuen ska kräva skadestånd av de personer som fällts för grov skadegörelse.
Jag förväntar mig inte att kommuenen ska få tillbaka något större belopp, men det är en mycket viktigt signal. Kommunledningen vill markera att vi tillåter inte sabotage och kriminella handlingar, varhelst de begås. Jag tror och hoppas att Tingsrätten kommer gå på kommuens linje. I bästa fall kan det resultera i att de två ynglingarnas försäkringsbolag i någon form går in och tar en del av de kostnader som kommuen haft för att återställa skolans lokaler.
För de dömda ungdomarnas del hoppas jag detta blir en ordentlig läxa och att de efter detta tar tag i sina liv och kommer tillbaka och utvecklas till goda samhällsmedborgare. Alla ska få en chans att komma tillbaka!

onsdag 22 juli 2009

Vi garanterar våra invånare och anställda gratis vaccin mot svininfluensan

Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) har idag lämnat ett mycket viktigt besked:

Om inte staten och/eller landstinget som har det egentliga ansvaret för massvaccinationer tar sitt ansvar fullt ut och låter alla invånare vaccinera sig gratis så kommer vi i Sigtuna kommun gå in och ta den kostnaden. Plånboken tjocklek ska inte avgöra om hurvida man får ett fullgott smittskydd eller inte. Dessutom blir det stora problem för kommunala verksamheter som vården, omsorgen, skolan och strategiska administrativa uppgifter om många blir sjuka.

Det är bedrövligt att staten och landstinget inte kan ge besked i denna mycket viktiga fråga.

tisdag 21 juli 2009

Mina kommentarer om "asfaltläggarna" i Sveriges radio

Länk till Sveriges radios hemsida med artikel om "asfaltläggarna":Länk till ljudfil med radioinslag med mina kommentarer om problemen med "asfaltläggarna":

fredag 17 juli 2009

Brev till den brittiske ambassadören i Stockholm om problemen med asfaltläggarna

För en dryg vecka sedan skrev jag ett brev till den brittiske ambassadören i Stockholm om de problem som vi haft i kommunen med de så kallade irländska asfaltläggarna. "Asfaltläggarna" har visat sig inte komma från Irland, utan Nordirland som är en del av Storbritanninen. Därav adresseringen av mitt brev.

Anledningen till brevet är enkelt: kommunen har nu drabbas av deras besök vid ett flertal tillfällen och vi har vidtagit de åtgärder som är möjliga från den kommunala nivån. För att detta inte ska behöva upprepas vill jag bidra till att rikta de brittiska myndigheternas uppmärksamhet på problemet och att de gör något åt det.

Nu senast kunde vi konstater nedskräpning, störningar och miljöbrott. Tidigare har stulna fordon påträffats. Till detta kommer personer som drabbats av deras tvivelaktiga affärer och undermåligt utförda tjänster.

Mitt brev tog skruv. Ambassadören sänder ut en hög representant från sin konsulära avdelning till kommunen. Det är bra. Jag ser framemot att välkomna henne/honom för att ge vår bild av saken och rikta krav på åtgärder från de brittiska myndighernas sida.

Här på bloggen återger jag mitt brev till ambassadören och hans svar.

Mitt brev till den brittiske ambassadören med anledning av besöken från "asfaltläggarna"

Dear Sir,

I would like to take this opportunity to write to you regarding a matter which has had grave consequences for, inter alia, the Municipality of Sigtuna and also detrimentally affects the general image of the United Kingdom in Sweden.

For several years now, a large number of so-called “Irish construction workers” from Northern Ireland have travelled through Sweden in caravans offering services of questionable quality. Furthermore, the legal ownership to some of the vehicles used appear to be unclear. Other vehicles have been defective in one way or another. The main problem, however, is that these visitors to Sweden blatantly ignore all regulations concerning the proper handling of waste and ecologically harmful material.

In Sigtuna, about 30 caravans and other vehicles registered in the United Kingdom stayed at the Rävsta camping site earlier this year. The result after their leaving was appalling: large quantities of waste, chemicals, building demolition remnants etc. had been dumped on the site and in the surrounding nature reserve area. The visitors took no responsibility whatsoever for the consequences of their actions. Subsequently, the Municipality closed down the camping site.

This sad history has already repeated itself twice.

Some weeks ago, the “construction workers” returned to the Municipality of Sigtuna, placing their caravans nearby a shopping mall at Arlandastad and dumping all sorts of waste in the area.
On 30 June, after allegedly having been forced to leave the Municipality of Järfälla, a large number of the same persons, with caravans, trespassed on and maliciously damaged the premises of the closed Rävsta camping site. They were subsequently evicted.

Apart from causing substantial costs for the municipal authorities involved, this phenomenon can hardly be said to improve the Swedish public’s perception of the United Kingdom as a nation.
Against this background, I am appealing to you, Mr Ambassador, to ensure that all proper measures available to you and your competent national authorities are taken in order to avoid this very distressing situation being repeated in the future.

Yours faithfully,

Anders Johansson
Mayor
The Municipality of Sigtuna

Hennes majestäts ambassadörs svar till mig om "asfaltläggarna"

Her Majesty´s Ambassador to Sweden, Andrew Mitchell


Dear Mayor Johansson,

Thank you for your letter to me of 9 July.

I was very sorry to hear of the problems that you have been experiencing and I am grateful to you for bringing them to my attention. I can well understand the considerable inconvenience that the events you describe have caused to the Municipality.

We of course take the matter very seriously. I would therefore like to suggest that, as a matter of priority, I send a senior representative of the Embassy and our consular section to meet you in Sigtuna Kommun. This will give us the opportunity to hear from your representatives directly about the problems you have experienced.

Meantime we will discuss with the authorities in the United Kingdom what we might do to assist further in this issue. We might then be in a position to discuss next steps in more detail.
I hope that we can take this forward at the earliest convenience. Meantime do feel free to contact me direct if there is anything further that I can do.

Please accept my best wishes and assurances of our readiness to assist.

Yours sincerely,

Andrew Mitchell
HM Ambassador to Sweden

Framtidsinvestering i sommartid 9: Nya vård- och omsorgsboendet Ymer växer fram!

På Ymerplan bygger JM/Seniorgården just nu ett nytt, stort vård- och omsorgsboende. Det kommer få över 70 lägenheter och erbjuda både somatiskt sjuka och dementa en bra vård. Detta är en av de största satsningarna någonsin på en utbygd äldreomsorg i Sigtuna kommun. Under första kvartalet 2010 är boendet klart.

torsdag 16 juli 2009

Framtidsinvestering i sommartid 8: Ett spännande utomhusbad för alla åldrar byggs i Tingvalladalen!

När du går eller åker förbi Tingvalladalen ser du hur ett stort och spännande utomhusbad nu börjar ta sin form. Det kommer bli en fantastisk anläggning för alla åldrar. Jag vet att det är många invånare som under sommaren åker till bassängbad runtomkring i regionen, inte minst till Vallentuna och Uppsala. Från mitten på nästa sommar kan de bada i sin egen kommun - då kommer nämligen Midgårdsbadet vara klart.


Badet blir Nordens första biologiskt renade vilket betyder att inga kemikalier kommer att tillsättas i reningsprocessen. Speciellt utformade dammar kommer värma upp vattnet och där kommer finnas kiselstenar och växter som renar vattnet. Projektet ligger alltså i framkant miljömässigt. Dessutom bidrar badet till att fylla Tingvalladalen med fritidsaktiviteter och bygger ihop Märsta och Valsta. Detta kommer visa sig vara en riktigt viktig satsning i Märstas utveckling om några år!

onsdag 15 juli 2009

Framtidsinvestering i sommartid 7: 50 nya hyresrätter byggs på Steninge Allé

Det nya bostadsområdet Steninge allé fortsätter att växa. 40 av 60 villor är på plats och de första flerbostadshusen är inflyttade. Nu startar bygget av cirka 50 ytterligare lägenheter. De första lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara första halvåret 2010.

tisdag 14 juli 2009

Framtidsinvestering i sommartid 6: Ny kommer husen på Södergatan norr upp!

PEAB bygger 175 nya hyresrättslägenheter i den norra delen av Södergatan. De första huskropparna har börjat växa fram och de första lägenheterna beräknas vara inflyttningsklara det första kvartalet 2010.

måndag 13 juli 2009

Framtidsinvestering i sommartid 5: Sankt Johannes kyrka växer fram!

I korsningen Valstavägen/Midgårdsvägen bygger nu syrianerna sin kyrka. Det blir ett viktigt tillskott för en stor del av kommunens befolkning, men också ett lyft rent stadsbyggnadsmässigt. Invigning är planerad till hösten 2010.

söndag 12 juli 2009

Framtidsinvestering i sommartid 4: Ärlinghedens förskola snart klar!

Nu börjar den nya stora förskolan på Ärlingheden bli kvar. Det blir en fin förskola för cirka 75 barn i ljusa lokaler med en fin utemiljö. Invigningen är planerad till början av höstterminen.

lördag 11 juli 2009

Framtidsinvestering i sommartid 3: Förlängd gång- och cykelväg längs Steninge allé

Nu har vi äntigen förlängt gång- och cykelvägen längs Steninge allé så att det går att ta sig fram tryggt hela vägen mellan korsningen Valstavägen/Steninge allé och Steningebadet. Dessutom har en gång- och cykelväg byggts mellan Statoil och Stockholmsvägens början.

fredag 10 juli 2009

Framtidsinvestering i sommartid 2: Pionjärvägen förlängd!

Nu går det åka från Märsta industriområde direkt till Arlandastad Västra och Eurostop. Pionjärvägen är förlängd och tillgängligheten till mark för ytterligare näringslivsetabelringar har därmed förbättrats. Jag rtycker korsningen ut till 273:an är mindre bra. En rodell hade fungerat bättre. Tyvärr sa Vägverket nej till det – men de kan väl få chansen att ändra sig …

torsdag 9 juli 2009

Framtidsinvestering i sommartid 1: Uppfinnarvägen öppnad!

Nu har den nya infarten från Måbyleden in till Arlandastad Västra öppnats. Det gör att vårt nya stora arbetsplatsområde har fått en viktig in- och utfart. Det höjer attraktiviteten för området. Första nya etableringen är Schenker som öppnat sitt nya logistikcenter för norra Stockholm i området. Det går bra och anställningarna ökar. Riksbanken har köpt ett stort markområde och ska där bygga Sveriges nya penningkontor. Förhoppningsvis kan vi snart välkomna flerföretag till området.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger