torsdag 29 januari 2009

Klart för nytt sportcentrum i Sigtuna stad

I går kväll beslutade kommunfullmäktige om en detaljplan som gör det möjligt att bygga ett helt nytt sportcentrum i Sigtuna. På Prästängarna blir det nu möjligt att bygga en sporthall, nya bollplaner och konstgräsplan, Därutöver byggs gång- och cyckelväg och en ny infart söderifrån. Markarbetena för nya bollplaner har redan börjat. Om ekonomin, trots de kärva tiderna, skulle tillåta det påbörjas övrig byggnation hösten 2009. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun tar med detta beslut ytterligare steg i förverkligandet av ännu ett vallöfte. Personligen känns det roligt eftersom jag jobbat länge för ett nytt sportcentrum i Sigtuna stad.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger