fredag 22 maj 2009

Avstämning med Sigtunahems VD

Som styrelseordförande i AB Sigtunahem har jag med jämna mellanrum avstämningsmöten med bolagets VD Kicki Björklund. Därutöver träffas styrelsen och styrelsens presidie enligt en fastlagd årsplan. I måndags gick Kicki igenom aktuella ekonomiska frågor, bostadbyggande på Lyckostigen och invigningen av Sigtunahems 111 nya lägenheter i centrala Valsta. Vi planerade också nästa veckas presidiemöte.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger