tisdag 20 mars 2012

Socialdemokraterna i Sigtuna vill öppna ytterligare ett nattis - när ska (M)-kommunerna öppna sitt första?

I Sigtuna kommun har vi sedan länge en förskola, Lyan, som är öppen nattetid. Det uppmärksammade jag bland annat i ett inlägg på denna blogg den 10 november 20o9.

I samband med att statsminister Reinfeldt (M) besökte just Lyan under gårdagen meddelande vi socialdemokrater att vi planerar att öppna ytterligare ett "nattis". Det före att nästan alla (M)-styrda kommuner i länet har öppnat sitt första.

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun gjorde igår följande uttalande:

Ytterligare en nattöppen förskola i Sigtuna kommun!

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun i samband med statsminister Reinfeldts (M) besök på nattöppna förskolan Lyan i Märsta:

Sedan länge finns en nattöppen kommunal förskola, Lyan, i Märsta i Sigtuna kommun. Det är en mycket uppskattad och efterfrågad verksamhet.

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att det ska gå att förena föräldraskap och ett aktivt yrkesliv. Därför har vi sedan 70-talet, ofta i stark konflikt med Moderaterna, byggt ut barnomsorgen/förskolan.

• Det handlar om barnens utveckling och trygghet. Alla barn, även de som har två föräldrar som arbetar, ska ha rätt till en trygg uppväxt, sociala kontaktar med andra barn och en pedagogiskt utvecklande miljö.

• Det handlar om jämställdhet mellan kvinnor och män. Kvinnor ska kunna delta fullt ut på arbetsmarknaden och ha en egen försörjning och den självständighet som det leder till.

• Det handlar om Sveriges konkurrenskraft i en globaliserad ekonomi. I ett litet exportberoende land som vårt måste all kompetens och god arbetskraft tas till vara.

• Det handlar om välfärdens finansiering. Ska Sverige kunna vara en välfärdsnation som omfattar alla kräver den att alla som kan och vill arbetar och betalar skatt för att solidariskt finansiera vår gemensamma sektor.

Näringslivet och arbetsmarknaden ser olika ut i olika regioner och förändras över tid. Idag är det allt fler som jobbar oregelbunden och obekväm arbetstid. Vi socialdemokrater är av den bestämda uppfattningen att förskolan/barnomsorgen måste följa med i den utvecklingen.

När statsminister Reinfeldt (M) ska ut i Stockholms län för att besöka ett nattis åker han till förskolan Lyan i socialdemokratiskt styrda Sigtuna kommun. Det är inte så konstigt. Moderaterna styr i 21 av länets 26 kommuner och med några få undantag finns inte nattis i dessa kommuner. Det är häpnadsväckande med tanke på att det bor cirka 1,8 miljoner invånare i dessa kommuner.

I de socialdemokratiskt styrda kommunerna är läget följande; I Sigtuna, Södertälje och Botkyrka finns nattöppen förskola. I Nynäshamn finns barnskötare som kan komma hem till familjerna nattetid. I Sundbyberg finns förskola som är öppet kl 05-23. Nästa år kommer även nattis att öppna. Sammantaget kan sägas att det när det gäller nattis finns klar skillnad i regionen mellan socialdemokratiska och moderatledda kommunledningar.

Vi Socialdemokrater i Sigtuna kommun står för ständig utveckling och förbättring. Vi ser att efterfrågan på nattöppen förskola är större än antalet platser. När statsminister Reinfeldt (M) idag markerar hur viktigt det är med nattöppna förskolor genom sitt besök på Lyan vill vi därför ge honom ett tydligt politiskt besked som present;

Sigtuna kommun kommer öppna sin andra nattöppna förskola innan valet 2014 och Fredrik Reinfeldt (M) inbjuds att vara den som inviger denna.

Det betyder att socialdemokratiskt styrda Sigtuna kommun kommer att ha två nattöppna förskolor innan moderatstyrda kommuner så som Vaxholm, Danderyd, Täby, Österåker, Vallentuna, Järfälla, Värmdö och Upplands Bro har fått sin första.

Vi välkomnar att statsministern uppmärksammar vår nattöppna förskola och att det ska leda till att även fler moderater i Stockholmsregionen lämnar sitt motstånd mot barnomsorg under hela dygnet!

söndag 18 mars 2012

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har haft årsmöte. Tack för förtroendet!

Igår hade vi ett välbesökt årsmöte i Socialdemokraterna i Sigtuna kommun med god stämning. Det märks påtagligt att partiet är ordentligt på gång efter det mycket besvärliga året 2011.

Förutom de sedvanliga årsmötesärendena antog vi också ett uttalande som vi återkommer till under morgondagen. Dessutom sattes nya mål för medlemsvärvning upp och en rad nya medlemsaktiviteter lanserades. Vi återkommer även till det.

Uppskattad gästtalare var exministern och VU-ledamoten Sven-Erik Österberg som pekade på flera utvecklingsområden för den socialdemokratiska politiken. Han satte tillväxten och jobben i centrum. Moderatregeringen attackerades för misslyckandena kring sysselsättningen och ungdomsarbetslösheten.

För min egen del omvaldes jag till ordförande för Socialdemokraterna i Sigtuna kommun för en ny tvåårsperiod. Jag tackar ödmjukast för förtroendet! Efter elva år som ordförande laddar jag nu tillsammans med styrelsen för att utveckla politiken, värva fler medlemmar, stärka organisationen och lägga grunden för ännu en framgångsrik lokal valrörelse 2014!

måndag 12 mars 2012

Vi har lyssnat på synpunkterna om småhusbebyggelse på Arenberga och Hällsbo

Här på Hyacintvägen i Märsta blir det inga småhus -grönytan blir kvar.

Kommunledningen har lyssnat på synpunkterna om småhusbebyggelse på Arenberga och Hällsbo.

Sigtuna kommun återkallar planuppdraget om småhusbebyggelse på Hällsbovägen i Sigtuna och Hyacintvägen/Liljevägen i Märsta. På Skyttegatan tas en tomt bort

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet; Miljöpartiet) har idag beslutat att upphäva planuppdragen för småhusbebyggelse, så kallade Johansson-villor, på Hällsbovägen i Sigtuna och Hyacintvägen/Liljevägen i Märsta. Sammantaget handlar det om åtta tomter.

Sigtuna kommuns Stadsbyggnadskontor har genomfört samråd med sakägarna i de aktuella områdena från den 24 november 2011 till den 12 januari 2012. Öppna möten om de planerade byggnationerna har genomförts. Alla inkomna synpunkter har sammanställts.

Under samrådstiden har det kommit många synpunkter på att den mindre förtätningen i bostadsområdena skulle innebära trafikproblem samt att uppskattade mindre grönytor för aktiviteter skulle försvinna. Kommunledningen har gått igenom synpunkterna och därefter beslutat att återkalla uppdraget om att detaljplanelägga områdena.

Som beslutsfattare måste du alltid väga olika argument mot varandra. I de här fallen tycker vi att det ligger mycket i det synpunkter som har lämnats och går därför de närboendes vilja till mötes.

På Skyttegatan i Sigtuna har fyra nya tomter föreslagits. Under samrådet har olika uppfattningar kommit fram. Ett önskemål om att ta bort en tomt för att det inte ska bli för trångt har framförts. Något som kommunledningen lyssnat till och nu går vidare med.

Ett projekt behöver inte vara svart eller vitt. Ofta kan ett samråd leda ändringar och förbätringar som fler blir nöjda med. På Skyttegatan tycker vi det är fullt rimligt att ta bort en utav tomterna och gå vidare med tre.

Planläggningen för Johansson-villor fortsätter på andra håll i kommunen. I kvarteret Mjärden i Sigtuna planeras sex hus, Steningehöjden tio hus och söder om Trädgårdsallén 20 hus. Byggnation längs Dragonvägen med 5-10 hus kommer att prövas.

Vi tycker det är mycket viktigt att även löntagare i den här regionen med normala inkomster ska ha råd att bo i ett eget hus. Därför kommer vi jobba vidare för ännu fler Johansson-villor.

söndag 11 mars 2012

Äntligen det första spadtaget för nytt kommunalt ridhus

Idag kunde jag tillsammans med representanter för Märsta ridklubb ta det första symboliska spadtaget för ytterligare ett kommunalt ridhus vid Lunda gård.

Det nya ridhuset är mycket efterlängtat då det som redan finns inte räcker till för den växande verksamheten. Nu skapas mycket bättre förutsättningar för träning och tävling. Det gäller inte minst den viktiga och värdefulla ungdomsverksamheten.

I oktober kommer det dryga 2 500 kvadratmeter stora nya ridhuset vara klart för invigning. På en kort- och långsida blir det plats för över 400 åskådare. Investeringen uppgår till cirka 11 miljoner kronor.

Satsningen på ett nytt kommunalt ridhus är en del av den blocköverskridande (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet) kommunledningens politik för utveckling av kommunen. Det handlar om en viktig framtidsinvestering i den växande kommunen.

Märsta ridklubb överraskade med att i samband med spadtaget erbjuda en ridtur. För mig som bara ridit en gång tidigare var det lite nervöst ...

fredag 2 mars 2012

24 nya hyresrätter i ett passivhus på Lyckostigen i Märsta

Om du åker på Tingvallavägen i Märsta och tittar upp mot Lyckostigen 7 ser du hur Sigtunahems bygge av nya hyresrätter fortsätter (se fotot ovan). Det är 24 lägenheter i olika storlekar i ett mycket energisnålt hus som NCC uppför.

Huset är till och med så energisnålt så att det kan kallas för ett passiv-hus. Huset värms med andra ord i mycket stor utsträckning upp av kroppsvärmen från de boende, tekniska prylar i lägenheterna och från huset tekniska anläggningar. Det blir det det första passiv-flerbostadshuset som byggs i Sigtuna kommun.

Inflyttning är beräknad till november/december i år.

Jag behöver väl knappast tillägga att Moderaterna i Sigtuna röstade nej till husbygget?!

Den 14 september 2011 tog jag det första spadtaget för projektet (se fotot nedan).


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger