fredag 17 juli 2009

Brev till den brittiske ambassadören i Stockholm om problemen med asfaltläggarna

För en dryg vecka sedan skrev jag ett brev till den brittiske ambassadören i Stockholm om de problem som vi haft i kommunen med de så kallade irländska asfaltläggarna. "Asfaltläggarna" har visat sig inte komma från Irland, utan Nordirland som är en del av Storbritanninen. Därav adresseringen av mitt brev.

Anledningen till brevet är enkelt: kommunen har nu drabbas av deras besök vid ett flertal tillfällen och vi har vidtagit de åtgärder som är möjliga från den kommunala nivån. För att detta inte ska behöva upprepas vill jag bidra till att rikta de brittiska myndigheternas uppmärksamhet på problemet och att de gör något åt det.

Nu senast kunde vi konstater nedskräpning, störningar och miljöbrott. Tidigare har stulna fordon påträffats. Till detta kommer personer som drabbats av deras tvivelaktiga affärer och undermåligt utförda tjänster.

Mitt brev tog skruv. Ambassadören sänder ut en hög representant från sin konsulära avdelning till kommunen. Det är bra. Jag ser framemot att välkomna henne/honom för att ge vår bild av saken och rikta krav på åtgärder från de brittiska myndighernas sida.

Här på bloggen återger jag mitt brev till ambassadören och hans svar.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger