måndag 25 juli 2011

Flaggning på halv stång, en stunds stillhet och kondoleansbrev

Till invånarna och företagen i Sigtuna kommun

Med anledning av de oerhört tragiska händelserna i Norge översänder jag idag kondoleansbrevet nedan till min kollega i vår norska vänort Porsgrunn kommune.

Norges regering har utlyst nationell stillhet till idag kl 12. Den svenska regeringen uppmanar till en tyst minut vid samma tidpunkt. För att visa vårt deltagande med det norska folket uppmanar jag alla kommuninvånare som har möjlighet att iakta en stunds stillhet idag kl 12.

Kommunfullmäktiges ordförande och undertecknad har beslutat att flaggning på halv stång ska ske på kommunens flaggstänger under dagen. Jag uppmanar alla enskilda och företag att göra det samma


Kommunalrådet Anders Johansson
Kommunstyrelsens ordförande
Sigtuna kommun

..........................................................................    


Märsta 2011-07-25

Sigtuna kommun
Kommunstyrelsens ordförande


Porsgrunn kommune
Ordförer Öystein Beyer


Med anledning av de omänskliga och tragiska händelserna i Oslo och Utöya framför jag på Sigtuna kommuns vägnar de djupaste och innerligaste kondoleanser till Porsgrunn kommune och dess invånare. 

Vi känner med er, våra vänner i vår vänort, i denna stund av nationell sorg för Norges folk. Vi står vi er sida. I dag och i framtiden. 

Idag flaggar vi på halv stång på alla kommunens flaggstänger för att hedra offren för dessa vansinnesdåd och för att visa vårt deltagande i sorgen.


Med de varmaste hälsningar,


Anders Johansson 

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger