onsdag 28 september 2011

Sorg och sorgearbetet

För en dryg vecka sedan bragtes två pojkar, åtta och fyra år gamla, om livet i Sigtuna. En vecka i sorg. En vecka under hårt tryck. Men också en vecka med enormt hårt arbete. Ett arbete med att trösta chockade barn och personal. Men också med att ta hand om alla de frågor som allmänhet och media har ställt. Hur kunde detta inträffa?
 
Först av allt vill vi på kommunens vägnar uttrycka vårt djupa deltagande till alla som drabbats. Vi delar er sorg. Vi känner starkt att i det här fallet finns bara offer. Det är en stor tragedi.
 
För vår del har det varit en sak som har prioriterats före allt annat den gångna veckan; att säkerställa att kommunens krisarbete fungerar som det ska. I det arbetet har barnen i berörda förskolor och skolor varit viktigast.
 
På förskolan Karusellen och i S:t Persskolan, där barnen gick, möttes barn, föräldrar och personal med känslor av sorg och bestörtning. Med hjälp av Elevhälsan och extraresurser satsade personalen på att helt och fullt möta barnens sorg, tankar och funderingar. Utifrån de krisplaner som finns upprättade agerades det med stort lugn och professionalism. När barnen gick hem hade de med sig ett brev till föräldrarna som berättade om hur förskolan
och skolan tagit hand om barnen denna tunga dag.
 
I Mariakyrkan och på Munkholmen har det funnits personal på plats för att stödja och samtala med sörjande. Företagshälsovården har funnits på plats på förskolan och skolan för att stötta enskilda och arbetslag. Vi vill rikta ett varmt och innerligt tack till all personal inom skola, förskola, kommunledningskontor och socialtjänst som gjort en mycket fin arbetsinsats denna svåra tid.
 
Parallellt med den akuta krishanteringen fanns, och finns naturligtvis fortfarande, den helt överskuggande frågan: Hur kunde detta inträffa? Vad har gått så fel? Kunde vi som medmänniskor gjort mer? Den pågående rättsprocessen kommer att ge en del svar på frågorna. Samarbetet med Polisen är etablerat. Vi välkomnar även de granskningar som Skolinspektionen och Socialstyrelsen ska göra om skolans och socialtjänstens roll. Därutöver kommer kommunen att låta en utomstående expert granska helheten. Arbetet måste bedrivas prestigelöst och med stor ödmjukhet för komplexiteten i ett fall som det här.
 
När sorgen och förtvivlan är stor blir frågorna fler än svaren. Det är frustrerande för oss alla. Idag vet vi en del, men långt ifrån allt. Därför vill vi också vara försiktiga med att dra slutsatser. Många frågeställningar måste också bedömas uti från en sekretessituation. Kommunen har efter bästa förmåga försökt att besvara de frågor som kommit. Trygghetschefen har varit kommunens utpekade talesperson.
 
All information som vi nu har tillgång till tyder på att det inte handlade om en lång problematisk familjesituation. Tvärtom. Personal i förskola och skola, grannar, vänner – alla vittnar om en varm, social och kärleksfull mamma som deltog i skolutflykter och utvecklingssamtal. Familjen har inte sökt hjälp hos individ- och familjeomsorgen och inte heller sökt försörjningsstöd. Inga klagomål från grannar har inkommit till bostadsbolaget.
 
Även om inte alla svar står att finna, kommer vi tillsammans med kommunens förvaltning göra vårt yttersta. Behöver kommunens rutiner och arbetssätt ändras, ska vi se till att det blir gjort. Mitt i sorgen och det ofattbara måste arbetet gå vidare.
 
Märsta den 26 september 2011
 

Anders Johansson ​
Kommunstyrelsens ordförande

Lola Svensson
Individ- och familjeomsorgsnämndens ordförande

Sorg och sorgearbete

För en dryg vecka sedan bragtes två pojkar, åtta och fyra år gamla, om livet i Sigtuna. En vecka
i sorg. En vecka under hårt tryck. Men också en vecka med enormt hårt arbete. Ett arbete med att
trösta chockade barn och personal. Men också med att ta hand om alla de frågor som allmänhet
och media har ställt. Hur kunde detta inträffa?

Först av allt vill vi på kommunens vägnar uttrycka vårt djupa deltagande till alla som drabbats. Vi delar er sorg.
Vi känner starkt att i det här fallet finns bara offer. Det är en stor tragedi.

För vår del har det varit en sak som har prioriterats före allt annat den gångna veckan; att säkerställa att
kommunens krisarbete fungerar som det ska. I det arbetet har barnen i berörda förskolor och skolor varit viktigast.

På förskolan Karusellen och i S:t Persskolan, där barnen gick, möttes barn, föräldrar och personal med känslor
av sorg och bestörtning. Med hjälp av Elevhälsan och extraresurser satsade personalen på att helt och fullt möta barnens sorg, tankar och funderingar. Utifrån de krisplaner som finns upprättade agerades det med stort lugn och professionalism. När barnen gick hem hade de med sig ett brev till föräldrarna som berättade om hur förskolan
och skolan tagit hand om barnen denna tunga dag.

I Mariakyrkan och på Munkholmen har det funnits personal på plats för att stödja och samtala med sörjande. Företagshälsovården har funnits på plats på förskolan och skolan för att stötta enskilda och arbetslag. Vi vill
rikta ett varmt och innerligt tack till all personal inom skola, förskola, kommunledningskontor och socialtjänst
som gjort en mycket fin arbetsinsats denna svåra tid.

Parallellt med den akuta krishanteringen fanns, och finns naturligtvis fortfarande, den helt överskuggande frågan: Hur kunde detta inträffa? Vad har gått så fel? Kunde vi som medmänniskor gjort mer? Den pågående rättsprocessen kommer att ge en del svar på frågorna. Samarbetet med Polisen är etablerat. Vi välkomnar även de granskningar som Skolinspektionen och Socialstyrelsen ska göra om skolans och socialtjänstens roll. Därutöver kommer kommunen att låta en utomstående expert granska helheten. Arbetet måste bedrivas prestigelöst och
med stor ödmjukhet för komplexiteten i ett fall som det här.

När sorgen och förtvivlan är stor blir frågorna fler än svaren. Det är frustrerande för oss alla. Idag vet vi en del,
men långt ifrån allt. Därför vill vi också vara försiktiga med att dra slutsatser. Många frågeställningar måste också bedömas uti från en sekretessituation. Kommunen har efter bästa förmåga försökt att besvara de frågor som kommit. Trygghetschefen har varit kommunens utpekade talesperson.

All information som vi nu har tillgång till tyder på att det inte handlade om en lång problematisk familjesituation. Tvärtom. Personal i förskola och skola, grannar, vänner – alla vittnar om en varm, social och kärleksfull mamma som deltog i skolutflykter och utvecklingssamtal. Familjen har inte sökt hjälp hos individ- och familjeomsorgen
och inte heller sökt försörjningsstöd. Inga klagomål från grannar har inkommit till bostadsbolaget.

Även om inte alla svar står att finna, kommer vi tillsammans med kommunens förvaltning göra vårt yttersta. Behöver kommunens rutiner och arbetssätt ändras, ska vi se till att det blir gjort. Mitt i sorgen och det
ofattbara måste arbetet gå vidare.

Märsta den 26 september 2011

Anders Johansson. ​Lola Svensson
Kommunstyrelsens ordförande ​ Individ- och familjeomsorgsnämndens ordförande

torsdag 15 september 2011

Holst in, Kelfve ut?

Idag har jag tillsammans med partivännerna Ibrahim Khalifa, Lola Svensson och Anna Johansson skrivet en insändare om cirkusen inden moderatledda oppositionen. Insändaren publicerades på sigtunabygden.se men släcktes senare ner. Därför publicerar jag den här:

”När det nu gått ett år sedan kommunvalet finns det anledning att reflektera över det parlamentariska läget och hur de politiska alternativen ser ut. På ena sidan står en stabil blocköverskridande kommunledning och på andra sidan en idéfattig och splittrad opposition.

Efter tre förlustval i rad tycks en moderatledda oppositionen inte ha lärt sig något. Förutom en orealistisk politik där inte ett enda samlat alternativ i någon stor fråga har kunnat presenteras har hög medelålder, ojämställdhet, brist på mångfald och brist på god geografisk representation varit minst lika slående som tidigare.

Oppositionen har under det första året drabbats av en rad avhopp och interna konflikter. Nyligen hoppade Folkpartiets personvalda etta, Charlotta Lundberg, av fullmäktige. Bertram Langemar (M) har bytt parti till Samling för Sigtuna, vars ledande företrädare Anders Haag har lämnat alla uppdrag. Timeouterna inom oppositionen har avlöst varandra och närvaron i fullmäktige är bristfällig, speciellt från kristdemokratiskt håll. Listan kan göras mycket längre och vi kommer inom kort släppa en rapport om detta.

Innan han tog timeout brukade vi säga att Olov Holst (SFS) är oppositionsledaren, även om Henrik Kelfve (M) är oppositionsrådet. Nu verkar vi få mer än rätt. Enligt flera samstämmiga uppgifter har Olov Holst blivit medlem i Moderaterna. Detta samtidigt som Henrik Kelfve nog börjar inse det omöjliga i att förändra och utveckla Moderaterna i Sigtuna och enligt vad vi erfar söker nytt jobb.

Olof Holst var aktuell som oppositionsråd redan efter Lars-Göran Sörqvist, men Moderaterna vågade då inte importera en person från ett annat parti, de importerade en moderat från en annan kommun istället. Den här gången tycks de ha löst det på ett smidigare sätt. Hur kommer Holst i ett sådant läge göra med sin Samling för Sigtuna-plats i fullmäktige? Kommer de moderata medlemmarna i Märsta acceptera ännu mera Sigtuna stad-dominans? Kommer Saouk att motkandidera?

Hur det än blir skulle den politiska diskussionen i kommunen bli bättre av en stabil och seriös opposition.”

måndag 12 september 2011

Tällberg Foundation återvänder med fler möten till Sigtuna kommun

På en pressträff idag kunde vi berätta att Tällberg Foundation var mycket nöjda med årets Tällberg Forum in Sigtuna och att de nu återvänder med 2-3 arrangemang fler år framöver.

Pressmeddelandet nedan har skickats idag.
.........

Tällberg Foundation återvänder till Sigtuna

Diskussionen om samtidens och framtidens stora samhällsfrågor har fått ytterligare ett hem - Sigtuna. Tällberg Forum 2011 gick av stapeln i Sigtuna denna sommar. Nu har parterna kommit överens om ett långsiktigt samarbete och det är klart att Tällberg Foundation lägger minst två arrangemang i Sigtuna under nästa år: Tällberg Winter Forum och en större satsning på ett forum om samhällsbyggnad i vidare bemärkelse. Detta möte förväntas locka ca 300 deltagare. Där till kan en satsning på att starkare involvera och engagera allmänheten genom evenemanget "En kväll för framtiden" komma till stånd i Sigtuna under senare delen av 2012, medan Tällberg Forum 2012 återvänder till ursprungsplatsen Tällberg, Dalarna i juni.

För Tällberg Foundation är detta början på en långsiktig satsning i Sigtuna och del av ett ständigt förnyelsearbete. Den hållbara destinationen Sigtuna positionerar sig nu ytterligare som Sveriges viktigaste mötesplats. Nyheten välkomnas från alla håll.

- Samarbetet med Sigtuna kommun och alla dess aktörer har varit mycket givande. Vi har känt oss välkomna och det känns naturligt att utveckla våra idéer om att samla ledare, forskare och morgondagens beslutsfattare i diskussioner och samtal över gränser i den miljö Sigtuna erbjuder, säger Bo Ekman, styrelseordförande och grundare av Tällberg Foundation.

Tällberg Winter Forum tar emot ca 60-100 deltagare, och det större svenska forumet, där svensk framtida samhällsbyggnad står på agendan, förväntas samla ca 200 deltagare. Den stora publika succén ”En kväll för framtiden” som genomfördes för första gången under sommarens forum i Sigtuna diskuteras och kan bli ett fristående evenemang öppet för alla. Hela den centrala delen av den 1000-åriga staden Sigtuna får då stå scen för samtal, musik och andra kulturyttringar.

- Vi inleder nu ett mer långsiktigt samarbete med Tällberg Foundation. Det ser jag som mycket positivt och glädjande. Sigtuna, Sveriges snabbast växande kommun, med både den tusenåriga staden och Arlanda flygplats inom kommungränserna, blir en mycket bra plats för samtal och reflektion om dagens och morgondagens stora utmaningar. Jag säger: välkomna!, kommenterar kommunalrådet Anders Johansson (S)

- Att Sigtuna fick stå värd för Tällberg Forum 2011 var fantastiskt. Det var en inspirerande uppgift där vi som destination blev än mer sporrad att fortsätta arbetet som för en hållbar utveckling. Det nya samarbetet innebär att vi fått ett förnyat förtroende att tillsammans än en gång få vara platsen där människor kan mötas i en inspirerande miljö och diskutera framtidens frågor, säger Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna

FAKTA OM TÄLLBERG FOUNDATION:​​​​
Tällberg Foundation är en ideell, obunden organisation som grundades 1981. Stiftelsens huvudsakliga fokus är att samla ledare från hela världen och från varierande bakgrund för diskussion och eftertanke. Tällberg Foundation skapar många nya samtal genom egna arrangerade seminarier, workshops, analyser, lärresor och även i en rådgivande kapacitet. www.tallbergfoundation.org

FAKTA OM BESÖKSNÄRINGEN I SIGTUNA:​​​​
Med över 500 000 gästnätter per år ligger Sigtuna på fjärde plats i Sverige när det gäller hotellnätter. Besöksnäringen i här omsätter nästan 2 miljarder kronor årligen och ger arbete åt ca 1 500 årssysselsatta (exkl Stockholm-Arlanda Airport). Detta är mer än omsättningen i många svenska län. Besöksnäringsomsättningen inklusive Stockholm-Arlanda Airport uppgår till ca 24 miljarder kronor. Sedan 2010 är Sigtuna den första klimatneutrala destinationen, där hotell- och konferensanläggningar tillsammans med Stockholm Arlanda Airport och Destination Sigtuna strävar efter att sänka koldioxidutsläppen.

fredag 2 september 2011

Moderaterna vill slå sönder yrkesvux

Idag skriver jag tillsammans med S-kommunstyrelseordförandena i länet i SvD om att Moderaterna vill slå sönder den kommunala yrkesvuxenutbildningen när den behövs som allra mest:

MODERATERNA VILL SLÅ SÖNDER YRKESVUX
Att rycka undan statsbidraget för yrkesvux är en dubbel bestraffning av kommunerna. Nuvarande studenter tvingas tillbaka till arbetslöshet samtidigt som fler människor kommer att tvingas till försörjningsstöd, skriver flera S-politiker i Stockholms kranskommuner.
Reinfeldts regering rycker undan 1,2 miljarder kronor från yrkesutbildningen. För kommunerna i Stockholms län är det 100 miljoner kronor och 2000 beslutade utbildningsplatser som försvinner. Därför var det häpnadsväckande att Reinfeldt i sitt sommartal orerade om vikten av yrkesvuxs samtidigt som hans regering stryper alla pengar till den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen som kommunerna bedriver. Som vanligt säger Reinfeldt en sak men gör en annan.

Vi socialdemokrater tror på det livslånga lärandet och att det vid olika tider i livet ska finnas möjlighet till kompetensutveckling. Det är betydelsefullt att det efter grundskola och gymnasium finns ett brett utbud av vuxenutbildning. Inte minst för att möta strukturomvandlingen på arbetsmarknaden.

Yrkesvux, yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna, är en möjlighet för en arbetslös eller för den som vill skola om sig till ett nytt yrke i en växande bransch. Yrkesvux är ett väldigt smart verktyg som framgångsrikt lyckas sätta människor i arbete. Vi vet att en stor del av dem som genomgått utbildningen gått direkt till jobb och egen försörjning. Inte minst viktigt för nyanlända svenskar som genom yrkesvux snabbt får tillträde till arbetsmarknaden.

Yrkesvux fungerar som en väldigt effektiv brygga på arbetsmarknaden. Yrkesvux fångar upp de människor som idag är arbetslösa och ser till att de genom ny kunskap kan ta de jobb som nu växer fram. Det är en möjlighet till kompetenspåfyllnad och ger människor omställningsmöjligheter i väntan på att de nya jobben kommer. Men yrkesvux fungerar även som en brygga som ser till att vårt näringsliv har tillgång till den kunniga arbetskraft som behövs för att de ska kunna expandera sin verksamhet.

Att rycka undan statsbidraget för yrkesvux innebär en dubbel bestraffning av kommunerna. Dels tar Reinfeldt bort pengarna som möjliggör för kommunerna för att kunna erbjuda yrkesvux och dels för att yrkesvux nuvarande studenter tvingas tillbaka till arbetslöshet. Fler människor kommer att tvingas till försörjningsstöd, vilket kommer att kosta såväl, i mänskligt lidande och i fortsatta försörjningsutbetalningar. Effekter som redan ger sig till känna i Södertälje och Sigtuna. En nota som vi kommunmedborgare kommer att få betala.

Det är anmärkningsvärt att Reinfeldt i sitt sommartal är så nöjd och väljer att applådera sig själv och sin politik, i en situation när många Stockholmare fortfarande står utan jobb. Reinfeldt nämner i sitt tal att det ska finnas många vägar till jobb. Vilket få oss att undrar varför Reinfeldt då väljer att sätta upp fler vägbommar för arbetslösa? För det är precis vad han gör när han tar bort stödet till yrkesvux. När yrkesvux försvinner hindras arbetslösa från att ta de jobb som växer fram och då riskerar de att hamna i en långvarig arbetslöshet. Samtidigt kommer företagen lida av att inte kunna anställa personer med rätt kompetens vilket hämmar företagens tillväxt. Det blir ett dyrt pris för den enskilda, för kommunerna och för staten att betala.

KATARINA BERGGREN (S)
kommunstyrelsensordförande i Botkyrka

JONAS NYGREN (S)
kommunstyrelsensordförande i Sundbyberg

ANNA LJUNGDELL (S)
kommunstyrelsensordförande i Nynäshamn

ANDERS JOHANSSON (S)
kommunstyrelsensordförande i Sigtuna

BOEL GODNER (S)
kommunstyrelsensordförande i Södertälje

torsdag 1 september 2011

Först!


Idag publicerades denna annons från Destination Sigtuna i Dagens Nyheter. Den beskriver det faktum att Sigtuna är den kommun som växer snabbast i landet. Det är i grunden mycket positivt, men ställer stora krrav på kommunen. Nu gäller det att lyckas med det svår konsstycket att hänga med i tempot med kommunala investeringar för att klara av kapaciteten för sådant som är viktigt för oss invånare. Det gäller exempelvis förskolor, skolor, vårdboenden och kultur- och fritidsanläggningar. En stor utmaning i det sammanhanget är naturligtvis finansieringen. Om allt detta finns det anledning att återkomma många gånger under hösten.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger