fredag 30 april 2010

Försök till mer dialog också på bloggen

Jag befinner mig i en ständig dialog med kommuninvånarna. Det handlar om mailkontakter, telefonsamtal, brevväxling, torgmöten, facebook, samtal i vardagen, möten med föreningar, träffar med företagare, arbetsplatsbesök i kommunal verksamhet och mina träffa kommunstyrelsens ordförandeträffar för att nämna några.

Här på bloggen har jag dock inte haft öppet för möjligheten att lämna kommentarer på mina blogginlägg. Anledningen är att jag helt enkelt har gjort bedömningen att jag får svårt att hinna med att svara och svara på ett tillräckligt utförligt sätt. Men jag vill nu gärna göra ett försök och är det så att ni inte får svar eller svar tillräckligt snabbt så hoppas jag att ni har överseende med det.

Två veckor i koncentrat

På grund av en väldigt hög arbetsbelastning och därmed ont om tid har jag inte kunna blogga som jag vill under två veckors tid. Men nu har jag möjlighet att berätta för dig som följer min blogg om lite vad jag har gjort de gångna veckorna. Det har hänt en hel del!

Jag hoppas att detta kan bli början på ett lite mer regelbundet bloggande från min sida. Jag vill så gärna men tiden är så knapp.

27 april: Jättesatsning på strandpromenaden i Sigtuna stad


Den 27:e presenterade vi i kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet) vårt förslag till en jättesatsning på strandpromenaden och hamnen i Sigtuna stad. Läs mer om vårt förslag här: www.socialdemokraterna.se/sigtuna

26 april: S-kommunalrådskollegor

Träffade under dagen de övriga socialdemokratiska kommunalråden i Stockholms län. Tyvärr är vi alldeles för få. Något som jag hoppas det ska ändras på efter valet i höst. Hur som helst har vi väldigt konstruktiva möten när vi träffas och diskuterar gemensamma angelägenheter. Riktigt trevligt har vi också. Vi har blivit ett bra kompisgäng.

25 april: valarbetarutbildningTillsammans med Socialdemokraterna i Sollentuna och Upplands Väsby anordnade vi Socialdemokrater i Sigtuna kommun en utbildningsdag för våra valarbetare. Cirka hundra personer deltog och glädjande nog var nästan hälften av dem från vår kommun. De bådar gott inför valrörelsen!

24 april: samtal med väljare

Torgmöte med de andra socialdemokratiska nämndordförandena vid Coop Extra i Märsta och i Valsta centrum. Vi hade många bra samtal med kommuninvånarna och det handlade naturligtvis både om ris och ros. Men jag måste säga att jag är positivt överraskad över engagemanget och samtalslustan bland invånarna.

22 april: banken, byggbolag, brandstation, bostäder, brottsförebyggande, besökDen 22 april blev B-dagen. På morgonen var det möte med banken. På förmiddagen ett med ett byggbolag. Lunch i Sigtuna med den internationellt kände varumärkesstrategen Julian Stubbs. Klockan 13.00 spadtag för en ny brandstation i Sigtuna stad.


Klockan 14.00 besök på gruppboendet inom socialpsykiatrin på Stockholmsvägen i Märsta. Bra samtal med personalen och de fackliga företrädarna från kommunal. 16.30 presidiemöte i bostadsbolaget Sigtunahem. 18.30 brottsförebyggande seminarium I Kulturum tillsammans med Polisen om ungdomar och droger.

20 april: kyrkan och förskolan

Under förmiddagen träffade jag representanter från Svenska Kyrkan i Sigtuna församling bland annat kyrkorådets ordförande och kyrkoherden. Vi dryftade gemensamma frågeställningar och då speciellt möjligheten till en utvidgad begravningsverksamhet i Sigtuna stad.

Under eftermiddagen var jag på ett arbetsplatsbesök på Brage förskola i Valsta där jag kunde diskutera med personalen. Det var som vanligt på arbetsplatsbesöken både spännande och givande och jag fick lära mig mer om verksamheten och hur den kan utvecklas. Det var nu 5-6 år sedan jag senast var på Brage förskola och det var roligt att se verksamheten fortfarande fungerar bra.

19 april: 13 timmar kommunala möten – härligt!

På måndagarna brukar jag nästan aldrig komma ut ur kommunhuset. Det gällde också denna måndag.
8.00 började som vanligt med ett avstämningsmöte med kommunstyrelsens vice ordförande Gun Eriksson och politiska sekreteraren Anna Johansson
9.00 precis som varje måndag var det kommunstyrelseberedning med kommunledningen och de ledande tjänstemännen
11.30 snabblunch
12.00 genomgång av post, e-post och genomförde en rad telefonsamtal
13.00 Samplanmöte. Kommunledningen och ordförandena för Bygg- och trafiknämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden gick igenom alla aktuella planärenden och den samordning som ska mellan kommunledningskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret och stadsbyggnadskontoret
16.00 avstämningsmöte med de socialdemokratiska nämndordförandena
18.00 gruppmöte med majoritetsgruppen i kommunstyrelsen. 19.00 kommunstyrelsesammanträde
20.30 mötte upp flera socialdemokratiska valarbetare som hade varit ute och knackat dörr och samtalat med kommuninvånare under kvällen
21.00 sen kvällsmåltid med några nämndordföranden
22.15 kom hem och gick ut med hunden

17-18 april: Distriktskongress med Socialdemokraterna i Stockholms län


250 socialdemokrater från hela Stockholms län exklusive Stockholms stad samlades till kongress på Kistamässan. Vi har kongress varje år och beslutar om viktiga frågor för vårt parti och politik i Stockholmsregionen. Eftersom det är valår i år var det lite extra tryck i debatterna och en härlig stämning och fajtingspirit både i själva kongressalen och på lördagskvällens kongressfest.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun deltog med en delegation på tio ombud, med delegationsledaren Anna-Karin Lundström i spetsen. Flera av våra ombud deltog i debatten, inte minst våra SSU:are – Cesar Vargas Iglesias och Andreas Eriksson.

Äldre- och omsorgsnämndens ordförande Lola Svensson var uppe och slogs för att den gemensamma hemvård som Moderaterna har slagit sönder ska kunna återinföras i Sigtuna kommun om vi vinner både landstingsvalet och kommunvalet den 19 september. Hon fick starkt stöd för detta.

16 april: En fredagskväll med styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms län

Från klockan 16 och hela kvällen hade styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms län där jag ingår möte. Vi hade vårt möte på ett tråkigt hotell i Kista. På dagordningen stod valrörelsen, övrig aktuell politik i länet och distriktskongressen som skulle hållas den följande lördagen och söndagen. Livliga och spännande diskussioner både om politik och om vårt partis organisation fördes. Ordförandeklubban hölls som vanligt av vår eminente ordförande, riksdagsledamoten Mikael Damberg från Solna. Vi känner varandra väl sedan vårt engagemang i Socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU.

15 april: Styrelsemöte och bolagsstämma med Sigtunaturism AB

Eftermiddagen och kvällen ägnade jag åt styrelsemöte och bolagsstämma i Sigtunaturism AB. Sigtunaturism är ett bolag som kommunen äger till 23 procent och som i övrigt ägs av det privata näringslivet. Bolaget har till uppgift att utveckla besöksnäringen i kommunen och jobba med destinationsutveckling. Med VD:n Camilla Zedendahl i spetsen lyckas man väldigt bra med sitt uppdrag. Det är glädjande att kommunen och näringslivet tillsammans lyckas så väl även på detta område.

Den viktigaste anledningen till Sigtunaturism framgång är dess duktiga och kompetenta personal som förutom att bemanna en av Sveriges bästa turistbyråer också jobbar med strategisk marknadsföring och destinationsutveckling. Bra jobbat i år igen!

15 april: Sopplunch hos Hyresgästföreningen


Några gånger per år anordnar Hyresgästföreningen i Sigtuna kommun sopplunch då de bjuder in de politiska partierna till diskussioner om politik i allmänhet och bostadspolitik i synnerhet. Tyvärr var det flertal partier som inte valde att komma denna gång bland annat Sigtunahögerns partier – Moderaterna och Samling för Sigtuna.

Det finns en tydlig skiljelinje i politiken i vår kommun mellan vad vi socialdemokrater vill på bostadspolitikens område och oppositionen. Vi vill bygga många fler bostäder av alla upplåtelseformer. Detta har ofta motarbetats av Sigtunahögern. Men framför allt är det byggande av hyresrätter och det kommunala bostadsbolaget Sigtunahems roll som skiljer oss åt. Vi vill se ett Sigtunahem som växer och utvecklas. Oppositionen vill sälja ut och omvandla till bostadsrätter.

Jag hoppas och tror att bostadspolitiken blir viktig i årets valrörelse. Och jag känner ett starkt stöd för kommunledningens bostadspolitik!

14 april: S skriver program för framtiden!

Jag ägnade hela kvällen åt bra och livliga diskussioner med styrelsen för Socialdemokraterna i Sigtuna kommun om vårt kommunala handlingsprogram för mandatperioden 2010-2014. Programmet är inte klart men jag kan redan nu lova ett offensivt program för framtiden. Låt utvecklingen fortsätta!

14 april: Paneldiskussion på SPF Oden om seniorerna och framtiden


Samma dag som jag deltog på en idrottspolitisk debatt tidigt på morgonen hade SPF Oden i Märsta arrangerat en paneldiskussion med de politiska partierna i Cabinen i Forum. Frågorna handlade mest om olika boendeformer för äldre, maten i äldreomsorgen och utformningen av taxan i äldreomsorgen.

Jag fick möjlighet att redovisa att socialdemokraterna vill bygga ut äldreomsorgen och bygga både trygghetsboenden och seniorboenden i kommunen den kommande mandatperioden. Till skillnad från Sigtunahögern har vi en tydlig plan för detta.

När det gäller kvaliteten på maten fanns det olika uppfattningar i publiken. Det kan jag förstå. Mycket handlar om hur maten tillagas från början men också om hur den värms upp och presenteras lokalt ute på våra vård- och omsorgsboenden. Det varierar en hel del.

När det gäller enhetstaxan fanns också en tydlig skillnad mellan oss socialdemokrater och Sigtunahögern. Vi socialdemokrater vill ha en taxa där de som har höga inkomster och förmögenheter betalar lite mer än de som har låga inkomster. Sigtunahögern vill ha samma taxa för alla.
Tack till SPF för en välordnad diskussion!

torsdag 15 april 2010

Arlanda flygplats stängs - kommunen höjer sin beredskap

Med anledning av vulkanutbrottet på Island och det moln av aska som det orsakat kommer Arlanda flygplats att stängas ikväll.

Som värdkommun för flygplatsen höjer vi nu beredskapen. Det handlar framför allt om att vara beredd utifrån det så kallade vistelsebegreppet, som innebär att alla som vistas i kommunen och på något sätt inte själva klarar av att ta sig härifrån när alla möjligheter är uttömda (av exempelvis ekonomiska skäl) har rätt till stöd och hjälp.

Ansvarig för samordning i kommunen är trygghetschefen Eva Hamberg. Kommunen står också i kontakt med Länsstyrelsen i frågan.

För information hänvisas i första hand till http://www.arlanda.se/ .

Vid viktiga frågor angående kommunens ansvar hänvisas till trygghetschefen Hamberg som nås på mobiltelefonnummer 073 661 34 98.

Familjecentrum har fått nya lokaler

Lola Svensson (S) inviger nya Familjecentrum

Igår invigdes Familjecentrums nya lokaler i Ny Nymärsta kulle 2 i Märsta centrum. Med de nya lokalerna får verksamheten både större utrymme och ett mer centralt läge.

- Barnen är det viktigaste vi har. Därför känns det här som ett steg i rätt riktning. Nu kan vi erbjuda mer stöd och fler aktiviteter till alla barn och föräldrar i Sigtuna kommun, sa Lola Svensson (S) ordförande i Individ och familjeomsorgsnämnden i samband med invigningen.

Familjecentrum uppgift är att stärka föräldrar med fokus på barnets situation. Grunden i verksamheten är den Öppna förskola som riktar sig till familjer med barn mellan 0 – 6 år.

Verksamheten riktar sig till alla familjer i kommunen. Den kostnadsfri och sker på frivillig basis. Babymassage, pappagrupper för nyblivna fäder och matlag för singelföräldrar är exempel på några av de aktiviteter som genomförts under året.

onsdag 14 april 2010

Antikrundan till Steninge slott i Sigtuna kommun

På bilden: Per Taube, ägare till Steningeslott genom Gelba Management, Ingrid Stokka, chef på Steninge slott kulturcenter och jag.

29 augusti kommer till Antikrundan till Steninge slott. Sigtuna är en av sex kommuner i Sverige som får besök av ett av Sveriges mest populära livsstilsprogram.

Det betyder oerhört mycket att Antikrundan kommer till vår kommun. Det kommer inte bara uppmärksamma Steninge slott utan även den övriga unika kulturbyggden med Sveriges första stad, fyra slott och sju medeltida kyrkor. Allt detta i samma kommun som Arlanda flygplats finns. Det här kan bidra till att en star besöksnäring blir ännu starkare.

Sveriges Television verkliga långkörare Antikrundan sänds för 21 året i rad nästa sommar och Steninge slott i Sigtuna kommun är en av de platser som kommer att få besök. Nytt för säsongen är att man strävar efter miljöer med karaktär, där av valet av 1700-talsslottet Steninge.

Steninge Slott kallas för den karolinska herrgårdskulturens finaste och är vackert beläget vid Mälaren. Steninges historia sträcker sig ända tillbaka till 1200-talet, men epokerna med familjerna Gyllenstierna (1649 - 1735) och von Fersen (1736 - 1839) har satt de djupaste spåren i Steninges historia. Platsen för inspelningen kommer att äga rum i Stenladugårdens slottsgalleria. En byggnad från 1800-talets mitt som med sina 1200 kvadratmeter golvyta kommer att ge gott om utrymme för både antikviteter och besökare.

Nytt badhus, ny sporthall, bowlinghall och aktivitetscentrum för ungdomar i Märsta om Socialdemokraterna och Centerpartiet styr vidare efter valet

Vid en idrottspolitisk debatt i morse, anordnad av Upplands Idrottsförbund, SISU och Sigtuna kommuns föreningsråd, gav Socialdemokraterna och Centerpartiet besked om tydliga vallöften inför nästa mandatperiod:

Ett hel nytt badhus. Den gamla och slitna Valsta simhall stängs och ett helt nytt badhus byggs i Märsta.

En ny sporthall i Steningehöjden. Den nya kommundelen får en sporthall med fullvärdiga mått.

Aktivitetscentrum för ungdomar. Valsta simhall byggs om till ett aktivitetscentrum för ungdomar innehållande bland annat skatepark, klättervägg, replokaler m.m.

Nytt ridhus i Rävsta. Genom ett investeringsstöd till ridklubben eller genom en kommunal investering uppförs ett nytt ridhus i Rävsta.

Fortsatt avgiftsfritt för ungdomsidrotten. Det ska även framöver vara avgiftsfritt för ungdomsidrott i kommunens sporthallar.

Förbättra för gymnastikverksamheten. Förutsättningarna för gymnastikverksamhet i kommunen ska förbättras exempelvis genom tillgång till hoppgrop och bättre redskapshantering.

Bowlinghall i Märsta. En bowlinghall ska etableras i Märsta och ska drivas av en förening eller ett företag.

Socialdemokraterna och Centerpartiet kommer att återkomma innan halvårsskiftet med lokalisering för investeringsobjekten.

söndag 4 april 2010

Försäljning av mark till Fortum Värme ger bättre och vackrare miljöer i entrén till Märsta samt pengar till kommunen

Nu har vi i Sigtuna kommun beslutat sälja cirka åtta hektar mark till Fortum Värme. Marken ska användas till att bygga ett nytt kraftvärmeverk intill det redan befintliga i Brista. Priset för marken är 56 miljoner kronor. I kommunledningens förhandling med Fortum har vi förutom ett bra markpris lyckats få med följande i avtalet:

Upprustning av Rosersbergsbäcken
Kondensatvattnet från kraftvärmeverken leds till Märstaån. Fortum Värme ska i samband med det se till att Rosersbergsbäcken rustas upp. Den kommer få ett bättre flöde och vattenspeglar och flöden kommer bidra till förbättrad biologisk mångfald, exempelvis fler fågelarter (se vattendammarna vid Måby).

Nya dammar och våtmarker i Steningedalen
Fortum Värme ska se till att det anläggs nya dagvattendammar och våtmarker i Östra delen av Steningedalens naturreservat (nära Pinbacken). På så sätt kommer entrén till Märsta få vattenspeglar på båda sidor om 263:an, utanför Coop i norr och mot Returvägen i söder.

Uppvärmning av utomhusbad och fotbollsplan
Midgårdsvallens konstgräsplan värms idag med i första hand med energi från Fortum Värmes returledningar i fjärrvärmesystemet. I det nya avtalet kommer Fortum Värme dra ledningar med returvatten till både konstgräsplanen och det nya utomhusbadet i Tingvalladalen. På så sätt kan både fotbolls- och badsäsongerna förlängas.

Ny bro över järnvägen till Brista
För att trafiken i Märstarondellen ska kunna minska, och inte öka, när ett nytt kraftvärmeverk byggs ska Fortum Värme bygga en ny väganslutning till Brista. Den kommer att dras från Norrsundavägen i höjd med Plantaget på en bro över järnvägen till Brista.


Dessa investeringar har ett villkor: att Fortum Värme slutligt fattar sitt avgörande investeringsbeslut efter att miljödomstolen har sagt sitt. Det är naturligtvis ett fullt rimligt förbehåll.

Snötunnor - ett aprilskämt

På förekommen anledning vill jag meddela att blogginlägget om snötunnor var ett aprilskämt :-)

torsdag 1 april 2010

Unik miljösatsning: nu införs vita snötunnor som komplement till de bruna och gröna för hushållsavfall

Bilden: Chefen för Stadsbyggnadskontoret Produktion i Sigtuna kommun, Melvyn Karlsson, visar den nya vita snötunnan som ska komplettera den bruna för organiskt avfall och den gröna för övrigt hushållsavfall. Tömning sker varje vecka under säsong.

I Sigtuna kommun bedrivs sedan lång tid ett målmedvetet miljöarbete. En rad åtgärder har vidtagits i syfte att minska belastningen på miljön. Den utsortering av matavfall som just nu successivt införs är bara ett exempel på detta.

Kommunen tar nu ytterligare ett steg i riktning mot en nollbelastning på miljön.

Som alla vet innehåller den snö som skottas bort från våra vägar en stor mängd miljöfarliga ämnen, t.ex. tungmetaller. Inte minst under den gångna vintern med dess enorma snömängder har detta skapat stora problem. För att råda bot på detta kommer Sigtuna kommun från och med nästa vinter att införa ett system med återvinning av snö.

Detta kommer att gå till så att det ställs upp vita kärl vid sidan av de gröna och bruna som redan finns för hushållssopor och matavfall. I de vita kärlen ska all snö som skottats bort från gator och vägar lämnas. Kärlen kommer att tömmas en gång i veckan.

För att finansiera de nya kärlen kommer en särskild snöavgift att tas ut av alla fastighetsägare.

Genom denna åtgärd tar Sigtuna kommun ytterligare ett steg in i framtiden, som definitivt kommer att ge oss vår rättmätiga plats på kartan. Kommunen har nyligen fått utmärkelsen Fair Trade City. Jag är övertygad om att vi med denna åtgärd inom kort även kommer att utnämnas till Fair Snow City av The International Snow Federation i Interlaken.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger