måndag 28 juni 2010

Sigtuna kommun - Sverigetopp i miljö- och hållbarhetsarbete. Igen!

I tidningen Miljöaktuellts rankning av Sveriges kommuner utifrån deras miljö- och hållbarhetsarbete får Sigtuna kommun en andra plats i Stockholms län och en 13:e plats i landet. Det är andra året irad kommunen får en topplacering.

Rankningen utgår från en särkskild enkät som Miljöaktuellt genomfört och som kompletterats med betygskriterier från andra viktiga aktörer inom miljöområdet, såsom Svenska naturskyddsföreningen, Gröna bilister och Energimyndigheten. I rankningen bedöms bland annat kommunernas klimatarbete, naturvårdsarbete, andel ekologisk mat i storkök och om kommunen samlar in matavfall från hushåll separat.

- Placeringen ger oss en bekräftelse på att vi har en bredd i våra insatser och kommit långt i vårt miljöarbete. Som ekokommun ser vi långsiktigt på miljöfrågorna. Vi satsar på att underlätta för kommuninvånarna att leva mer miljöanpassat och att ta del av vår vackra natur, säger Ronnie Lundin (S) ordförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i en kommentar.

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljpartiet har under senare år satsat på att utveckla och tillgängliggöra naturområden och även infört insamling av sorterat matavfall. Kommunen arbetar dessutom målmedvetet för att minska miljöpåverkan från de egna verksamheterna, exempelvis genom att konsekvent minska energianvändningen och använda förnybar energi. Bland annat så äger både kommunen och det kommunala bostadsbolaget Sigtunahem varsitt 2,3 MW vindkraftverk i Skåne. Kommunen har även genomfört flera aktiviteter i syfte att utbilda kommuninvånare och kommunanställda inom klimatområdet och skolorna satsar brett inom miljöområdet.

Kommunen har under de senaste åren ökat andelen ekologiska livsmedel och under 2010 nås målet att 25 procent av livsmedlen inom kommunens verksamheter ska vara ekologiska. Ytterligare ett mål är att alla kommunens personbilar ska vara miljöbilar.

fredag 25 juni 2010

Sigtuna kommuns ekonomi allt starkare - går mot rekordöverskott. Pengar som vi vill använda till att förbättra skolan!

Trots lågkonjunkturen fortsätter Sigtuna kommun att visa en stark ekonomiskt utveckling. Enligt den färska budgetuppföljningen för maj månad prognostiseras resultatet för 2010 bli ett överskott på 74,1 miljoner kronor. Det är en resultatförbättring från delårsrapporten per den sista april med 11,7 miljoner och hela 40 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet kommer därmed bli rekordbra.

Vi i kommunledningen valde att lägga en offensiv budget för 2010 för att fortsätta hålla hög kvalitet i kommunens verksamheter, samtidigt som vi vidtog försiktighetsåtgärder med både överskott och reserver. Dessutom kunde vi genomföra en skattesänkning som både Moderaterna och Vänsterpartiet röstade emot. Den ekonomiska utvecklingen visar att vi gjorde rätt. Vårt hårda arbete med näringslivsutveckling och bostadsbyggande bidrar till att kommunen idag har ett gynnsamt läge och en stark ekonomi.

När andra kommuner har genomfört besparingar har vi kunnat genomföra satsningar och skattesänkningar.

Särskilda satsningar görs också för att möta effekterna av lågkonjunkturen genom mer pengar till vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder. Dessutom har kommunkoncernen 270 antällda sommarjobbande ungdomar detta år, fler än någonsin tidigare.

Det positiva resultatet beror på att verksamheten håller sin budget samtidigt som befolkningstillväxten är hög, att skatteintäkterna är högre än planerat, att låneskulden är lägre än budget och att räntan är fortsatt låg.

Moderatetna anklagar ofta oss i kommunledningen för att vi har orsaskat en skenande låneskuld. Det är fel. Vi har fortfarande en mycket låg låneskuld och sedan årskiftet har den inte ökat med en enda krona. Låneskulden var sista maj 146,5 miljoner kronor, exakt lika mycket som den var vid årsskiftet. Det kan jämföras med att Sigtuna kommun varje år omsätter cirka 1,8 miljarder och att tillgångssidan i balansräkningen är cirka 10 gånger så stor som låneskulden.

Enligt färsk statistik från SCB hamnar Sigtuna på plats 37 av 290 bland Sveriges vinstrikaste kommuner.

God ekonomi är inget värd om man inte använder den för fortsatt utveckling och förbättringar. För oss Socialdemokrater i Sigtuna kommun är den goda ekonomin något som ska användas till att för bättra välfärden. För oss är det speciellt viktigt att satsa mer på en bättre skola de kommande åren.

onsdag 23 juni 2010

Heltid ska vara en rättighet, deltid ska vara en möjlighet för kommunanställda

Idag skriver jag tillsammans med några andra ledande socialdemokratiska företrädare i Stockholms län på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt om att vi socialdenokrater vill göra heltid till en rättighet och deltid till en möjlighet för alla kommunanställda.

Läs artikeln genom att följa länken:

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/heltidsjobb-at-alla-kommunanstallda_4903061.svd

tisdag 22 juni 2010

Socialdemokraterna och Centerpartiet i Sigtuna kommun vill se livsmedelsbutik och drivmedelstation i Sigtuna stad

På idéskissen ses "Serviceplats Pilsbo" från sydost med Pilsborondellen i förgrunden. Här vill Socialdemokraterna och Centerpariet se en livsmedelsbutik och drivmedelsstation i en lågmäld och anpassad byggnad.
Socialdemokraterna och Centerpartiet i Sigtuna kommun presenterade idag ett gemensamt förslag till Serviceplats Pilsbo. Det innebär att de båda partierna under nästa mandatperiod vill se uppförandet av en livsmedelsbutik och drivmedelsstation vid infarten till Sigtuna stad.

De båda partierna vill också se att Serviceplats Pilsbo ska innehålla en tvätthall, en återvinningsstation och en pendelparkering.

Eftersom Serviceplats Pilsbo är beläget vid Pilsborondellen vid infarten till Sveriges första stad Sigtuna lägger Socialdemokraterna och Centerpartiet stor vikt vid byggnadens utformning. Den ska ha träfasad och grästak samt en lågmäld framtoning i övrigt. De båda partierna vill vidare att den som ska äga och driva livsmedelsbutiken och drivmedelsstationen ska lägga stor vikt vid miljöaspekter. Vid sidan av bensin och diesel förutsätts att även biogas och etanol ska kunna tankas. Dessutom bör butiken ha ett tydligt ekologiskt koncept.

Sigtuna stad behöver ytterligare en livsmedelsbutik för att öka konkurrensen. Förhoppningsvis har det en positiv effekt på pris och kvalitet. Dessutom behöver en kommundel med ca 9000 invånare ett bättre utbud av livsmedelshandel.

En stad av Sigtunas storlek ska naturligtvis ha en välfungerande drivmedelsstation där också förnyelsebara bränslen finns. Dessutom saknar staden idag helt en tvätthall för bilar vilket är oacceptabelt både ur service- och miljösynpunkt.

Bosse Andersson (C) och jag själv presenterar förslaget till "Serviceplats Pilsbo". Socialdemokraterna och Centerpartiet vill se ny livsmedelsbutik och drivmedelsstation i Sigtuna stad för ökad konkurrens och därmed service och kvalitet.

Första spadtaget för vattenreningsföretaget Kuna på Rosersbergs arbetsplatsområde

Idag tog jag ännu ett första spadtag för en ny företagsetablering i Rosersberg.Denna gång var det vattenreningsföretaget Kuna som skall flytta sin verksamhet ifrån Järfälla till Rosersberg. Etableringen innebär att kommunen får ca 30 nya arbetstillfällen när verksamheten startar.

Kilenkrysset AB som äger en stor del av Rosersbergs arbetsplatsområde ska bygga, äga och förvalta den 5000 kvm stora industrilokalen där Kuna ska bedriva sin verksamhet. Bygget beräknas vara klart under första kvartalet 2011.

Utvecklingen på Rosersbergs arbetsplatsområdet fortsätter i ominskad takt. Det känns oerhört glädjande att få väkomna ännu ett företag till kommunen.

På bilden kan vi se när det första spadtaget för vattenreningsföretaget Kunas etablering i Rosersbergs arbetsplatsområde tas. Från vänster: jag själv, Kilenkryssets vd Jan Persson, Kuna Groups vd Rafal Kuna och Bygg- och trafiknämndens ordförande Göran Hammarsjö (S).

söndag 20 juni 2010

Ytterligare (S)atsningar i Sigtuna stad: Nya Sjudargårdsbadet invigt

Idag invigde jag det nya Sjudargårdsbadet i Sigtuna stad. Badet har funnits under lång tid men har med åren blivit allt mer slitet och ogästvänligt. Därför beslutade vi i kommunledningen (S, C, MP) att genomföra en rejäl upprustning, och det har vi gjort. Bland annat följande förbättringar har genomförts:

Sandstranden har utvidgats
Nya gräsmattor har anlagts
Nya bryggor för både småbåtar och badande har införskaffats
Ny grillplats, sittplatser och planteringar har anlagts
Nya parkeringar
Ny busshållplats
En gång- och cykelväg binder ihop badet med strandpromenaden genom hela staden

Nya skylten vid entrén till badet

I samband med invigningen samspråkade jag med Sigtunaprofilen Fred Blomberg som var mycket nöjd med det nya Sjudargårdsbadet.

Foto: William Petersson

lördag 19 juni 2010

Mina gratualtioner och lyckönskningar till kronprinsessparet

På bilden gratulerar jag kronprinsessan till giftermålet och hälsar kronprinsessan och blivande prins Daniel välkomna till Sigtuna kommun när de helst önskar.

Igår hade jag äran att, för Sigtuna kommuns räkning, till kronprinsessan Victoria och herr Daniel Westling framföra gratulationer och lyckönskningar med anledning av det kungliga bröllopet. Jag passade på att hälsa dem välkomna till vår kommun och hoppas att få se dem på deras kungliga slott Rosersberg så ofta som möjligt.
Mottagningen hölls i Stockholms stadshus och värd var regeringen.
På bilden hälsar jag på statsministern och tackar för inbjudan till mottagningen för kronprinsessparet.

Fotograf: Pawel Flato

torsdag 17 juni 2010

Jag kräver lagändring så att "asfaltläggare" kan avhysas utan kronofogdebeslut

Jag har i ett brev till Kommunförbundet i Stockholms län bett organisationen agera gentemot regeringen för att få en lagändring till stånd. Det handlar om att polisen ska kunna avhysa obehöriga från mark där de olovligen vistas utan att kronofogden först ska behöva fatta beslut.

Bland andra Sigtuna kommun har drabbats av denna byråkratiska ordning i samband med att vi vill avhysa "irländska asfaltläggare" från kommunal mark. Många andra kommuner och privata markägare har drabbats av samma sak.

DN uppmärksammade mitt krav med nedanstående artikel.

onsdag 16 juni 2010

Sinnenas trädgård vid Humlegården i Sigtuna stad

Genom att plantera en blomma invigde jag igår Sinnenas trädgård vid Humlegården i Sigtuna stad.

Sinnenas trädgård ska just vara till för våra sinnen. Det ska naturligtvis vara vackert för våra ögon, som en vanlig trädgård eller park. Men också för lukt, smak och känsel.

Många utav växterna i den nya Sinnenas trädgård kan du med fördel lukta, känna och smaka på. Jättemjuka "lammöron", doftande lavendel och smakrik citronmeliss är bara några av de intressanta växter du kan hitta i sinnenas trädgård.

Sedan 2007 har kommunen uteplatsen ”Solgården” på Ärlinghems vård- och omsorgsboende. Jag skulle vilja att vi i kommunen utvecklade sinnenas trädgårdar vid alla våra vård- och omsorgsboenden där det finns personer med demenssjukdomar. Sådana trädgårdar kan vara viktiga inslag i vården – de väcker minnen och sinnens till liv och kan skapa välbehövlig stimulans.


Lådbilsrace och longboardtävling

Här får jag hjälp att köra fram mitt ekipage. Ni ser väl att det är en sosse-röd Bugatti?
I söndags anordnades för andra året i rad ett lådbilsrace på Uppfinnarvägen i Arlandastad arbetsplatsområde. I fjol var det en del av invigningen för den nya vägen som öppnar upp för ytterligare företagsetableringar. Eftersom det var så uppskattat och populärt så beslutade sig för Stadsbyggnadskontoret för att arrangera en sådan tävling även i år. Ca 10 ekipage kom till start.

En nyhet för i år var att det även arrangerades en longboardtävling med hela 40 deltagare. Snabbaste åkaren kom upp i en hastighet om 55 km/h. Imponerande! Själv kom jag med min lådbil bara upp i 39 km/h, vilket inte är så imponerande.

Här ser ni tre av cirka 40 ungdomar som deltog i long board-tävlingen. Skickliga! Men också lite våghalsiga ...

onsdag 9 juni 2010

Sigtuna kommuns ekonomi gör stort överskott

Delårsrapporten för första tertialet 2010 visar att Sigtuna kommuns ekonomiska resultat är +37,9 miljoner kronor och låneskulden är oförändrad jämfört med 2009 års bokslut.

Kommunledningen kan presentera en mycket stark delårsrapport. Att kunna uppvisa stora ekonomiska överskott mitt i lågkonjunkturen är ett styrkebesked. Det viktigaste av allt är att ekonomin går bra, samtidigt som vi, tvärtemot många andra kommuner, inte har genomfört några besparingar. Delårsrapporten visar också att det var rätt att som en av tre kommuner i landet sänka skatten 2010.

Trots lågkonjunkturen, med ökad arbetslöshet och ökade kostnader för försörjningsstöd, redovisar Sigtuna kommun ett positivt resultat på +37,9 miljoner kronor per den 30 april. Det är 4 miljoner kronor bättre jämfört med föregående år. Resultatet innehåller inga intäkter från exploaterings-verksamheten.


Resultatet påverkas positivt till stor del av att befolkningstillväxten är hög, att skatteintäkterna är högre än planerat, att låneskulden är lägre än budget, att räntan är fortsatt låg samt att kommunstyrelsens buffert för lågkonjunkturen inte har behövts tagits i anspråk i någon större omfattning. Det prognostiserade resultatet för 2010 uppgår till hela 62,4 miljoner kronor, vilket är nästan 29 miljoner bättre än fastställd budget.

Vid årsskiftet var kommunens låneskuld 146 miljoner kronor. Delårsbokslutet visar att låneskulden är oförändrad.

måndag 7 juni 2010

Den 10 juli invigs Midgårdsbadet


Även om vandaler i helgen försökte förstöra vårt nya Midgårdsbadet kommer invigningen att bli den 10 juli. När du passerar badet på 263:an kan du nu se skylten ovan.

Strandpromenaden i Sigtuna i princip klar

Efter årtionden av diskussioner har den äntligen blivit av – strandpromenaden genom hela Sigtuna stad. Nu kan du gå och cykla hela vägen från Björkbacka i öster till Sjudargårdsbadet i väster, en sträcka på nästan 6 kilometer. I går på nationaldagen passade vi på att klippa bandet. Samtidigt startade föreningen Danslyckan, Sigtunabuggen som dansade fram längs strandlinjen och sedan in på Stora gatan för att gå i mål på Borgmästarängen.

Valstadagen för elfte året

Under invigningstalet på Valstadagen passade jag på att nämna kommunledningens förslag på Nya Valsta centrum
Valstasatsningen och Valsta/Steninge stadsdelsförening arrangerade för elfte året i rad Valstadagen. Sedan några år tillbaka äger den rum under vattentornet i Valsta.

Vädret var vackert och besökarna många. Besökarna kunde ta del av mängder av aktiviteter och underhållning som lokala föreningar och grupper stod för. God mat kunde man också köpa. Dagen avslutades med allsång.

För mig blev det en hektisk dag med invigning både av Ingegerdsdagen i Sigtuna och Valstadagen i Valsta. Kul!

Ingegerdsdagen firades i Sigtuna

Här står jag på rådhustrappan tillsamans med tolken vid invigningen av Ingegerdsdagen. Många fanns på torget för att lyssna.
På lördagen hade jag den stora äran att i närvaro av invånare, turister och gäster från Ryssland och Ukraina inviga Ingegerdsdagen i Sigtuna.

Ingegerd var den svenska prinsessan som blev ryskt helgon. Hon var dotter till Olov Skötkonung och bodde således i Sigtuna.

Hon for till rusiska riket (nuvarande Ryssland, Ukraina och Vitryssland) och gifte sig med storfursten Jaroslav och fick namnet Irina. Där engagerade hon sig i kyrkans utveckling och blev kyrkobyggare. För sina insatser helgonförklarades hon senare och blev Heliga Anna.

Kopplingarna mellan Sigtuna och det rusiska riket är många. Det märks genom de utgrävningar som ägt rum där exempelvis uppståndelseägg och tinningringar vittnar om kontakterna mellan Sigtuna/Sverige och det rusiska riket.

Under Ingegerdsdagen fanns möjlighet att lyssna till barnkören Junost, göra stadsvandringar både på svenska och ryska, besöka seminarier, äta piroger och dricka te samt att delta i en rysk ortodox mässa i St Olof-ruinen. Med på Ingegerdsdagen var representanter från Novgorod, Kiev och Moskva.

torsdag 3 juni 2010

Verksamhetsbesök på Klockargården i Sigtuna

Klockargårdens vård- och omsorgsboende i Sigtuna stad

I eftermiddags besökte jag Klockargårdens vård- och omsorgsboende i Sigtuna stad. Där fick jag gå runt och besöka verksamheten och även i lugn och ro sitta ner en stund och prata med personalen och verksamhetschefen. Jag fick även den stora äran att bli inbjuden till en omsorgstagares lägenhet där jag blev bjuden på choklad.

Precis som mitt tidigare verksamhetsbesök under dagen, det på Karusellens förskola, lämnades många synpunkter som jag tar med mig.

Verksamhetsbesök på Karusellens förskola i Sigtuna stad

Idag fortsätter jag mina många arbetsplatsbesök som jag genomför både i kommunala verksamheter och i privata företag. Idag besökte jag Karusellsens förskola i Sigtuna stad. Karusellen är den första förskolan i Sigtuna och kom till under första halvan av 70-talet. Där fick jag möjlighet att träffa personal och verksamhetsledaren och fick en god inblick i verksamheten. Tack för ett bra besök!

onsdag 2 juni 2010

”Träffa kommunalrådet” på Åsby gård i Vidbo

Sten Johan Wettervik (till höger om mig) på Åsby gård hade satt upp tält som vi kunde hålla till under vid mötet.
Sedan flera år tillbaka med ett uppehåll har jag en gång i månaden under lunchtid samma dag som kommunfullmäktige sammanträder anordnat ”träffa kommunalrådet”. Mötena har hållits i Valsta centrum, på församlingsgården i Rosersberg, i Märsta centrum och på Drakegården eller biblioteket i Sigtuna stad.

För en tid sedan talade jag med Sten Johan Wettervik, Åsby gård, i Vidbo. Han tyckte att det skulle vara bra att ordna ett ”träffa kommunalrådet” även i Vidbo. Så jag fick en inbjudan från honom och ordförande i Widbo hembygdsförening.

Igår hölls mötet på Åsby gård och ett 40-tal av Vidboborna hade slutit upp till ett trevligt och informativt möte. Dessutom hade Sigtuna spelmän engagerats och bidrog med musikunderhållning.

Frågorna handlade om flygbuller och Arlandas utveckling, äldreomsorg på landsbygden, belysning på landsbygdsvägarna, busslinjerna på landet, busshållplatsernas säkerhet och allmänna miljöfrågor. Sammantaget var det ett bra och trevligt möte där jag tog till mig de synpunkter som lämnades.

En av deltagarn på mötet var Berit Starkenberg. Berit bor i Vidbo och kandiderar för Socialdemokraterna till kommunfullmäktige. Så till alla Vidbobor som vill att Vidbo ska ha en egen röst i kommunfullmäktige: Kryssa Berit Starkenberg i kommunvalet den 19 september!

(S) i Märsta och Valsta/Steninge: En enda moderat från centralorten Märsta på valbar plats!

Idag har det socialdemokratiska föreningna i Märsta och Valsta/Steninge skickat nedanstående pressmeddelande. Det är inte konstigt att vi Socialdemokrater har ett betydligt starkare stöd i kommunvalet än i riksdagsvalet. Och det är inte heller ett dugg konstigt att Moderaterna har ett betydligt sämre stöd i kommunvalet än riksdagsvalet när man tar del av deras kandidatlista.

________________________________

Endast en enda M-kandidat från centralorten Märsta
I Sigtuna kommuns centralort bor 63 procent av kommunens invånare. Trots det har Moderaterna endast en enda kandidat på valbar plats som är folkbokförd i Märsta i valet till kommunfullmäktige. Anmärkningsvärt menar Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna har en lista som väl speglar deras väljarstöd i de olika kommundelarna och partiets kandidater finns från i princip hela kommunen. Moderaterna däremot har denna gång lyckats ännu sämre med representanter från Märsta och Valsta/Steninge än tidigare val.

Vid ett oförändrat valresultat från 2006 års val skulle moderaterna endast ha en kandidat som är folkbokförd i tätorten Märsta. Från Valsta/Steninge finns inte en enda!
– Att moderaterna som aspirerar på att ta över makten i kommunen inte har en enda kandidat på valbar plats från vår kommundel med 10 000 invånare säger allt. Det visar med all önskvärd tydlighet vilken ambition de har för utvecklingen av den här delen av kommunen säger Lola Svensson, ordförande för Valsta/Steninge (S)-förening.

Gun Eriksson som är ordförande för Märsta (S)-förening tycker siffrorna är oerhört märkliga:
– Det är en sak om de små partierna i kommunen inte lyckas med att ha kandidater från hela kommunen. Moderaterna är ett stort parti som gör anspråk på att ta över styret i kommunen. De har en enda person på valbar plats som är folkbokförd i centralorten där 63 procent av kommuninvånarna bor. Den kandidaten står dessutom på fjortonde plats av de femton som (M) har idag. Det duger helt enkelt inte.


Moderaterna har 15 platser i kommunfullmäktige idag. Vid ett oförändrat valresultat skulle endast en M-kandidat som är folkbokförd i Märsta väljas in i kommunfullmäktige.

De här (M)-kandidater är folkbokförda i Märsta i 2010 års kommunval:
1. -
2. -
3. -
4. -
5. -
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. -
13. -
14. Carola Eriksson, Märsta
15. –


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger