fredag 17 september 2010

1000 nya jobb till Rosersberg, Sigtuna kommun, när Posten ska bygga ny supermodern postterminal

Posten koncentrerar sin terminalverksamhet och ska bygga en ny supermodern postterminal i Rosersberg i Sigtuna kommun. Det kommer ge Sigtuna kommun uppskattningsvis 1000 nya jobb.

Till Rosersbergs arbetsplatsområde byggs just nu en av- och påfart till E4:an och en kombiterminal för omlastning mellan tåg och lastbil ska byggas.

Postens nya terminal får en extremt strategisk placering vid E4:an, stambanan och Arlanda flygplats och är en del i Postens utvecklingsarbete.

Enligt uppgift koncentrerar Postens sin terminalverksamhet till Rosersberg i Sigtuna kommun och Katrineholm.

För Rosersbergs arbetsplatsområde som i snabb takt håller på att utvecklas till det ledande logistikcentrat i Sverige, och för kommunen, betyder Postens etablering oerhört mycket. Den kommer locka till sig ännu fler företagsetableringar.

Så här ser de första Johansson-villorna ut

Socialdemokraterna i Stockholms län vill starta en ny egnahemsrörelse som gör att vanliga inkomsttagare även i vår region har råd att bo i ett eget hus. Därför har min kollega i Södertälje, kommunalrådet Anders Lago (S) och jag vi tagit fram ett koncept tillsamamns med PEAB som vi kallar för Johansson-villan efter Sveriges vanligaste efternamn.


Lär mer i tidigare blogginlägg.

Här är två bilder som visar Johansson-villan:

torsdag 16 september 2010

Vinner vi kommunvalet ska vi bygga hundratals villor som vanliga löntagare har råd att bo i!

Idag kunde jag lämna besked om att vi kommer bygga hundratals villor som vanliga inkomstagare har råd att bo i. En nyckelfärdig villa på 3-4 rum med egen tomt kostar under två miljoner kronor - hälften av en genomsnittsvilla i Stockholms län.

Kolla in länken 2:54 min in i sändningen
http://svtplay.se/v/2150062/abc/16_9_19_15

Moderaterna vill bygga svindyra villor och exklusiva bostadsrätter. Vi vill bygga för vanligt folk!

Din röst i kommunvalet avgör!

På TV4:s riksnyheter: (S)+(C)+(MP)-samarbetet i Sigtuna kommun ger stark utveckling och ingen (SD)-makt!

På TV4:s riksnyheter kunde vi i kväll hur ett välfungerande blocköverskridande samarbete mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet i Sigtuna kommun både ger en stark utveckling i kommunen och håller Sverigedemokraterna borta från makten.

Kolla länk: http://www.tv4play.se/nyheter/nyhetskanalen?videoId=1.1815501


Se till att det får fortsätta så även efter valet på söndag!

Helt ny förskola för 80 barn när Pysslingen bygger nytt vid Steningehöjden

Förskolan Pysslingen ska etablera en ny verksamhet i det nya bostadsområdet Steningehöjden mellan Sigtuna och Märsta.

Beskedet kunde jag lämna igår.

Vi har en muntlig överenskommelse med Pysslingen om att etablera en ny förskola i Steningehöjden. Med tanke på alla de barnfamiljer som bor i området känns det särskilt roligt att kunna ge detta besked

Förskolan Pysslingen bygger i samarbete med PEAB och kommer att ha kapacitet för cirka 80 barn. Tanken är att byggnaden ska stå klar under hösten 2011, men redan till årsskiftet kommer verksamheten att börja i provisoriska lokaler för 35 - 40 barn. Pysslingen Förskolor och Skolor AB är ett av Sveriges största friskoleföretag. Pysslingen är öppen för alla barn och elever och verksamheten finansieras via den kommunala skolpengen. Pysslingen bedriver sedan tidigare verksamhet i Rosersberg. För mer info.www.pysslingen.se

De första fristående förskolorna i Sigtuna kommun etablerade sig under socialdemokratisk kommunledning och 20-30% av förskolebarnen i vår kommun går idag i fristående förskolor. Det är bra för mångfalden och valfriheten och något som vi varmt välkomnar!

onsdag 15 september 2010

Jag har polisanmält Michael Harvey (KD) för förtal

Jag har aldrig i mitt liv polisanmält någon. Och det trots att jag har fått utstå en hel del märkliga påhopp under min tid i politiken. Men idag blev måttet rågat.


Jag har till polisintendenten vid polisstationen i Sollentuna polisanmält Michael Harvey för förtal.

Här är polisanmälan:

-------------------------------------------------------------------------------------

Michael Harvey, som är gruppledare för Kristdemokraterna i Sigtuna kommun, har den 13 september 2010 offentligt anklagat mig för att ha lagt mig i ett ärende i kommunfullmäktige på ett sätt som innebär att det ska ha förelegat ”jäv av allvarligast tänkbara art”. Vidare påstås att kommunfullmäktigeledamöterna ”med berått mod lurats av Anders Johansson att fatta ett beslut om att investera omkring 60 miljoner kronor av kommunens pengar på helt falska grunder”. En utskrift av Michael Harveys uttalande bifogas.


Anklagelserna är helt ogrundade. De syftar till att få mig att framstå som brottslig eller klandervärd i mitt levnadssätt. Den lämnade uppgiften är ägnad att utsätta mig för andras missaktning. Anklagelserna är djup kränkande för mig som person. Jag får därför härmed anmäla Michael Harvey för förtal enligt 5 kap. 1 § brotts­balken.


När det gäller anklagelsen om jäv framgår det klart och tydligt av den tillämpliga jävsbestämmelsen (5 kap. 20 § kommunallagen) att jäv inte förelegat, och heller inte kunnat, föreligga. Detta torde vara uppenbart för var och en.


Avseende påståendet att jag med berått mod lurat kommunfullmäktigeledamöterna, syftar det till, vilket framgår av Harveys offentliga uttalande, att en eventuell etablering av en ICA-butik skulle ha varit avgörande för kommunfullmäktiges ställningstagande i frågorna om Märsta centrum och Valsta centrums framtid. Detta är inte med sanningen överensstämmande. Kommunfullmäktiges beslutsunderlag i de båda ärendena bifogas. Harveys uttalande har alltså enbart till syfte att utsätta mig för andras missaktning.

------------------------------------------------------------------------------------

Harvey (KD) ljuger och kränker

(KD):s gruppledare ljuger och kränker. Han har skickat ett pressmeddelande med mängder av felaktiga uppgifter allt i syfte att i valrörelsens slutskede försöka misskreditera mig som person.

Är det enda chansen för högeroppositionen att rubba den framgångsrika blocköverskridande kommunledningen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet?

Här kommer svar på en del av påståendena i hans famösa pressmeddelande:

1. Anders Johansson är tjänstledig från Coop Norrort
Det är fel. Jag är tjänstledig från Konsumentföreningen Norrort, viket inte är Coop. Konsumentföreningen Norrort äger och driver inga butiker. Konsumentföreningen Norrort är en kooperativ förening som är en del av Kooperativa Förbundet KF. Konsumentföreningen Norrort driver inte butiksverksamhet och beslutar ej om etableringsfrågor för butiker.

2. Anders Johansson är tjänstledig från uppdraget som verkställande direktör i Coop Norrort.
Förutom att jag inte är anställd av Coop, utan av Konsumentföreningen Norrort, så är jag inte heller tjänstledig från befattningen som verkställande direktör. Den posten har jag lämnat när jag blev kommunstyrelsens ordförande. Jag är tjänstledig från en anställning på Konsumentföreningen Norrort. Alla personer i vårt land har rätt att vara tjänstelediga från sitt jobb för att ha förtroendeuppdrag i kommunerna. Detta regleras i kommunallagen 4 kap. 11§.

3. Kopplingen mellan frågorna om Märsta centrum och Valsta centrum och ICA Maxi:s framtid
Harvey påstår att det ska finnas en koppling mellan en eventuell framtida omlokalisering av ICA Maxi och kommunfullmäktiges beslut om satsningar i Märsta centrum och Valsta centrum. Det är helt fel. Det finns inga sådana kopplingar i de båda ärendena.

4. ICA är inte intresserade av en etablering i centrum
Harvey påstår att ICA entydigt har avvisat Märsta centrum som ett lokaliseringsalternativ. Så är det inte. Hos ICA är det ICA:s etableringsansvariga som beslutar om lokaliseringar, inte enskilda ICA-handlare. Det har funnits olika önskemål om lokaliseringar, men Märsta centrum har inte definitivt avvisats som en tänkbar lokalisering av en ICA Kvantum eller en kompakt Maxi.

5. Att lyssna på ICA
Harvey tycker att det är självklart att man ska lyssna på ICA:s uppfattning, och antyder därmed att vi inte skulle göra det. Det är fel. Vi har lyssnat med ICA och vi tycker det är bra att de söker en mer central placering av antingen en Maxi eller Kvantum. Här måste dock en samlad och väl fungerande centrumbildning och en ICA-etablering kunna samspela, och inte motverka varandra. Det är vad vi vill åstadkomma. Att lägga en ICA Maxi vid hundrastgården vid Statoil förstör möjligheterna för ett slagkraftigt Märsta centrum och betyder säkerligen också döden för ICA supermarket i Valsta centrum. Det är inte bra. En ICA-butik i Märsta centrum ger däremot ett bättre centrum med mer utbud och konkurrens. Handel föder handel. Det är bra!

6. Anders Johansson är tveklöst jävig av allvarligaste tänkbara art
Detta är en mycket allvarlig anklagelse som Harvey riktar.
Först måste klarläggas att fullmäktiges beslut över huvud taget inte har något med vare sig ICA eller andra aktörer att göra. Beslutet rör kommunens relation till centrumägaren Fastpartner och den strävan som kommunen har att tillgodose sina egna behov när det gäller t.ex. badhus,bibliotek, konsthall och kulturskola.
Som Harvey mycket väl vet – han har ju själv i fullmäktiges talarstol vittnat om att han har undervisat i juridik på gymnasienivå – gäller för kommunfullmäktige ett s.k. intressent- och närståendejäv. Detta innebär, enligt 5 kap. 20 § kommunallagen, att en ledamot inte får delta i handläggningen av ett ärende som personligen rör ledamoten själv, ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående. Några andra jävsgrunder finns inte. Om ett ärende rör en juridisk person, anses enligt entydig rättspraxis dennas styrelseledamöter eller verkställande direktör inte jäviga. Jag skulle alltså – om beslutet nu hade gällt ICA, vilket det alltså inte gjorde – inte ha varit jävig ens om jag inte varit tjänstledig från Konsumnetföreningen Norrort (eller ens Coop, som Harvey påstår). Men nu är jag det, och därmed framstår Harveys påstående att jag ”tveklöst” varit jävig som än mer befängt.
Harveys påståenden visar att han – trots sin egen höga uppfattning om sin juridiska kompetens – saknar ens grundläggande kunskaper på det kommunalrättsliga området. Det är skrämmande att en sådan person gör anspråk på att efter valet få en ledande ställning i kommunen. Anklagelserna om jäv mot mig har således ett annat syfte, nämligen att få mig att framstå som brottslig eller klandervärd i mitt levnadssätt. Den lämnade uppgiften är ägnad att utsätta mig för andras missaktning. Anklagelserna är djup kränkande för mig som person. Jag anmäler därför Michael Harvey för förtal enligt 5 kap. 1 § brotts­balken.

tisdag 14 september 2010

Sigtunakännaren Fred Blomberg röstar på Anders Johansson (S) i kommunvalet

Idag berättar Sigtuna-profilen Fred Blomberg att han tänker rösta på mig i kommunvalet. Fred är uppskattad sigtunakännare och guide i staden. Han har tidigare haft uppdrag för Folkpartiet i många år, men säger nu:

"Inte sedan borgmästare Erik Kihlmans tid på 1700-talet har så mycket gott gjorts för Sigtuna som under Anders Johanssons tid vid styret, därför röstar jag på honom i kommunvalet."

Tack Fred, det värmer! Och du är inte ensam - många som röstar borgerligt i riksdagsvalet röstar (S) i kommunvalet.

måndag 6 september 2010

Centerpartiet och Socialdemokraterna i Sigtuna kommun siktar på fortsatt blocköverskridande samarbete efter valet

Vid en presskonferens under måndagsförmiddagen meddelade Centerpartiet och Socialdemokraterna i Sigtuna kommun att de gärna fortsätter det blocköverskridande samarbetet efter valet.

Valresultatet 2006 visade att Sverigedemokraterna blev vågmästare mellan de båda traditionella blocken. Det blev en oklar parlamentarisk situation och kommunen riskerade att hamna i samma situation som grannkommunen Upplands Bro.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet hittade snabbt ett blocköverskridande samarbete som gav stabilitet och handlingskraft. De ideologiska låsningarna på riksplanet lades åt sidan redan första dagen och kommunens väl har gått först, även om det inte alltid överensstämt med rikspartiernas önskemål.

Det blocköverskridande samarbetet har fungerat mycket bra. Resultatet av den förda politiken är tydlig:
- Ekonomiska överskott varje år och möjlighet till skattesänkning, trots krisen
- Mer resurser till skolan, vården och omsorgen, trots krisen
- Stora framtidsinvesteringar i förskolor, skolor och kultur- och fritidsanläggningar, trots krisen
- Bra företagsklimat, högt nyföretagande och nya arbetstillfällen, trots krisen
- Stora satsningar i miljö- och klimatpolitiken så som flera naturreservat, vindkraftverk och energieffektiviseringar, trots krisen

Samarbetet de gångna fyra åren har fungerat mycket bra. Innehållet i politiken har varit avgörande för den framgångsrika styrningen av kommunen. Men det har även det goda samarbetsklimatet, tilliten och respekten mellan de politiska företrädarna i respektive parti och dess hjärtefrågor varit. Ett helt öppet ledarskap, där alla tre partierna har varit med i processen från början, har tillämpats konsekvent.

Båda partierna går till val som självständiga partier med varsitt program. Dagens besked innebär inte att några dörrar stängs för ett ännu bredare samarbete för fortsatt utveckling av Sigtuna kommun, än det som redan finns idag.

För oss Socialdemokrater går kommunen och dess invånares bästa går före blockpolitiken. Vi har ett brett stöd hos invånare, föreningar och företagare för vår helhetssyn och handlingskraft.

- För oss centerpartister i Sigtuna kommun är resultatet det viktigaste. Vi känner att vi har gjort skillnad under mandatperioden och fått stort genomslag för våra idéer och vår politik. När vi nu noggrant värderat hur det ska kunna fortsätta nästa mandatperiod så är vår uppfattning att det bäst sker i ett blocköverskridande samarbete med Socialdemokraterna, sa Lasse Andersson (C) ordförande för Centerpartiet i Sigtuna kommun i en kommentar och avslutade:

- Vi i Centerpartiet har varit en likvärdig part i vårt samarbete och mötts av lyhördhet för våra krav. Vi har varit med från start i alla viktiga processer och personkemin mellan våra företrädare fungerar utmärkt. Sådant är av avgörande betydelse för en framgångsrik kommunledning.

Nu är Rosershallen invigd

Bosse Andersson (C), jag och RIK:s ordförande Maria Rosén klipper invigningsbandet.
Igår söndagen invigde jag och Kultur- och fritidsnämndens ordförande Bosse Andersson (C) Rosersbergs nya sportcentrum. Det blev en heldag med idrottsuppvisningar och underhållning för stora och små. Hundratals rosersbergare deltog.

En namntävling hade genomförts och det vinnande namnet blev Rosershallen.

Tack till alla, inte minst Rosersbergs IK, som gjorde dagen till en riktig fest!

Den nya idrottshallen ligger intill Råbergshallen i Rosersberg och är en fullstor hall för basket, handboll och innebandy. Hallen på 1600 kvadratmeter har kapacitet för matcher på nationell nivå i handboll och internationell nivå i innebandy och basket. Tack vare en hopfällbar läktare kommer idrottshallen i Rosersberg att kunna ta emot upp till 250 sittande åskådare. Intill Råbergshallen har det även anlagts en fullstor konstgräsplan.

onsdag 1 september 2010

Moderaterna annonserar med Saddam Hussein-anstruken flagga

Så här ser Iraks flagga ut sedan man kastat av sig det diktatoriska arvet efter Saddam Hussein.


Moderaterna i Sigtunabygden har stora problem med stödet i stadsdelen Valsta i Sigtuna kommun och bland invandrade svenskar i allmänhet. I ett desperat försök att göra inbrytningar i en väljarkår där socialdemokraterna är mycket starka har de i dagens nummer av tidningen Sigtunabygden fört in en helsidesannons. Annonsen handlar huvudsakligen om ett fullständigt orealistisk stadsbyggnadsprojekt i centrum som inte går att förverkliga de närmaste 20 åren.

Annonsen inbjuder till samtal med Moderaternas flerspråkiga representanter och kandidater och pryds av 18 flaggor, varav en är den skånska – vilket förmodligen syftar på oppositionsrådet som kommer ifrån Skåne. Skrattet fastnar dock snabbt i halsen när man tittar strax ovanför till höger om den skånska flaggan. Där finns nämligen en Saddam Hussein-anstruken irakisk flagga som avskaffats i två steg 2004 och 2008.

Den Saddam Hussein-anstrukna flaggan med tre stjärnor som Moderaterna använder i sin annons anspelar på Saddams Baath-paarti och Iraks stöd till panarabismen. För minoriteter i Irak, så som kurder och assyrier/syrianer är det synonymt med förtryck och förföljelse, själva anledningen till att de flytt till Sverige.

- Jag trodde inte det var sant när jag såg annonsen. Det här är ett slag i ansiktet på oss som flytt undan Saddam Husseins diktatur och varit aktiva för att få demokrati i Irak. När vi 2008 lyckades få en ny flagga så var det en viktig symbol för det nya Irak, säger Ali Wandi (S) kandidat till kommunfullmäktige och riksdagen och fortsätter:

- Tyvärr visar det här moderaterna totala ointresse och okunskap om oss som flytt undan diktaturer och kommit till Sverige för att få en fristad. Det visar också att deras plötsliga intresse för oss som bor i Valsta bara har med valet att göra.


Flera personer har idag hört av sig till Socialdemokraterna och varit upprörda över Moderaternas annons och undrat över vad Socialdemokraterna tänker göra.

Detta är ett stort hån mot de som flytt undan Saddam Husseins diktatur, inte minst kurderna i vår kommun. Så här går det när de nya Moderaterna söker sig in på områden de inte behärskar. En offentlig ursäkt borde vara på sin plats!


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger