måndag 30 april 2012

Missad trafik för skolelever. Förbannad på SL och Arriva!

SL och Arriva är inte populära i Sigtuna kommun idag

Att vara kommunalråd är spännande, intressant och kul. Ofta handlar det dock om att hantera uppkomna problem, av stora och små mått. Det ingår liksom i uppdraget. Eftersom jag nu har ungefär tio års erfarenhet så är det inte heller så att jag hetsar upp mig i onödan när det dyker upp brister och problemställningar som måste tas i tu med.

Idag blev jag emellertid uppriktigt förbannad när jag fick klart för mig att de som sköter skolbusstrafiken, SL genom Arriva, inte hämtade upp skolbarnen på landsbygden som skulle till skolan. Föräldrar som ringde till SL/Arriva fick beskedet att det är klämdag och att det inte kördes några bussar till skolorna.

Det är alltså så att skolbussara till Råbergsskolan (ca 30 elever), Ekillaskolan (63 elever) och Centralskolan (33 elever) uteblivit på morgonen. Barn- och ungdomsförvaltningen fick i uppdrag att ta kontakt med berörda skolor för att säkerställa att alla vårdnadshavare är informerade om det inträffade. Dessutom fick vi besked om att bussarna ska gå tillbaka enligt ordinarie turlista under eftermiddagen.

Döm om min förvåning när jag under eftermiddagen blev uppringd av en morfar som berättade att det inte heller kommit någon buss för att hämta barnbarnet på Råbergsskolan på eftermiddagen!

Det är oprofessionellt och oacceptabelt att hantera en så viktigt verksamhet som skolskjutsar på detta sätt. Jag kräver att SL/Arriva ber berörda elever och föräldrar om ursäkt och tar på sig hela ansvaret för det hela samt naturligtvis ersätter kommunen för utebliven leverans av köpt tjänst!

1 maj i Sigtuna kommun 2012: I Sigtuna kommun fortsätter utvecklingen. Sverige behöver en ny färdriktning!


I Sigtuna kommun fortsätter utvecklingen. Sverige behöver en ny färdriktning!

På första maj samlas vi socialdemokrater i hela landet för att göra våra röster hörda. Vi demonstrerar för det vi tror på; våra tidlösa värderingar om rättvisa, solidaritet och jämlikhet. Samtidigt protesterar vi mot det som vi tycker är fel; moderaternas orättvisa politik som drabbar de som redan har det svårast i vårt samhälle så som arbetslösa och sjuka. Det gäller inte minst alla de ungdomar, vår framtid, som idag går utan jobb och långtidssjuka som tvingas i från hus och hem för att trygghetsförsäkringarna slagits sönder. Så ska vi inte behöva ha det i vårt gemensamma Sverige!

Med tradition och förnyelse - erfarenhet och föryngring -  har Socialdemokraterna ett mycket stark stöd lokalt i kommunen. Vi har lagt blockpolitiken och gamla lösningar åt sidan och jobbar för kommunens bästa. Vi vet att det uppskattas. Faktum är att ingen annanstans i Sverige stöder så många som röstar borgerligt eller på Vänsterpartiet i riksdagsvalet, Socialdemokraterna i kommunvalet som hos oss i Sigtuna kommun. Detta samtidigt som Moderaterna i kommunen, som fortsätter köra på i gamla hjulspår, har ett mycket svagt stöd.

Med det starka stödet från väljarna i Sigtuna kommun som grund fortsätter vi utvecklingsarbetet:

* Från bidrag till jobb. Bra samarbete med näringslivet och utbildningssatsningar ger kommunen fler företag och arbetstillfällen.

* Skolan ska bli bättre och byggas ut. Storsatsning görs för bättre kunskaper hos eleverna och en utbyggd skola med fler lärare ger plats till alla elever i bra lokaler.

* De äldres trygghet ska värnas. Bättre kvalitet och utbyggd äldreomsorgen går före skattesänkningar och privatiseringar som Moderaterna vill.

* En rik fritid för alla. Satsningarna på idrotten och kulturen fortsätter med bl.a  nytt badhus, ridhus, stadsbibliotek, konsthall, sporthall och kulturskola.

* En ren miljö och nära till naturen. Stora investeringar minskar kommunens klimatpåverkan och flera nya naturreservat skyddar stora naturområden för framtiden.


Med full kraft och framtidstro fortsätter vi vårt jobb för att gör en bra kommun ännu bättre. I det arbetet hoppas vi på dig! Bli medlem! Du väljer själv om vill stödja oss genom att bara betala din medlemsavgift eller bli aktiv i vårt politisk arbete.

söndag 29 april 2012

"Träffa kommunalrådet" i Valsta centrum 26 april

Cirka 10 gånger om året bjuder jag in intresserade kommuninvånare till "Träffa kommunalrådet" under en lunchtimme.

Jag brukar rotera mötena mellan Valsta, Märsta, Sigtuna och Rosersberg.
Dessa möten är ett komplement till alla andra formella träffar som jag har med enskila invånare, föreningar och företag.
Torsdagen den 26 april gick "Träffa kommunalrådet" av stapeln i Valsta centrum kl. 12-13. I samband med det gjordes detta videoklipp.

lördag 28 april 2012

Sigtuna kommun - nr 1 för fastighetsinvesteringar!

Förra veckan kunde vi läsa i landets största affärstidning, Dagens Industri, att Sigtuna är den bästa kommunen i landet för fastighetsinvesteringar. Det är viktigt och glädjande - det ger jobb och tillväxt. Jobb och tillväxt ger mer resurser till välfärden. Mer resurser till välfärden kan förbättra skolan och vården. Så hänger den blocköverskridande kommunledningens (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet) politik ihop. Mot detta står den utvecklingsfientliga oppositionen som säger nej till det mesta av vår tillväxtpolitik och framtidsinvesteringar.

onsdag 25 april 2012

Sigtuna - årets ung företagsamhets-kommun 2012

Jag kommenterar kort det faktum att Sigtuna idag utsetts till årets ung företagare-kommun. Det är vi stolta över! Vi jobbar med att ständigt förbättra vårt företagsklimat. Häromdagen kunde vi konstatera att Sigtuna för fjärde året i rad tillhör de 25 av landets 290 kommuner som har bäst näringslivsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking. Vårt blocköverskridande samarbete (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet) ger resultat. Tillväxten är hög och jobben blir fler!

Youtube-inlägg om vår miljardinvestering i förskolan och skolan

Här kommer ett kort videoklipp om den blocköverskridande kommunledningens miljardsatsning på förskolor och skolor. Det är en del av vårt skolutvecklingsprogram som ska ge bättre måluppfyllelse och kunskapsnivåer i kommunens skolor.

Sigtuna kommun miljardinvesterar i förskolor och skolor när resultaten ska förbättras och fler få plats

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun presenterade idag en investeringsplan på drygt 1 miljard kronor på nya förskolor och skolor. Det stora flertalet förskolor och skolor kommer att stå färdiga under 2014. Motsvarande satsning i Stockholms stad skulle motsvara en investering på drygt 20 miljarder kronor.

Sigtuna kommun är den kommun som växer snabbast i Sverige. För att säkerställa förskolegarantin och tillgång till moderna utbildningslokaler i Sigtuna kommun presenterade kommunledningen idag en investeringsplan för förskolor och skolor på drygt 1 miljard kronor. I Investeringsplanen återfinns investeringar i sex helt nya förskolor och tre helt nya skolor, utöver dessa investeringar skall ett antal förskolor och skolor byggas ut.

Investering
Förskolor ca 280 miljoner kronor
Skolor ca 680 miljoner kronor

För att klara bemanningen av de nya verksamheterna behöver Sigtuna kommun rekrytera ca 100 nya förskolepedagoger och ca 120 nya lärare, till detta skall tillföras rektorer och annan skol- och förskolepersonal. Detta skall klaras av samtidigt som kommunen, precis som alla andra kommuner i Sverige, skall klara av stora pensionsavgångar.

Kapacitetsökning
Barn i förskolan ca 500
Personal i förskolan ca 100
Barn i skolan ca 730
Förskolepedagoger ca 120

Sigtuna är Sveriges snabbast växande kommun och glädjande nog får vi många nya barn och ungdomar som invånare. Nu miljardinvesterar vi för att de ska få bra förskole- och skollokaler.
- Innehållet i våra förskolor och skolor är det som är viktigast. Men en modern pedagogik som sätter kunskapen främst kräver också ändamålsenliga lokaler. Det får vi nu, säger Lola Svensson (S), ordförande Barn- och ungdomsnämnden, i en kommentar.

tisdag 17 april 2012

Sigtuna kommun investerar i ett tredje vindkraftverk

Efter förslag från kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) beslutade kommunstyrelsen vid gårdagens sammanträde att investera ca 40 miljoner kronor i ytterligare ett vindkraftverk. Sigtuna kommun har under många år investerat i miljö- och klimatåtgärder och beslutar nu om att investera i kommunens tredje vindkraftverk. Det är en i raden av konkreta klimat- och miljöåtgärder som kommunen vidtagit för att stärka kommunens miljöprofil ytterligare.

I och med Sigtuna kommuns investering i ett nytt vindkraftverk tar kommunen ytterligare ett viktigt steg i kommunens miljö- och klimatarbete. Sigtuna kommuns befintliga vindkraftverk har varit i bruk sedan i mars 2009. I jämförelse med att köpa elen på den öppna marknaden har kommunen haft lägre kostnader för sin el på ca en miljon kronor per år. När det nya vindkraftverket är i drift kommer drygt en tredjedel av kommunens elbehov att tillgodoses av vindkraft. I jämförelse med att köpa samma mängd el på den öppna marknaden räknar kommunen med en lägre kostnader för kommunens el på i snitt 2-2,5 miljoner kronor per år.

Sigtuna kommun förvärvade 2009 två vindkraftverk, ett som ägs direkt av kommunen och ett som ägs av det kommunägda bostadsbolaget SigtunaHem. Motivet till investeringen var i första hand att stimulera utvecklingen av förnyelsebar energi, minska kommunens negativa klimatpåverkan och spara på elkostnader.

När kommunstyrelsen nu investerar i ett tredje vindkraftverk kan vi bidra till att uppfylla flera viktiga politiska målsättningar. Vi tar ansvar för att öka andelen förnyelsebar energi och minskar därmed klimatpåverkan, samtidigt som vi minskar kostnaderna för el – pengar som vi istället kan använda till viktig välfärdsverksamhet

söndag 1 april 2012


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger