fredag 11 november 2011

Bostadsrättsföreningen HSB Sätuna torg kommer finnas i kommunens högsta bostadshus - nu är bygget igång!

Igår tog jag tillsammans med RCC:s platschef och HSB Arlandas ordförande Ulrik Wallström första spadtaget för byggandet av det som ska bli kommunens högsta bostadshus, 15 våningar. Det är det första byggprojektet för HSB på 22 år i kommunen och jag hoppas det ska följas av fler. Huset som kommer ligga vid Sätuna torg, alldeles vid Märsta station, kommer att bli ett nytt landmärke i kommunen.

Det har byggts många nya hyresrätter i kommunen de gångna åren, mest i landet per capita. Det ska vi fortsätta med. Nu hoppas jag även att de kompletteras med många nya bostadsrätter!

torsdag 10 november 2011

Bättre skolresultat, fler i arbete och hållbarhet i fokus i Sigtuna kommuns budget

Den politiska ledningen i Sigtuna kommun har presenterat sitt budgetförslag för 2012-2014. Följande pressmeddelande har sänts ut:
------------------------------------

Sigtuna kommuns blocköverskridande politiska ledning (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna) kommunens budget och verksamhetsplan för 2012-2014. Det är en ovanlig budget på flera sätt. Trots den stora ekonomiska oron i omvärlden och den låga tillväxttakten i Sverige är det en budget fri från nedskärningar och besparingar. Istället presenteras en rad offensiva satsningar inom områdena kunskap, arbete och hållbarhet. Skatten föreslås vara oförändrad.

- Vi är Sveriges snabbast växande kommun och står inför många positiva utmaningar. Därför lägger vi fram kanske den mest offensiva budgeten i kommunens historia. Det handlar om omfattande framtidsinvesteringar, framför allt i förskolor, skolor och kultur- och fritidsverksamheter. Dessutom kommer vi att gå med ett stort överskott nästa år, vilket behövs inför framtiden, säger Anders Johansson (S), kommunalråd i Sigtuna kommun, i en kommentar.

Sigtuna kommun har aldrig budgeterat med ett så stort överskott som inför 2012, hela +166 miljoner kronor. Huvudförklaringen till det goda resultatet är projektet Framtidskraft (försäljning av kommunala fastigheter). Sammantaget kan kommunens verksamheter tillföras 181 miljoner kronor mer 2012 jämfört med 2011.

Budgeten innehåller en helt unik arbetsmarknadspolitisk satsning för att få fler försörjningstödstagare i arbete och egen försörjning. Alla som har arbetslöshet som grund för sitt försörjningsstöd kommer att anställas av kommunen under en tolvmånadersperiod.

- Som Kommunsverige i övrigt har vi drabbats hårt av att hushållen som behöver ha försörjningsstöd har ökart kraftigt de gångna åren. Vi tar nu ett krafttag som ingen annan kommun gjort tidigare. Vi anställer helt enkelt alla som har arbetslöshet som grund för sitt försörjningsstöd under ett år. Det ger dessa personer en helt unik chans att komma in på arbetsmarknaden och också möjlighet att komma in i arbetslöshetsförsäkringen. Målet är naturligtvis att så många som möjligt under året ska komma vidare till ett annat eget jobb eller i utbildning. Det kommer säkert också visa sig att för några personer är det landstinget, Försäkringskassan eller andra myndigheter som ska ta ansvaret, inte kommunen, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

Den största verksamhetsmässiga satsningen 2012 går till grundskolan. Utöver full kompensation för lönehöjningar och fler elever satsas cirka 20 miljoner kronor för att nå bättre måluppfyllelse och kunskapsresultat för eleverna.

- Att förbättra skolan och se till att resultaten för eleverna blir bättre är kommunledningens viktigaste uppgift. Flera åtgärder har vidtagits under 2011 och nu kan vi genomföra ytterligare välbehövliga satsningar 2012. Fokus ligger på att lärarna och rektorerna ska kunna fokusera mer på undervisning och pedagogisk utveckling och mindre på byråkrati. Det menar vi är en nyckel till framgång. Satsningen är långsiktig, men vi räknar med att se positiva resultat redan under nästa år, säger kommunalrådet Bosse Andersson (C) i en kommentar.

Långsiktig hållbarhet fortsätter vara ett av kommunledningens prioriterade områden. Till en rad åtgärder som pågår just nu läggs i budgeten ytterligare satsningar för att minska klimatpåverkan och förbättra miljön.

- Vi fortsätter satsningarna på att ställa om till hållbarhet på energiområdet. Kommunkoncernen äger redan två egna vindkraftverk, nu går vi vidare och köper ytterligare ett. Dessutom avsätter vi närmare 20 miljoner kronor under en treårsperiod till investeringar i våra fastigheter med syftet att minska energiåtgången. En annan prioriterad fråga för kommunledningen är att förbättra för alternativen till fossilbränsledrivna bilar. Därför är det glädjande att utbyggnaden av gång- och cyckelvägsnätet kommer att fortsätta liksom att vi genomför en ordentlig utredning av möjligheterna till bättre kollektivt resande i stråket
Sigtuna-Märsta-Arlandastad-Arlanda
, säger kommunalrådet Gunilla Lundqvist i en kommentar.


Kommunledningens mycket omfattande satsningar på kultur- och fritidsområdet fortsätter. I budget och plan återfinns bland annat:

· Mer personal och utrustning på fritidsgårdarna och Ungdomens hus
· Nytt badhus i Märsta (i Tingvalladalen)
· Nytt ridhus i Rävsta
· Ny sporthall i Steningehöjden (anpassad för gymnastikverksamhet)
· Nytt Sigtuna museum (om- och tillbyggnad av nuvarande museum)
· Ny scenvagn för arrangemang i kommunen
· Mer pengar till kultur- och fritidsföreningarna
· Mer pengar till kulturevenemang
· Nya omklädningsrum/WC på Steningebadet och Sjudargårdsbadet
· Mer resurser för inköp av redskap och inventarier till sporthallarna


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger