torsdag 30 juni 2011

Tällberg Forum in Sigtuna 2011 har öppnats

Nu har Tällberg Forum in Sigtuna 2011 officiellt öppnats.
Som representant för kommunen kunde jag hälsa 500 delegater från hela världen välkomna till oss.
Det är 35 grader varmt i det stora konferenstältet.

Temat är:
How on earth can we live together?
How can we agree to agree?

Ett väldigt gediget och högkvalitativt program väntar. Här finner du första dagen.

Du kan följa seminarierna på webben.

Fantastisk pre Forum Concert i Mariakyrkan "to be human"

Tällberg Forum in Sigtuna 2011 är inte bara viktiga diskussioner om mänsklighetens framtid, det är också kultur på högsta nivå.

Igår kväll arrangerades en pre Forum Concert i Mariakyrkan i Sigtuna.

Kyrkan var proppfull av delegater och kommuninvånare. Många fick stå.

Vi fick alla uppleva en fantastisk kväll och konsert. De stående applåderna ville aldrig ta slut. När hände det senast?

Här kan du se programmet från Mariakyrkan och andra kulturinslag under Tällberg Forum in Sigtuna 2011.

Viktigt möte om hållbarhet, infrastruktur och bostäder i Tällberg Forum-tältet

Igår, dagen innan Tällberg Forum in Sigtuna 2011 startade, anordnade bland annars Tällberg Foundation och Sigtuna kommun ett seminarium om utmaningarna i det svenska miljonprogrammet. Hållbarhet och infrastruktur i kombination med finasieringsfrågan stod i centrum. Närmare 200 personer deltagare hade samlats i Tällberg-tältet vid Mälarens strand i Sigtuna.

Själv var jag deltagare i den inledande paneldiskussionen.

Upplägget för dagen och videos från seminariet hittar du här

Fantastisk invigning av nya hamnen och strandpromenaden i Sigtuna

I tisdags invigde jag tillsamamns med Julia Söderberg den nya hamnen och strandpromenaden i Sigtuna. Därmed sattes punkt för decennier av kommunledningars oförmåga att åstadkomma en samanhangande syra promenad genom hela staden och att låta allmänheten ha tillgång till hela hamnen.

Hela området har rustats upp, stora, fina bryggor har byggts. Vägar och gång-och cykelvägar har förbättrats, ångbåtsbryggan har reparerats. Sjudargårdsbadet har utökats och förbättrats. Soldäck och upplevelse tuggor har anlagts. Ny vågbrytare har sjösatts m.m

Över tusen personer kom till invigningen. Tack!

Tack också för allt beröm och alla lovord!

måndag 27 juni 2011

Välkommen till nyinvigningen av hamnen i Sigtuna stad

Följande pressmeddelande har skickats från Sigtuna kommun idag:

Upprustning av Sigtuna hamn och strandpromenaden har pågått en tid och är nu i stort sett klar. Ny vågbrytare, trädäck och soldäck med sittplatser, upplevelsebryggor och nydesignad Hamngata med gång- och cykelväg är på plats.
Det firar vi med en uppsluppen invigning.

Tisdagen den 28 juni invigs den nyupprustade hamnen i Sigtuna stad.

Media är välkommen att delta. Aktiviteterna börjar kl 18.00.

Kl 18.30 anländer kommunalrådet Anders Johansson (S) med båt för att invigningstala och klippa band vid hamnplanen.

Aktiviteterna kommer att pågå från kl 18.00 – 22.00. Det blir livemusik och show, dans på bryggan, turer i vikingabåtar och allmän feststämning längs strandpromenaden mellan Kallbadhusbryggan ( i närheten av minigolfen) och Ångbåtsbryggan vid hamnen.
 
Välkommen!

onsdag 15 juni 2011

Kommunalrådet Anders Johansson (S), Sigtuna kommun, deltar i paneldiskussion om djurskydds- och klimatkrav i offentlig upphandling

Den politiska ledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun har i sin stora upphandling av livsmedel ställt nya och krav på bland annat bättre djurhållning och hårdare miljökrav. Upphandlingen har överklagats och Förvaltningsrätten har i dom meddelat att delar av kommunens hårdare krav på bättre djurhållning inte är förenliga med lagstiftningen och därmed underkänt upphandlingen.

Nu pågår en revidering av EU:s direktiv på området. Europaparlamentets särskilda rapportör, Åsa Westlund (S), har bjudit in bland annat mig och Svenska Naturskyddsföreningens ordförande för en diskussion. Detta som ett underlag för hennes kommande rapport till parlamentet.

Vi tänker driva våra krav på bättre djurhållning i vår livsmedelsupphandling så långt det bara går. Skulle vi förlora i sista instans tänker vi fortsätta genom att kräva förändrade direktiv och lagstiftning. Vi har en stark politisk vilja att genom vår konsumentmakt bidra till bättre djurhållning och minskad klimatpåverkan. Vi känner ett starkt stöd från invånarna i denna fråga.

Media hälsas välkommen till paneldiskussionen på Kulturhuset i Stockholm.


Seminarie: Kan vi upphandla klimatsmart?

Varför kan vi inte köpa obesprutad frukt som odlas bredvid förskolan? Varför kan vi inte stötta våra lokala producenter? Hur är det med djurskyddet för de djur som bidrar till köttet vi köper? Det är frågor som såväl politiker som småbarnsföräldrar ställer sig. Offentlig upphandling är ett ämne som engagerar många och det är aktuellt med en förändring av EU:s direktiv just nu.
Vi har samlat en namnkunnig skara för att diskutera ämnet utifrån deras erfarenheter.

Välkomna till ett seminarium där vi lyfter frågan om och i så fall hur EU-reglerna om offentlig upphandling bör ändras för att gynna klimat och bra djurskydd.

Datum och tid: Torsdagen den 16 juni kl. 16:30-18:30
Plats: Kulturhuset, studio 3

Medverkande:

Åsa Westlund, Europaparlamentariker (S)
Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen Anders Johansson, kommunråd (S) i Sigtuna Monica Sihlén, Miljöstryningsrådets expert på livsmedel och djurskydd.
Peter Lindblom, Chef för avdelningen för offentlig upphandling på Konkurrensverket


Bakgrund:

Flera kommuner har försökt främja klimat- och miljöaspekter och en bättre djurhållning i samband med offentlig upphandling. Men få är de som lyckats. Sigtuna kommun förlorade nyligen ett fall i förvaltningsrätten som handlade om djurskydd. Det var inte möjligt att ställa krav på att djuren skulle vara helt bedövade när de tappades på blod i samband med slakt eller att transporttiden till slakt inte fick överstiga åtta timmars dagtransport.

Åsa Westlund är Europaparlamentariker (S) och initiativtagare. "Grönboken om en modernisering av EU:s politik om offentlig upphandling- med sikte på en effektivare Europeisk upphandlingsmarknad" är aktuell och flera myndigheter och kommuner i Sverige har lämnat sina åsikter i frågan. Åsa är EU-parlamentets ansvariga rapportör för betänkandet i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Med bakgrund av detta har hon tagit initiativ till ett kunskapsgivande seminarium om klimat och djurhållning.

torsdag 9 juni 2011

Succé för insamling av matavfall: Sigtuna kommuns matavfall räcker 60 varv runt jorden med biogasbil

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) har skickat följande pressmeddelande:

Nu utökar kommunledningen matavfallsinsamlingen till alla kommunala skolor

Sigtuna kommun är en en ekokommun och har utsetts till den den sjunde bästa miljökommunen i landet. Miljö- och klimatarbetet är prioriterat av kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) och står i fokus för det politiska beslutsfattandet och arbetet i i förvaltningarna. Som ett led i det offensiva miljö- och klimatarbetet så införde kommunen år 2009 så kallad tvåfraktionshämtning av hushållssopor vilket innebär att att matavfall som kan användas för kompostering eller biogasframställning samlas in separat. Nu visar det sig att resultatet har blivit en succé.

Sedan 2009 sorterar invånarna i Sigtuna kommun ut sitt matavfall från det övriga avfallet. Syftet med sorteringen är att producera biogas till bland annat bilar och bussar, samt biogödsel för att minska användningen av konstgödsel i lantbruket. Projektet inleddes med att soporna i ett första skede skickades på kompostering, dels för att få in vanan att sortera och för att säkerställa kvaliteten, det vill säga att det bara var matavfall som hamnade i de särskilda påsarna.

När kvaliteten på avfallet kontrollerades, för att säkerställa kvaliteten, visade det sig att 97 % av avfallet var just matavfall. Kvaliteten var med andra ord osedvanligt hög. Det är av stor vikt att matavfallet håller hög kvalitet då processen för framställning av biogas är mycket känslig för främmande föremål.

Då hushållen i Sigtuna kommun har visat sig vara mycket duktiga på utsortering av av matavfall kan nu allt skickas till rötning och blir biogas och biogödsel. Totalt skickas 160 ton matavfall till rötning varje månad. Biogasen som framställs räcker till 60 varv runt jorden i en biogasbil på ett år.
Kommunledningen tar nu nästa steg och kommer under året att införa rutiner för sortering i samtliga skolkök och i en lång rad andra kommunala verksamheter. Målsättningen är att alla verksamheter skall ha en väl fungerande källsortering.
- Det politiska beslutet att införa tvåfraktionsinsamling av hushållssopor har blivet en succé för miljön och klimatet. Sopor som tidigare brändes upp blir nu biogas som nu kan användas som bränsle i bland annat kollektivtrafikens bussar. Det är dubbelt positiv effekt, säger kommunalrådet Gunilla Lundqvist (MP) i en kommentar och fortsätter
- Vi har kommit en bra bit på väg, men vi kan ännu bättre. Nu tar vi nästa steg och målsättningen är tydlig. All kommunal verksamhet skall källsortera. Kommunen skall vara ett föredöme och på så vis få andra visa andra aktörer att en satsning på att sortera sina sopor kan göra en stor skillnad.
- I Sigtuna kommun bygger vi system som ska göra det enkelt att vara miljö- och klimatvänlig. Kommunens renhållningsverksamhet har nu konkret visat på hur enskilda hushåll på ett enkelt sätt kan göra en påtaglig insats för minskad klimatpåverkan. I höst kommer vi i kommunledningen presentera ytterligare viktiga klimat- och miljöinvesteringar, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Johansson (S) i en kommentar.

måndag 6 juni 2011

Vi fortsätter skapa småhustomter

Sveriges snabbast växande kommun satsar på ytterligare nya bostäder genom självbyggartomter.

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) fortsätter skapa möjligheter för ytterligare bostadsbyggande. Nu handlar det om tomter som ska erbjudas till tomt- och småhuskön för så kallat självbyggeri.

Kommunledningen har tagit fram ett förslag på detaljplan som ska möjliggöra nya bostäder i Til-området, mellan Germunds väg och Glimmervägen. Där kan det förtätas med tre nya småhustomter. Det är bra ur ett samhällsbyggnads- och hushållningsperspektiv. Trafikförsörjningen till husen kommer att ske genom en kort stickgata från Germunds väg. Befintlig gång- och cykelväg flyttas och förläggs öster om de nya tomterna, samt på södra sidan av den nya stickgatan.

Kommunledningen tog nyligen ett nytt initiativ att kartlägga kommunens tätorter för att finna lämpliga tomter för småhus, radhus och annan bostadsbebyggelse. Kartläggningen har medfört att ett antal nya tomter kommer att kunna tillskapas de närmsta åren.

Kommunledningen fortsätter att satsa på nya bostäder i stort och i smått. Genom kompletteringar i redan befintliga bostadsområden kan det åstadkommas många nya tomter. Det är bra för både ekonomi och miljö.

lördag 4 juni 2011

I prövande samtal med invånarna om nuet och framtiden

Som kommunalråd har jag alltid försökt hålla dialogen med kommuninvånarna igång så mycket som möjligt. Och just samtal och kontakter med allmänheten i olika skepnader är det som jag lägger mest tid på i mitt uppdrag. Oftast handlar det om telefonsamtal, mail, brev, blogginlägg, twittermeddelanden, FB-meddelanden, möten med enskilda eller föreningar och företag och så klart spontana samtal "på stan".

Ibland sker dock möten det också i mer organiserade och planerade former. "Träffa kommunalrådet" är ett sådant. En gång i månaden under en lunchtimme finns jag på en utannonserad plats dit invånare kan komma för att ställa frågor och lämna synpunkter. Det brukar oftast bli väldigt bra diskussioner och timmen går snabbt. Ofta kommer det fram personer efteråt och säger något som man inte vill ta upp inför alla andra. Dessutom får jag ofta höra "jag håller inte med om allt som du står för politiskt, men du ska veta att det är uppskattat att du ordnar de här mötena!" Sådan respons är alltid rolig att få. En artikel om dessa möten kan du just nu läsa på sigtunabygden.se

Förra "Träffa kommunalrådet" ägde rum på biblioteket i Sigtuna. Nästa blir i Valsta centrum 16 juni kl 12-13. Välkomna!

Andra organiserade kontaktmöjligheter är torgmöten och dörrknackning. Just nu har Socialdemokraterna i Sigtuna kommun knackat på cirka 2500 dörrar och fört cirka 700 samtal med invånarna. Jag kommer skriva mer om detta senare.

onsdag 1 juni 2011

8 miljoner kronor extra till förskolan, skolan och fritids

Följande pressmeddelande har skickats idag:

8 miljoner kronor extra till skola, förskola och fritids

Sigtuna kommuns ledning (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) föreslår att tillföra ytterligare 8 miljoner kronor till skola, förskola och fritids. Kvaliteten och kapaciteten i förskolor och skolor ska säkerställas i takt med befolkningstillväxten.

Kommunen har tidigare haft som princip att inte kompensera nämnder och styrelser för demografiska förändringar under löpande år, då små befolkningsförändringar kan hanteras inom tilldelad ekonomisk ram. Den stora inflyttningen till kommunen, under de första fyra månaderna, medför dock att verksamheterna redan under innevarande år behöver mer resurser. Något som kommunledningen kommer att tillgodose.

Det extra anslaget till barn- och ungdomsnämnden fördelas enligt följande:

Förskoleverksamheten 4,9 mkr
Fritidshemmen 0,2 mkr
Förskoleklasserna 1,0 mkr
Grundskolan 2,1 mkr
(0,2 mkr, ryms inom ordinarie ram)

Kommunfullmäktige förväntas fatta det slutgiltiga beslutet på sitt nästa sammanträde den 20 juni.

- Vi i kommunledningen kan med en stark ekonomi och kraftigt ökade intäkter ge ett viktigt ekonomiskt tillskott på 8 miljoner kronor till Barn- och ungdomsnämnden. Det är en viktig signal om att vi tar ansvar för den växande kommunens positiva utmaningar, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

- För att kunna säkerställa kvaliteten och kapaciteten i våra skolor, förskolor och annan verksamhet tänker vi inte vänta på platsbrist och andra problem, vi sätter in åtgärder redan nu, säger Lola Svensson (S), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger