fredag 30 januari 2009

Rädda apoteketn!


Apoteket garanterar en effektiv och säker hantering av läkemedel och har bland Europas billigaste priser. Trots det vill den moderatledda regeringen sälja ut Apoteket. Det vill inte ja. Protestera genom att mail till socialministern: goran.hagglund@social.ministry.se

Nu drar jag igång träffa kommunalrådet igen


Efter en paus i den uppskattade aktiviteten "Träffa kommunalrådet" drar jag igång igen. Det blir på lunch tid en gång i månaden. Första "Träffa kommunalrådet" går av stapeln den 26 mars. Ställen som kommer att besökas under våren är Centrumbiblioteket i Märsta, Valsta centrum, Biblioteket i Sigtuna och Församlingsgården i Rosersberg. jag tycker att detta har varit ett bra sätt för lite mer spontana samtal med kommuninvånare, utöver alla andra möten, brev, telefonsamtal och aktiviteter. Vi ses!

Sigtuna kommun köper eget vindkraftverk - för bättre miljö och ekonomi

Vi i kommunledningen vill satsa på både tillväxt och god miljö. Som ett led i det arbetet köper kommunen nu ett helt eget vindkraftverk. Jag tycker det viktigaste är att vi med vårt eget vindkraftverk kan bidra till att minska koldioxidutsläppen. Att vi dessutom kan minska våra enegikostnader är en viktig bonus. Eftersom vindkraftsel för eget bruk är befriad från energiskatt är en sådan lösning positiv för Sigtuna kommun. Det vindkraftverk som kommunen nu köper kommer producera el som räcker till ungefär 25% av kommunens behov. Glädjande nog kunde jag konstatertra att det fanns ett brett stöd i kommunfullmäktige för vårt förslag. Mest glädjande är att Moderaterna nu säger ja till kommunal produktion av elenergi. Det är bra för invånarna!

torsdag 29 januari 2009

Klart för nytt sportcentrum i Sigtuna stad

I går kväll beslutade kommunfullmäktige om en detaljplan som gör det möjligt att bygga ett helt nytt sportcentrum i Sigtuna. På Prästängarna blir det nu möjligt att bygga en sporthall, nya bollplaner och konstgräsplan, Därutöver byggs gång- och cyckelväg och en ny infart söderifrån. Markarbetena för nya bollplaner har redan börjat. Om ekonomin, trots de kärva tiderna, skulle tillåta det påbörjas övrig byggnation hösten 2009. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun tar med detta beslut ytterligare steg i förverkligandet av ännu ett vallöfte. Personligen känns det roligt eftersom jag jobbat länge för ett nytt sportcentrum i Sigtuna stad.

Tack från strömstaren


Någon gång under 2004 eller 2005 utlovade jag i samband med ett möte med invånarna att anlägga dammar vid Måby. 2006 var det klart. Sedan dess har många Märsta-bor besökt Måby vattenpark. Men glädjande nog har vi även andra gäster. Kor betar området och håller det öppet. Falken gillar det betade området och kan göra effektiva tillslag mot sorken i det korta gräset. Nu har vi dock fått en ovanligare gäst, nämligen strömstaren. Därför var det glädjande att få det brev som finns i detta inlägg. Strömstaren som normalt bor vid fjällens brusande bäckar har hittat en härlig semesterort för vinterbadare i Måbydammarna. Välkommen hit och tack för hälsningen!

Bort med "kolonilotterna" vid stationen - bygg nya!


Nu finns det möjlighet till mängder av nya kolonilotter i kommunen. Kommunfullmäktige beslutade i torsdags om två nya detaljplaner för nya kolonilottsområden - en i Steningedalen och en i Steningehöjden. Intresserade kan höra av sig till kommunens fastighetskontor – Komfast för att få reda på hur man ska bära sig åt för att få arrendera en lott när de väl blir klara. Själv har jag länge velat få bort det nuvarande kolonilottsområdet vid Märsta station. Det ser bedrövligt ut. Nu kan dessa odlare erbjudas plats på ett nytt ställe. Det känns bra.

Julian Stubbs engagerad i hemstadens utveckling


Igår kväll hade jag det stora nöjet att ha en arbets- middag med Julian Stubbs. Stubbs är ledande inter- nationell kommunikationsstrateg och varumärkesexpert. Han har bland annat tagit fram "Stockholm - the Capital of Scandinavia" tillsammans med Stockholm stad och hela Stockholm-Arlanda Airport-konceptet. Stubbs är sigtunabo och mycket intresserad av sin orts framtida utveckling. Vi hade ett lång och konstruktivt samtal och beslutades oss för att ses inom kort för att fortsätta diskussionerna. Med på arbetsmiddagen var också styrelseordföranden i Sigtuna Turism, Stieg Gunnerfeldt och VD Camilla Zedendahl. Kul, spännande och givande. Mer om Julian Stubbs kan du läsa på hans blogg: julianstubbs.net

45 maskiner igång för utbyggnaden av arbetsplatsområdet i Rosersberg!


Igår åkte jag på ett spontant besök i på den stora arbetsplats som utbyggnaden av industriområdet i Rosersberg utgör. För den som inte varit där rekommenderar jag ett besök. Det är full fart på aktiviteterna och 45 maskiner är igång hela dagarna med markarbeten och annat. DHL:s nya jätteterminal har rests och markarbetena för Lidls nya centrallager pågår för fullt. KilenKrysset, som är den stora och framgångsrika exploatören i området, kunde dessutom berätta att fler nya etableringar är på väg inom kort. Härligt att se tillväxt och expansion i dessa tider!

onsdag 28 januari 2009

Stockholmsregionens största hotell ska byggas i Arlandastad!


Nu har vi i kommunledningen fastställt den plan som gör det möjligt för First Hotel-kedjan att bygga Stockholmsregionens största hotell i Arlandastad. Hotellet ska ligga strax norr om Outlet-anläggningen, ut mot E4:an. Hotellet ska få uppemot 600 rum och blir 20 våningar högt. Byggstarten är planerad till i år, men osvuret är väl bäst i dessa bistra tider.

För kommunen är detta en mycket viktig satsning som stärker oss som besöksort och som ger många nya jobb!

Rosersberg får ny sporthall, bollplan och konstgräsplan samt ny förskola
Efter många års planerande och diskussioner är kommunen nu redo att besluta om en ny detaljplan för Råbergs-området i Rosersberg. Nu blir det möjligt att bygga ut för idrottsrörelsen med en helt ny sporthall brevid Råberghallen och dessutom helt nya bollplaner och samhällets första konstgräsplan. Snart ska bygget handlas upp och byggstart är beräknad till hösten 2009. En ny förskola finns också planerad. Den ska ersätta Fyrklövern som är för liten och sliten för framtida behov. Socialdemokraterna i Rosersberg kan snart bock av ännu ett vallöfte.

tisdag 27 januari 2009

Kicki Björklund ny VD i Sigtunahem
Vi i AB Sigtunahems styrelse har idag beslutat att utse Kicki Björklund (bilden) till ny VD i bolaget efter Anette Sand som inom kort börjar som VD i det kommunala bostadsföretaget Förvaltaren i Sundbyberg.
Kicki Björklund är teknologie doktor från KTH och kommer närmast från John Mattsons Fastighets AB där hon varit affärsområdeschef för bostäder. Som styrelseordförande i Sigtunahem hoppas och tror jag att Kicki med sin stora kompetens, sin enorma energi och vinnande sätt tillsammans med övrig personal kan fortsätta att göra Sigtunahem till ett av Sveriges bästa allmännyttiga bostadsbolag.

måndag 26 januari 2009

Fullfölj förundersökningen om branden på Ekillaskolan!Jag har idag tagit del av åklagarens beslut att lägga förundersökningen om det brott som begicks när Ekillaskolan sattes i brand. Jag tycker det är obegripligt och bedrövligt. Åklagaren skriver i sitt beslut att det inte går att bevisa att den eller de som varit misstänkta har gjort sig skyldiga till brott och att ytterligare utredning inte kan ändra på det. För mig är det en gåta hur polis och åklagare i sin förundersökning inte lyckats komma längre. Här har vi mängder av personer som sett vad som hänt och ändå lyckas man inte i förhör och genom upptagande av vittnesmål kunna fortsätta förundersökningen och nå fram till en fällande dom. Mitt bestämda intryck är att de rättsvårdande myndigheterna inte tagit seriöst på sitt uppdrag. Beror det på att det är en kommunal verksamhet som har drabbats och att det inte är så viktigt? Jag har nu bett kommunens jurister undersöka möjligheten att överklaga åklagarens misstankebeslut. Vi överväger också att pröva frågan civilrättsligt. Vi vill att förövarna ska betala skadestånd och stå för kommuns självrisk på 1 miljon kronor.

Öka tryggheten och stoppa förstörelsen av vår gemensamma egendom!Vi är många invånare som är så innerligt trötta på marodörer som förstör vår gemensamma egendom. Klotter och glaskross. Inbrott och skadegörelse. Ofta på våra skolor och sporthallar eller andra kommunala fastigheter.

Därtill är det alldeles för många som känner sig otrygga i den offentliga miljön. På väg hem från tåget/bussen, i krogkön eller i promenaden hem genom parken/centrum. Kommunen har gjort mycket för att motverka otryggheten men det räcker inte! Kommunen måste göra mer, men alla måste hjälpa till om vi ska få ett tryggare samhälle.

Personligen är jag helt övertygad om att ett välfärdssamhälle där det finns plats för alla och ett rikt föreningsliv som engagerar unga och gamla är det bästa sättet att öka tryggheten i vårt samhälle. Det ska vi jobba vidare med. Men det behövs också annat. Därför föreslår jag nu följande:

* inför kameraövervakning på de kommunala fastigheter som är mest utsatta för skadegörelse
* inför kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser i kommunen
* inför två kommunala väktarbilar istället för en
* förbättra belysningen i det offentliga rummet
* byt stegvis ut larm och lås i kommunala fastigheter
* inför ett lokalt brottsförebyggande råd från april

Mer ordning och reda i skolan. Nu!

Under senare tid har en rad incidenter med sabotage och förstörelse inträffat i kommunen. Det har handlat om inbrott och förstörelse i en sporthall, brand på en skola, fönsterkross och allmänt stök. I skolan har det jobbats intensivt under fler år med lugnare skolmiljöer. Det har på många håll gett gott resultat. Personalen på våra skolor tar frågor som ordning och reda samt lugn och ro på största allvar. Det ska de ha beröm för. Men det räcker inte alltid till. Jag tycker det nu vid sidan av de mjuka insatserna är dags också för mer av de hårda insatserna. I ett första steg skulle jag vilja se följande åtgärder:

* Övervakningskameror både inomhus och utomhus i alla skolor som har årskurs 7-9 (länsstyrelsen fattar tillståndsbeslut).
* Polisanmäl alla handlingar av förstörelse eller kränkande behandling som kan anses brottslig.
* Utöka väktarbevakningen av våra skolor på kvällar och nätter.
* Skärp kontrollen av vilka som vistas i våra skolor – skolan är till för eleverna och personalen – håll obehöriga borta.

Därutöver vill jag se:

* Information från brandkåren till alla elever hur allvarligt det är att orsaka falska brandlarm och vilka förödande konsekvenser en brand i gemensamma lokaler kan få.
* Dialog mellan närpolisen och eleverna på våra skolor i större utsträckning.
* Bättre belysning av skolmiljöerna på kvälls- och nattetid

Första mötet med Finans- och investeringsutskottet


För att följa den ekonomiska utvecklingen extra noga under de oroliga tider som vi nu befinner oss i har vi i kommunledningen beslutat att införa ett Finans- och investeringsutskott i kommunstyrelsen. Utskottet har till uppdrag att bevaka den samhällsekonomiska utvecklingen och dess eventuella effekter på kommunens ekonomi. Utskottet ska också förslå om och hur de 35 miljoner kronor som vi har avsatt för oförutsedda utgifter till följd av krisen ska användas samt om investeringar måste skjutas på framtiden. Idag fattades inga formella beslut, utan vi gick igenom arbetsformera och spikade en mötesplanering för året.

söndag 25 januari 2009

En helg till på kontoret


Efter ännu en arbetshelg på kommunkontoret tillsammans med min politiske sekreterare Anna Johansson är det dags att åka hem. Det som går att planera av kommande vecka är nu planerat. Det blir som vanligt intensivt med många möten - bland annat styrelsemöte i Sigtunahem, gruppmöte, finans- och investeringsutskottet, kommunala gruppen, Kommunfullmäktige och en rad möten med företag.

En ny röst i bloggosfären


Efter att ha haft en bloggsida registrerad under ganska lång tid har jag nu tänkt att bli en mer aktiv bloggare. Jag hoppas kunna ge aktuella kommentarer och kanske också lansera en och annan nyhet från det politiska livet, främst från Sigtuna kommun. Bloggen ger uttryck för mina peronliga uppfattningar och är inte en officiell sida vare sig för min kommun, mitt parti eller någon annan.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger