fredag 22 maj 2009

Munkholmens nya naturreservat är invigt

På bilden ses spången som leder in i Munkholmens naturreservat.

Nu har vi invigt nya naturreservatet på Munkholmen. Det gamla statliga naturreservatet var 1,5 hektar och dåligt underhållet. Nu blir reservatet kommunalt och utökas till 5 hektar. Munkholmens naturreservat har gjorts tillgängligt med spänger och utkiksplattform. Dessutom stänglas det delvis in och kor kommer hävda området och ge goda möjligheter till en utvecklad flora och fauna. I Munkholmens naturreservat kan se Kungsängslilja, liten hackspett och en rad sjöfåglar bland mycket annat.

På bilden ovan ses Jan Franzén från stadsbyggnadskontoret beskriva naturreservatet. Nedan har jag just klippt bandet och förklarat Munkoholmens nya naturreservat invigt.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger