onsdag 2 juni 2010

”Träffa kommunalrådet” på Åsby gård i Vidbo

Sten Johan Wettervik (till höger om mig) på Åsby gård hade satt upp tält som vi kunde hålla till under vid mötet.
Sedan flera år tillbaka med ett uppehåll har jag en gång i månaden under lunchtid samma dag som kommunfullmäktige sammanträder anordnat ”träffa kommunalrådet”. Mötena har hållits i Valsta centrum, på församlingsgården i Rosersberg, i Märsta centrum och på Drakegården eller biblioteket i Sigtuna stad.

För en tid sedan talade jag med Sten Johan Wettervik, Åsby gård, i Vidbo. Han tyckte att det skulle vara bra att ordna ett ”träffa kommunalrådet” även i Vidbo. Så jag fick en inbjudan från honom och ordförande i Widbo hembygdsförening.

Igår hölls mötet på Åsby gård och ett 40-tal av Vidboborna hade slutit upp till ett trevligt och informativt möte. Dessutom hade Sigtuna spelmän engagerats och bidrog med musikunderhållning.

Frågorna handlade om flygbuller och Arlandas utveckling, äldreomsorg på landsbygden, belysning på landsbygdsvägarna, busslinjerna på landet, busshållplatsernas säkerhet och allmänna miljöfrågor. Sammantaget var det ett bra och trevligt möte där jag tog till mig de synpunkter som lämnades.

En av deltagarn på mötet var Berit Starkenberg. Berit bor i Vidbo och kandiderar för Socialdemokraterna till kommunfullmäktige. Så till alla Vidbobor som vill att Vidbo ska ha en egen röst i kommunfullmäktige: Kryssa Berit Starkenberg i kommunvalet den 19 september!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger