tisdag 26 maj 2009

En budget för välfärd, trygghet och utveckling - Sigtuna kommun utmanar lågkonjunkturen!

Idag presenterade jag på uppdrag på den politiska majoriteten i kommunen budgetanvisningar för 2010. Först för media och sedan för 137 ledande tjänstemän i kommunen.


Idag presenterade Sigtuna kommuns politiska majoritet (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna och Aktion för Sigtuna kommun) sitt förslag till anvisningar för budget 2010. Jag vill säga att det är en Sverige-unik budget eftersom den inte innehåller några direkta besparingar. Vi kommer ge full kompensation för demografiska förändringar och lönehöjningar. Vi kommer lägga mycket extra pengar till de verksamheter som ska möta lågkonjunkturen.

Vi kan göra allt detta eftersom vi sedan 2002 då vi fick förtroendet av väljarna att leda kommuen satt utveckling och tillväxt i främsta rummet. Sigtuna har aldrig upplevt en så positiv utveckling i modern tid som under de år vi styrt.

När vi nu befinner oss mitt i en historisk lågkonjunktur kan vi dra nytta av den starka utvecklingen. Vi kommer använda stora intäkter från exploateringsverksamheten de kommande åren för att bygga en bro till normalkonjunkturen. På så sätt kan vi värna kvaliteten i hela den kommunala verksamheten - både den lagstadgade och den frivilliga. Vi är övertygade om att det är en långsiktigt klok politik - både för ekonomi och verksamhet.

Den som säger nej till detta måste svara på frågan: Var ska nedskärningarna ske? Hur många anställda i skolan vården och omsorgen ska få lämna sina jobb?

På presentationen av budgetanvisningarna deltog en större del av den politiska ledningen. Bredvid mig (på bilden nedan) ses från vänster Bosse Andersson (C) ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, Gunilla Lundqvist (MP) ledamot av kommunalrådsberedningen, Ronnie Lundin (S) ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Gun Eriksson (S) ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, Lola Svensson (S) ordsförande i Äldre-och omsorgsnämnden, Anna Johansson (S) ordförande i Demokratinämnden, David Lundqvist (S) ordförande i Kommunfullmäktige, Göran Hammarsjö (S) ordförande i Bygg- och trafiknämnden och William Petersson (AFSK) ersättare i Kommunstyrelsen.

måndag 25 maj 2009

Valmöte med Evin Cetin och våra kurdiska vänner

Europaparlamentskandidaten Evin Cetin talar på ett (S)-valmöte med kurderna.

På söndagseftermiddagen hade vi Socialdemokrater i Sigtuna kommun ett valmöte i Märsta tillsammans med våra kurdiska vänner. 60-70 personer hade hörsammat inbjudan. Europaparlamentkanidaten Evin Cetin (S) från Södertälje höll ett inspirerande tal på både kurdiska och svenska. Evin talar sex språk och har därför lätt att nå många av våra nya invånare. Frågorna och den eftervarande diskussionen handlade om Turkitets möjligheter att bli EU-medlem, om trafficking, hur det går till att rösta och om hur vi ska kunna skapa fler jobb i hela Europa. Speciellt bra tycker jag det var att det var många unga kvinnor som deltog i mötet och diskussionen.
På bilden nedan ses Evin Cetin och jag påväg till nya insatser i valrörelsen.

Valmöte med Evin Cetin (S) och våra syrianska vänner

På bilden ovan samtalar Europaparlamentkandidaten Evin Cetin (S) med intresserade väljare.

På söndagsförmiddagen höll vi socialdemokrater i Sigtuna kommun ett valmöte med våra syrianska vänner i Märsta. Inbjuden gästtalare var kandidaten till Europaparlamentet Evin Cetin (S). Medverkade gjorde också kommunalrådet Anders Lago (S) och riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (S) från Södertälje. 90-100 persomer hade kommit för att lyssna till Evin och ställa frågor. Stämningen var mycket god!

På bilden nedan ses Kommunalrådet Anders Lago (S) och riksdagsledamoten Yilmaz Kerimo (S) samtala med en märstabo om Europavalet den 7 juni.

fredag 22 maj 2009

80 socialdemokratiska valarbetare spurtar i Sigtuna kommun

Från att ha hållit en låg profil i valrörelsen till Europaparlamentet skruvar Socialdemokraterna i Sigtuna kommun nu upp tempot. Från och med lördag deltar 80 socialdemokratiska valarbetare i en rad aktiviteter. Det handlar om torgmöten, flygbladsutdelningar, dörrknackning, postutdelning, uppsättning av valtavlor och mycket mer.

Följ vad vi gör på http://www.sigtuna.socialdemokraterna.se/ och http://www.socialdemokraterna.se/.

Arlanda-kommuner i samverkan - vi vill ha snabbtågsförbindelse till Arlanda

Sedan några år tillbaka samarbetar de kommuner som finns i Arlandas direkta närhet om frågor som rör flygplatsen med fokus på infrastruktur- och näringslivsutveckling i en flygplatsregion. Kommunerna är Sigtuna, Knivsta, Vallentuna och Upplands Väsby. Representanter för LFV Stockholm-Arlanda Airport deltar också.

I samarbetet träffas kommunalråd, oppositionsråd och kommundirektörer. Kopplat till oss finns också berörda tjänstemän som tar fram underlag och förslag.


I onsdags träffades vi i Upplands Väsby. Vi diskuterade en gemensam hållning inför länsplanen för infrastrukturfrågor, processens kring Arlandas nya miljömål, förutsättningarna för bostadsbyggande, besöksnäringen och förslaget till en ny kollektivtrafiklag. En fråga som kräver snabb handläggning är yttarndet från regionen om framtida snabbtågsförbindelse med södra Sverige och kontinenten där vå bestämda uppfattning är att den måste finnas ända fråm till Arlanda och inte sluta söder om Stockholm. Vi kommer gemensamt uppvakta staten om detta.

Ekonomiberedning med tuffa förutsättningar

I tisdags satt kommunledningen hela dagen i så kallad ekonomiberedning. Där förbereds de stora ekonomiska besluten som kommunen ska fatta. Det handlar om budget, bokslut och delårsrapporter.


Nu är naturligtvis fokus på budget 2010. Den sämsta tillväxten sedan 1939 sätter djupa spår i den kommunala ekonomin. Skatteintäkterna rasar samtidigt som en hel del kostnader, som exepelvis socialbidragsutbetalningar skenar. Vi står inför den största utmaningen för kommunens verksamheter och ekonomi någonsin.
Kommunledningen har så klart jobbat med den här utmaningen under en lång tid, men är ännu inte klara. Vår ambition att vara klara till måndagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutkott kommer inte klaras. Det exceptionella läget gör att mer tid än normalt kommer att behövas.
De samverkande partierna i kommunlednigen är helt överens om anvisningarnas upplägg, men det är en hel del slutjusteringar och kontroller av både text och sifror som måste till. Det kommer bli ett förslag till anvisningar som tar hänsyn till både verksamhetens kvalitet och ekonomin.
Kommunledningen kommer presentera förslaget till anvisningar någon gång under nästa vecka.

Munkholmens nya naturreservat är invigt

På bilden ses spången som leder in i Munkholmens naturreservat.

Nu har vi invigt nya naturreservatet på Munkholmen. Det gamla statliga naturreservatet var 1,5 hektar och dåligt underhållet. Nu blir reservatet kommunalt och utökas till 5 hektar. Munkholmens naturreservat har gjorts tillgängligt med spänger och utkiksplattform. Dessutom stänglas det delvis in och kor kommer hävda området och ge goda möjligheter till en utvecklad flora och fauna. I Munkholmens naturreservat kan se Kungsängslilja, liten hackspett och en rad sjöfåglar bland mycket annat.

På bilden ovan ses Jan Franzén från stadsbyggnadskontoret beskriva naturreservatet. Nedan har jag just klippt bandet och förklarat Munkoholmens nya naturreservat invigt.

Avstämning med Sigtunahems VD

Som styrelseordförande i AB Sigtunahem har jag med jämna mellanrum avstämningsmöten med bolagets VD Kicki Björklund. Därutöver träffas styrelsen och styrelsens presidie enligt en fastlagd årsplan. I måndags gick Kicki igenom aktuella ekonomiska frågor, bostadbyggande på Lyckostigen och invigningen av Sigtunahems 111 nya lägenheter i centrala Valsta. Vi planerade också nästa veckas presidiemöte.

Samverkansmöte med ekonomi i fokus

I söndags träffades de samverkande partierna i kommunens majoritet. (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet de gröna och Aktion för Sigtuna kommun). Den komunala ekonomin stod i fokus under mötet.

På tisdag eller onsdag nästa vecka planerar vi i kommunledningen lägga fram vårt förslag till anvisningar för kommunens budget och verksamhetsplan 2010-2012. Samarbetet fungerar utmärkt och vi kommer tillsammans ta ansvar för både verksamhet och ekonomi i en mycket orolig ekonomisk situation.

På bilden ses Märtha Lindberg, Aktion för Sigtuna kommun

Musikfesten "Stoppa våldet"

Lördagen den 16 maj arrangerade Sigtuna kommuns ungdomsråd, SKUR, musikfesten "Stoppa våldet". Platsen var Vikingafältet och efter en lite trevande start tog arrangemanget fart. Jag fick vara där och inviga festligheterna. Kommunstyrelsen hade bidragit med 8 000 kronor. Tack till SKUR och till Carina Hult som fixat denna musikfest!

fredag 15 maj 2009

"Träffa kommunalrådet" på Drakegården i Sigtuna

På bilden ovan ses några av de sigtunabor som kom för att ställa frågor och lämna synpunkter. Förre kommunalrådet Sixten Larsson var en av dem.

Igår var det åter dags för "Träffa kommunalrådet". Denna gång var jag på Drakegården i Sigtuna. Som vanligt var det både ris och ros. Denna gång handlade frågorna bland annat om båtuppläggningsplatsen, museet, SL-trafiken, Ragvaldsbo seniorcentrum, modellflygklubbens verksamhet, den nya idrottsplatsen, trafiksäkerhet och strandpromenaden.

Synpunkterna från sigtunaborna finns nedtecknade. En del höll jag med om, annat inte ...

Nya Hälsans stig i Märsta är invigd

På bilden ovan visar en representant från Hjärt- och lungsjukas förbund och jag den nya Hälsans stigs sträckning i Märsta.

Sigtuna kommun har sedan flera år ett bra samarbete med den lokala Hjärt- och lungsjukas förening. Det har bland annat tagit sig uttryck i två Hälsans stig. Hälsans stig i Valsta invigdes i juni ifjol. Hälsans stig i Märsta har funnits längre, men har nu gjorts om med en betydligt bättre dragning. Det var detta som manifesterades genom en invigning i onsdags.

På bilden ses en del av deltagarna på invigningen av den nya Hälsans stig i Märsta.

torsdag 14 maj 2009

Näringslivslunch på Arlanda

På bilden ses Ulla Britt Palmquist, Företagarna, Lasse Sennhed, Årets Företagare, och undertecknad.

I går bjöd Stockholm Arlanda Airport och Sigtuna kommun för sjätte året irad in det lokala näringslivet till ett lunchmöte på Arlanda. Flygplatsdirektör Kerstin Lindberg Göransson och jag stod som vanligt som värdar. Ett 120-tal företagare deltog.

Kerstin inledde med att berätta om olika utvecklingsprojekt på flygplatsen och om flygtrafikens uteckling under första kvartalet 2009. Kerstin berättade bland annat att Arlandas nya tax free-butik på terminal 5 har usetts till en av världens bästa, Arlanda har utsetts till en av världens bästa fraktflygplatser och vår flygplats är världsledande på miljöområdet. När det gäller flygtrafiken så har den minskat med cirka 15% jämfört med föregående år - men det var å andra sidan ett mycket starkt år.

Jag fick möjlighet att berätta om olika projekt i kommunen, och då speciellt med inrikting på näringslivsutveckling och kopplingen till flygplatsen.
Företagarna i Sigtuna delade ut pris till Årets företagare. Det är Lasse Sennhed, LS Kontor AB. Lasse har under det gångan året expanderat sin verksamhet och anställt ytterligare tre personer och gett sig in på ett nytt verksamhetsområde - telekom. Grattis Lasse, det är välförtjänt!
På bilden ses flygplatsdirektören Kerstin Lindberg Göransson, Arlandas informationschef Jan Lindqvist och jag.

måndag 11 maj 2009

Polisen slog järnring runt centrala Märsta

När jag åkte hem från kommunhuset vid 22:45-tiden hade polisen slagit en järnring runt centrala Märsta. I varje gathörn stod polisens radiobilar. Därutöver såg jag en rad civila polisbilar. Jag informerades om att det inkommit ett tips om ett rån mot Willy´s och att rånarna skulle vara kvar inne i butiken. Det skulle ha varit en mycket allvarlig situation. Tack och lov visade det sig vara ett falsklarm. Samtidigt är den typen av falsklarm isig väldigt allvarliga. En mängd polisresurser sattses in, till stora kostnader samtidigt som fältet skulle ha kunnat lämnas öppet för ett tillslag på annat ställe. Hoppas polisen hittar en lösning på falsklarmet.

Spadtag för 172 nya hyresrättslägenheter i Märsta

Ikväll tog VD:ns på PEAB Bostad AB Tomas Anderson och jag första spadtaget för 172 hyresrätter på Södergatan i Märsta. Det är ett viktigt projekt av flera skäl:

* det är brist på bostäder - det behövs byggas många nya lägenheter
* Södergatan kan äntligen bli färdig hela vägen från nya Sätunaskolan till Märsta centrum
* nya investeringar i bostäder ger jobb till byggnadsarbetarna, vilket är mycket viktigt i den usla konjunkturen.

En hel del märstabor hade tagit sig till det första spadtaget. Första huset beräknas vara uppe redan till årsskiftet.

På bilden nedan undrar intresserade märstabor hur man bär sig åt för att anmäla intresse av en lägenhet. Av mig fick de svaret att vända sig direkt till PEAB.

Söndag med dop i Vänersborg

I friska vårvindar i min brors (Steve) och svägerskas (Jenny) trädgård i Vänersborg var det i söndags dop av min andra brorsdotter Alma. Precis som när Steve och Jennys första dotter skulle döpas var det polispastorn Göran som stod för cermonien. Gudmor är Erika.


Storasyster Selma kunde nästan hålla sig borta från mamma hela cermonien, men inte riktigt ...

Lördag i Dalsland med Selma och mor

I söndags var jag på min andra brorsdotters, Almas, dop i Vänersborg. På väg dit stannade jag till i Bengtsfors där Almas storasyster Selma, 23 månader, var på besök hos sin farmor. Selma är inte bara min första brorsdotter, utan också mitt gudbarn. Hon är ett riktigt charmtroll!

På bilderna ses Selma skala plugg till middagen tillsammans med farmor.

Fredag med feber och halsont - inget möte om nytt miljötillstånd för Arlanda för min del
I fredags låg jag nedbäddad i feber och kunde inte gå på de inplanerade mötena, bland annat det om samrådet om nytt mijötillstånd för Arlanda. Jag hade dock fullgod ersättare. Återkommer med kommunens synpunkter i detta mycket tidiga skede i en process som kommer bli lång och komplicerad.

torsdag 7 maj 2009

Nu krävs krafttag för att få ordning på Rävsta camping!

Rävsta camping har varit mycket dåligt skött under flera år. Den har också blivit ett tillhåll för människor med alkohol- och drogrelaterade problem. Det finns också exempel på kommuner som mer eller mindre placerat klienter i sin socialtjänst på Rävsta camping. Dessutom vill kommunen använda ytan till annat ändamål i framtiden. Detta är anledningen till att kommunen har sagt upp arrendet med arrendatorn från 30 april.

Nu har två problem uppstått:

1) Arrendatorn hävdar att uppsägningen har skett på fel sätt. Kommunen vidhåller att den har gått rätt till och kräver att arrendatorn lämnar området omedelbart.

2) Arrendatorn har hyrt ut campingplatser till 30 ekipage med gäster som enligt media kallas ”de irländska asfaltsläggarna”. Dessa bedriver en tvivelaktig verksamhet och campingområdet ser bedrövligt ut. Dessutom har de dumpat skräp och byggmaterial i naturen. Vatten- och elleveranser till campingen har stängts av sedan länge vilket leder till en problematisk sanitetssituation.

Med anledning av detta vidtar kommunen nu en rad kraftfulla åtgärder:

* Begärt handräckning från Kronofogden för att avhysa området
* Lägger föreläggande enligt miljöbalken. Kommunen menar att miljöbrott har begåtts.
* Polisanmälan om den nedskräpning som skett på Industrigatan och gång- och cykelvägen mellan Märsta och Rosersberg
* Kontaktat både gränspolisen och norrortspolisen för att likt föregående år granska fordonen på campingen. Vid samma typ av situation ifjol befanns ett flertal fordon stulna.
* Begärt hos arrendatorn omedelbart ska städa området och överlämna det till kommunen i gott skick
* Socialförvaltningen ska granska de sociala förhållandena, inte minst för barnen på campingen, bland annat med hänsyn till sanitetssituationen.

Jag menar att situationen är fullständigt oacceptabel. I första hand bär Sigtuna Camping ansvaret. Övriga rättsliga åtgärder utöver det ovan nämnda ska övervägas. I andra hand har ”campinggästerna” ett stort ansvar, både för hur det ser ut på campingen och resultatet av deras verksamhet. Här förutsätter jag att de rättsvårdande myndigheterna agerar snabbt och kraftfullt. Vi kan inte tolerera att det får fortsätta så här!

På förmiddagen idag tog jag bilderna på Rävsta camping. Det är en bedrövlig syn!

onsdag 6 maj 2009

Rosersbergarna gick man ur huse för att diskutera Arlandas nya miljötillstånd

På bilden ovan ses några av de över 200 deltagarna på samrådsmötet om Arlandas nya miljötillstånd. Mötet hölls i Råbergsskolans matsal.


Igår kväll var jag inbjuden av Rosersbergs villastadsförening att delta på LFV:s samrådsmöte om ett nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats. Precis som jag hade förväntat mig var uppslutningen mycket stor - de 110 stolarna räckte till drygt hälften av deltagarna. Detta visar med all önskvärd tydlighet hur viktiga buller- och miljöfrågorna är för rosersbergarna.

Många framförde uppfattningen att den tredje banan med inflygningar över Väsby används för lite idag (jag var en av dem) på Rosersbergs bekostnad. Många är också bekymmrade över att de högljudda lobby-grupperna i Sollentuna och Väsby får för stort utrymme i debatten och att det påverkar LFV i deras ställningstaganden. Jag delar denna oro. Därför var det otroligt glädjande att se den massiva uppslutningen från rosersbergarna igår kväll. Det ger os i kommunledningen råg i ryggen när vi nu med kraft kommer ta till vara kommuninvånarnas intressen i processen fram till ett nytt miljötillstånd.

Ett varmt tack till Rosersbergs villastadsförening för fint arrangemang och tack till alla proffisiga deltagare från LFV som gjorde en mycket seriös genomgång!

På fredag återkommer jag med ett inlägg efter mötet med flygplatsledningen.
På bilden ovan ses advokaten Åke Lewensjö som företräder LFV i arbetet med ett nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats. Lewensjö är ytterst kompetent på området och borgar för en bra process från LFV:s sida i detta komplicerade ärende.

Arbetsplatsbesök på Arlanda med Carin Jämtin


Under tisdagen var jag tillsammans med oppositionsborgarrådet i Stockholm, Carin Jämtin (S) på arbetsplatsbesök på Arlanda. Där hade vi möjlighet att samtala med fackliga företrädare för Transport och Hotell- och Restaurangfacket. Vi träffade också ledningen för Scandinavian Service Partners.

Viktigast och roligast var samtalen med personal i butiker, restauranger, kök, kaféer och i bagagehanteringen. Det var många samtal om kollektivtrafik, a-kassa, bostadsbristen och miljöfrågor. Dessutom påminde Carin och jag om valet till Europaparlamentet den 7 juni.

Tack till Tranport och Hotell- och restaurangfacket för hjälpen med att ordna möten!
Möte med ordföranden i tre PRO-föreningar

Igår morse hade jag besök på kommunhuset av ordförandena i de de tre PRO-föreningar som finns i kommunen: Dagmar Jansson, Rosersberg, Bruno Landstedt, Märsta och Nils Westberg, Sigtuna.

Vi hade ett bra samtal om pensionärernas situation i allmänhet och pensionärerna i kommunen i synnerhet. För mig är PRO en viktig samtals- och samarbetspart. De är konstruktiva och kommer med kloka synpunkter. Ibland är vi inte överens, men ofta når vi samsyn och kommmer ytterligare steg framåt.

måndag 4 maj 2009

Sigtuna kommuns näringslivsklimat i topp!

Idag presenterades Svenskt Näringslivs årliga ranking över näringslivsklimatet i landets kommuner. Undersökningen grundar sig dels på en faktainsamling och dels på enkäter och intervjuer med företagsledare. Sigtuna kommun har under flera år hamnat högt upp i listan. I år slog vi dock rekord med en nionde plats!


Jag har under årens lopp varit ganska kritisk till en del av faktan som ligger till grund för renkingen. Liksaså tycker jag intervjuunderlaget har varit för litet. Den kritikien kvarstår naturligtvis även ett framgångsår som detta.

Jag vill först och främst tacka kommunens näringslivschef som tillsammans med många andra anställda gör så att vårt näringslivsklimat är så gott. Lika självklart är tacket till alla företag och företagare som jag som kommunalråd har ett gott samarbete med - ni är ovärderliga för utvecklingen i vår kommun!
Nu ska vi tillsammasn försöka förbättra oss ytterligare. Vi behöver fler och växande företag, inte minst i dessa tider.
Jag noterade också att Sigtuna kommun den S-styrda kommun i landet, som med råge hamnar högst i mätningen. Det är mer trist än något annat och uppfodrande för mina partivänner.

söndag 3 maj 2009

Fantastiskt första maj i Märsta!

Det fanns många, inte minst bland proffstyckarna i media, borgerliga ledarskribenter och andra olyckakorpar som trodde på dålig uppslutning denna första maj. Så fel de fick - och vilken fantastisk dag vi socialdemokrater fick!
Socialdemokraterna i Sigtuna kommun firade för första gången första maj mellan Coop Extra och Märstaån i centrala Märsta. Närmare 300 personer deltog under vårt firande. Politiska tal blandades med korvgrillning, tipspromenad, fiskdamm, musikunderhållning, fika med mera.

Själv fick jag äran att hålla huvudtalet. Det handlade om:

Jobben först!
Nu måste all kraft ägnas åt att bekämpa arbetslösheten. Med en arbetslöshet på uppemot 12% kommer ekonomin och välfärden raseras. Det får inte ske. Sätt jobben först - nu!


Stoppa moderaternas försämringar av sjukvård och pendeltågstrafik!
Moderaterna som styr landstinget:

har avskaffat den gemensamma hemvården vilket leder till sämre kvalitet och ökad trygghet för omsorgtagarna. Nu riskerar gamla och sjuka besök från fyra olika organisationer på ett dygn istället för en professionell och sammanhållen hemvård

har lagt ner distriktssköterskemottagningen och barnavårdscentralen i Rosersberg

har fattat ett inriktningsbeslut om att lägga ner kvartstrafiken och införa halvtimmestrafik till Märstas och Rosersbergs stationer.

har infört ett Vårdval Stockholm som innebär att pengar och resurser i sjukvården flyttas från områden där det bor låginkomsttagare och många sjuka till områden där det bor höginkomsttagare och många friska.

har lagt lagt ner flera välfungerade Närakuter i länet och sagt nej till att öppna en i Märsta. Vi socialdemokrater accepterar inte detta.

Vinner vi landstingsvalet kommer vi:

  • Skapa en gemensam hemvård för omsorgstagarnas bästa

  • Öppna en distriktssköterskemottagning i Rosersberg

  • Behålla kvartstrafiken till Märsta och Rosersberg och sikta på 10-minuters-trafik

  • Öppna en Närakut i Märsta
  • Avskaffa Vårdval Stockholm och införa ett rättvist vårdval
Slå tillbaka rasismen!
I tider av ekonomisk oro och hotande massarbetslöshet finns det alltid högerextrema krafter som spelar ut grupper mot varandra. Det ska vi se upp med. Lär av historien. Även om de bytt sina rakade skallar mot välkammade frisyrer och kängor mot lågskor drivs de av samma idéer. Håll rent mot de högerextrema!

Värna välfärden - nej till lån till skattesänkningar!
Den moderatstyrda regeringen lånar pengar för att kunna sänka skatten för 15 miljarder innevarande år - mest för dem som har de dyraste villorna, förmögenheter och höga inkomster. Samtidigt får landets kommuner och landsting inte en enda krona i ökade statsbidrag till vården, omsorgen eller skolan. Så ser en högerregerings prioritering ut. Vi Socialdemokrater i Sigtuna kommun kommer göra allt för att detta inte ska drabba kvaliteten i de viktiga kommunala verksamheterna. Vi vill värna personaltätheten i våra välfärdsverksamheter samtidigt som vi inte vill slå sönder kultur-, fritids-, miljö- och parkverksamheten. Det blir en stor utmaning, men den ska vi gemensamt i kommunledningen klara av.

I Stockholm deltog knappt 13 000 personer i demonstrationståget och mellan 15 000 och 20 000 vid mötet på Norra Bantorget. Stämningen var mycket god och hög. Utifrån landet rapporterades också om ovanligt stor uppslutning för att vara en mellanvalsår.

Medlemsstämma i Konsum

Förra lördagen var det inte bara Bomässa i Märsta centrum, det var även medlemsstämma i Konsumentföreningen Norrort. Över tusen medlemmar deltog i medlemsaktiviterna. Sedan Coop Extra-butiken öppnade i Märsta har medlemsantalet stigit markant, nu finns det över 6 000 konsummedlemmar i Sigtuna kommun.

På bilden ses Kooperativa Förbundets (KF) styrelseordförande Nina Jarlbäck tala på stämman. Hon kunde berätta att KF-koncernen går bra och att i tider av finansoro är KF och dess sparformer mycket trygga och framgångsrika.
Själv fick jag äran att sitta ordförande på stämman. Tack till alla medverkande för en bra stämma med kloka beslut!

Bomässa i Märsta centrum

Förra lördagen arrangerade kommunen tillsammans med mäklarna, fastighetsbolagen, bankerna och byggbolagen en bomässa i Märsta centrum. Förutom aktiviteterna i själva centrum ordnade mäklarna med visningar runtomkring på olika projekt i kommunen.

Tack till alla inblandade som gjorde aktiviteten till en framgång!
På bilden ses jag när jag inviger mässan. I handen har jag en miniatyr av ett brunt sopkärl. När kommunen nu inför så kallad tvåfraktionshämtning av sopor så ska matavfallet slängas i det bruna sopkärlet. Matavfallet tas sedan omhand och blir till biogas. Biogas som exempelvis kommer att användas till att driva kollektivtrafikens biogasbussar.

Introduktion av nyanställda

Den 24 april ordnade personalavdelningen i kommunen en introduktionsdag för nyanställda. De får deå en genomgång av kommuen som arbetsgivare, organisation och rent allmänt. Förutom ledande tjänstemän deltar också de fackliga organisationerna. Jag deltog för att berätta kort om hur den politiska orgnisationen ser ut och svar på frågor. Vi var som vanligt i Kolsta.

På bilden ses jag bland några av de som anställts under de senaste året.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger