torsdag 30 juni 2011

Fantastisk invigning av nya hamnen och strandpromenaden i Sigtuna

I tisdags invigde jag tillsamamns med Julia Söderberg den nya hamnen och strandpromenaden i Sigtuna. Därmed sattes punkt för decennier av kommunledningars oförmåga att åstadkomma en samanhangande syra promenad genom hela staden och att låta allmänheten ha tillgång till hela hamnen.

Hela området har rustats upp, stora, fina bryggor har byggts. Vägar och gång-och cykelvägar har förbättrats, ångbåtsbryggan har reparerats. Sjudargårdsbadet har utökats och förbättrats. Soldäck och upplevelse tuggor har anlagts. Ny vågbrytare har sjösatts m.m

Över tusen personer kom till invigningen. Tack!

Tack också för allt beröm och alla lovord!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger