fredag 30 januari 2009

Sigtuna kommun köper eget vindkraftverk - för bättre miljö och ekonomi

Vi i kommunledningen vill satsa på både tillväxt och god miljö. Som ett led i det arbetet köper kommunen nu ett helt eget vindkraftverk. Jag tycker det viktigaste är att vi med vårt eget vindkraftverk kan bidra till att minska koldioxidutsläppen. Att vi dessutom kan minska våra enegikostnader är en viktig bonus. Eftersom vindkraftsel för eget bruk är befriad från energiskatt är en sådan lösning positiv för Sigtuna kommun. Det vindkraftverk som kommunen nu köper kommer producera el som räcker till ungefär 25% av kommunens behov. Glädjande nog kunde jag konstatertra att det fanns ett brett stöd i kommunfullmäktige för vårt förslag. Mest glädjande är att Moderaterna nu säger ja till kommunal produktion av elenergi. Det är bra för invånarna!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger