måndag 25 juli 2011

Flaggning på halv stång, en stunds stillhet och kondoleansbrev

Till invånarna och företagen i Sigtuna kommun

Med anledning av de oerhört tragiska händelserna i Norge översänder jag idag kondoleansbrevet nedan till min kollega i vår norska vänort Porsgrunn kommune.

Norges regering har utlyst nationell stillhet till idag kl 12. Den svenska regeringen uppmanar till en tyst minut vid samma tidpunkt. För att visa vårt deltagande med det norska folket uppmanar jag alla kommuninvånare som har möjlighet att iakta en stunds stillhet idag kl 12.

Kommunfullmäktiges ordförande och undertecknad har beslutat att flaggning på halv stång ska ske på kommunens flaggstänger under dagen. Jag uppmanar alla enskilda och företag att göra det samma


Kommunalrådet Anders Johansson
Kommunstyrelsens ordförande
Sigtuna kommun

..........................................................................    


Märsta 2011-07-25

Sigtuna kommun
Kommunstyrelsens ordförande


Porsgrunn kommune
Ordförer Öystein Beyer


Med anledning av de omänskliga och tragiska händelserna i Oslo och Utöya framför jag på Sigtuna kommuns vägnar de djupaste och innerligaste kondoleanser till Porsgrunn kommune och dess invånare. 

Vi känner med er, våra vänner i vår vänort, i denna stund av nationell sorg för Norges folk. Vi står vi er sida. I dag och i framtiden. 

Idag flaggar vi på halv stång på alla kommunens flaggstänger för att hedra offren för dessa vansinnesdåd och för att visa vårt deltagande i sorgen.


Med de varmaste hälsningar,


Anders Johansson 

söndag 24 juli 2011

(S) i Sigtuna kommun sänder kondoleanser till (S) i Porsgrunn kommune

Märsta 2011-07-24


Sigtuna socialdemokratiska arbetarekommun
Ordföranden


Porsgrunn Arbeiderparti
Leder Christian Tynning Bjørnø


Partivän!

Jag skriver till dig på uppdrag av styrelsen för Socialdemokraterna i Porsgrunns vänort i Sverige, Sigtuna.

Med bestörtning och avsky har vi nåtts av budskapet om de ofattbara händelserna på Utöya. Med anledning av detta framför vi våra djupaste kondoleanser till Arbeiderpartiet i Porsgrunn, hela det Norske Arbeiderparti och Arbeidernes Ungdomsfylking.

Den svenska och norska socialdemokratin har en lång och unik och historia av nära samarbete. Det har grundlagts genom de goda och intensiva relationerna mellan Arbeidernas Ungdomsfylking (AUF) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Vi är många som under årens lopp varit på Utöya och deltagit i någon av AUF:s arrangemang. Beskedet om de bestialiska morden på våra partivänner i AUF känns därför extra tung och påtaglig.

Idag och i den nära framtiden kommer vi bara känna förtvivlan och den djupaste sorg. Våra tankar går till de drabbade och deras anhöriga.

Om en tid kommer vardagen tillbaka. Då ska vår rörelse, socialdemokratin, gå stärkt ur tragedin och krisen. Våra idéer hör framtiden till. Våra värderingar behövs mer än någonsin. Demokratin, solidariteten och och humanismen måste erövras varje dag, det har inte minst händelserna på Utöya och i Oslo visat.

Vi står vid er sida. Idag och i framtiden.


Med de varmaste hälsningar,


Anders Johansson

söndag 10 juli 2011

Min Almedalsvecka 2011

Jag har varit på politikerveckan i Visby, den så kallade Almedalsveckan, många gånger. Då har det oftast handlat om att gå på seminarier, arrangera möten eller att passa på att träffa personer informellt i frågor som är angelägna för kommunen eller partiet.

Förra året, när många påstod att det var extra viktigt att vara på plats eftersom det var valår, avstod jag däremot. Jag kände då att det var många saker hemma i Sigtuna kommun som behövde avsluta innan semestern. Dessutom ville jag gå igenom detaljerna för den lokala valrörelsen och läsa in mig på ännu mer fakta för att stå väl rustad inför valspurten. Jag är glad att jag gjorde den prioriteringen 2010.

I år har jag glädjande nog varit en eftertraktad paneldeltagare och föredragshållare under Almedalsveckan. Därför har jag varit en del av programmet varje dag som jag varit på plats (tisdag till och med fredag). Anledningen till det är flera, men huvudorsaken är frågor som vi i Sigtuna kommun, efter politiska beslut, driver. Att jag är en av få nya ledamöter i Socialdemokraternas partistyrelse har säkert också spelat in. Det har handlat om järnvägsinfrastruktur, bostadsbyggande, skolmat, upphandling av livsmedel och förutsättningarna för den växande tjänstesektorn.

Vid en genomgång av Almedalsprogrammet kan konstateras att jag varit den flitigast anlitade kommunpolitikern i hela ABC-regionen under veckan. Det är kul!

Utöver mitt deltagande i seminarier har jag också hunnit med en hel del informella samtal. Där har frågor kopplade till Stockholm Arlanda Airport och etablerandet av en eller flera tågdepåer som kommer ge kommunen många, många nya arbetstillfällen, varit viktigast.

För mig som socialdemokrat var naturligtvis vår nye partiordförande Håkan Juholts tal under fredagskvällen av speciellt intresse. Det var ett mycket bra tal inför veckans största publik; 4 200 personer, som tog upp många av de vardagsutmaningar som vi har idag i vårt land, och hur de ska lösas.

Håkan Juholts tal stod i stark kontrast till moderatledarens under måndagskvällen. Förutom att talet var totalt idéfattigt var det också det sämsta framförandet, tillsammans med Jimmy Åkesson (SD) och Åsa Romson (MP), under hela veckan. En svensk statsminister ska inte spela i den divisionen.

Följande seminarier har jag deltagit i;

Tågoperatörerna i Sverige, tisdag
Tre scenarier för järnvägen - utveckling, stagnation eller infarkt?


Företrädare för tågbranschen, näringslivet, Trafikverket och politiker diskuterade olika scenarier för järnvägens framtid, både vad gäller person- och godstransporter.

Stf generaldirektören för Trafikverket, Lena Erixon, presenterade den helt färska rapporten om kapacitetsbristerna i det svenska järnvägsnätet.

I den efterföljande debatten representerade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Moderaterna och jag representerade Socialdemokraterna.

Övriga deltagare i panelen var bland andra:
- Stig Viklund, styrelseordförande, Näringslivets transportråd
- Anna Wersäll, Stockholms handelskammare
- Jan Forsberg, VD, SJ AB
- Mikael Stöhr, VD, Green Cargo
- Tomas Wallin, VD, Veolia transport

I diskussionen blev det uppenbart att vi Socialdemokrater ser bristerna i järnvägsnätet och vill göra något åt dem. Moderaterna är nöjda som det är, som vanligt. Vi vill satsa 70 miljarder mer på investeringar och underhåll i den svenska järnvägen än moderat-regeringen fram till 2021.


Fastighetsägarna Sverige, tisdag
Lokal initiativkraft - Väg till fler bostäder?


Att det inte byggs tillräckligt med bostäder skylls ofta på centrala regelverk och nationell bostadspolitik. Men kanske finns både lösningar och några kvardröjande hinder på kommunal nivå? Med utgångspunkt i inspirerande exempel diskuterades vad som kan göras lokalt för att möta behoven.

Medverkande i panelen var:
Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande, Helsingborgs stad
Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun
Ulf Perbo (KD), statssekreterare, Socialdepartementet
Mats Herner, exploateringschef, Wallenstam
Danielle Zachrisson, bostadspolitisk samordnare, jagvillhabostad.nu

Det var intressant att se hur likartad syn kommunalrådskollegan Peter Danielsson (M) och jag hade på vad som behöver göras lokalt för att få igång bostadsbyggandet, inte minst för hyresrätter. Så kan det bli när pragmatism och konkreta lösningar sätts före ideologisk dogmatism!

Statssekreteraren (KD) tyctes dock vara helt nöjd med bostadsbristen och kunde inte leverera ett enda förslag till fler bostäder. Fråga: varför i hela fridens namn har regeringen placerat ansvaret för alla bostadsfrågor i Socialdepartementet? Det ger en tydlig bild av hur (M)-regeringen prioriterar bostadsfrågorna. Om jag fick bestämma skulle bostadsfrågorna ha ett eget departement eller åtminstone placeras i Finansdepartementet eller Näringsdepartementet. Då hade de hamnat i rätt sammanhang.


Miljöstyrningsrådet, onsdag
Mer djurskydd på tallriken


Mijöstyrningsrådet ordnade debatt om hur vi genom offentlig upphandling av livsmedel kan ordna bättre djurskydd. Sigtuna kommun står här i fokus eftersom vi är en föregångskommun på området. Vi har ställt högre krav på bättre skydd för djuren vid uppfödning, transporter och slakt i vår upphandling. Beslutet har överklagats och Sigtuna kommun förlorade i första instans, Länsrätten i Uppsala. Vi kommer att överklaga beslutet.

Jag meddelade i debatten att vi i Sigtuna kommun kommer driva frågan så långt det bara går, och skulle vi förlora kommer vi att kräva ändrad lagstiftning. Jag krävde också att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ska ta på sig att driva frågan tillsammans med Sigtuna kommun eftersom det är en principiell fråga.


Livsmedelsverket, torsdag
Bra skolmat - näringslära eller politik?


Engagerade politiker och rektorer är viktiga för att skolmaten ska bli bra. Utbildad personal med möjlighet att planera och påverka maten måste få förutsättningar att göra ett bra jobb. Det var några av slutsatserna från Livsmedelsverkets seminarium om skolmat.

Frågorna från publiken visade också att skolmat är ett ämne som engagerar och att det är viktigt att skolbarnen får bra mat – av god kvalitet, i trevlig miljö och vid rätt tidpunkt under skoldagen.

I Sigtuna kommun är frågan högaktuell av två anledningar. För det första ställer vi krav på bättre djurhållning i vår livsmedelsupphandling och för det andra kommer vi till hösten ta ställning till hur vi ska laga maten till våra förskolor, skolor och vård- och omsorgsboenden i framtiden.

I panelen ingick:
Inger Andersson, generaldirektör Livsmedelsverket
Björn Grünstein, rektor på Annerstaskolan i Huddinge
Anders Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna kommun
Maria Stoltz, kostchef i Piteå
Annika Unt Widell, projektledare Skolmatens vänner


Almega, fredag
A tax reform for the service sector - Global Inspiration


The private service sector accounts for half of the Swedish GNP. Sweden has changed, but the regulations and tax systems are made for the industrial society we used to be. What changes do we need and what can we learn from abroad when promoting competitiveness and development in the service society?

Medverkande:
Petri Peltonen, Director General – Innovation Department, Finland
Eamonn Davern, Jobcentre Plus, United Kingdom
Anders Johansson (S), Mayor, Municipality of Sigtuna
Erik Åsbrink (S), former minister of Finance
Åsa Hansson, University of Lund
Jessica Polfjärd (M), member of parliament
Ulf Lindberg, Almega

En bra internationell utblick och diskussion om vad vi kan göra i Sverige för att förbättra förutsättningarna för den växande tjänstesektorn. Jag undrade vad tjänsteföretagen i Sverige har fått för förbättrade skattevillkor efter ett halvt decennium med (M)-regeringen. Tystnaden var slående.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger