måndag 12 september 2011

Tällberg Foundation återvänder med fler möten till Sigtuna kommun

På en pressträff idag kunde vi berätta att Tällberg Foundation var mycket nöjda med årets Tällberg Forum in Sigtuna och att de nu återvänder med 2-3 arrangemang fler år framöver.

Pressmeddelandet nedan har skickats idag.
.........

Tällberg Foundation återvänder till Sigtuna

Diskussionen om samtidens och framtidens stora samhällsfrågor har fått ytterligare ett hem - Sigtuna. Tällberg Forum 2011 gick av stapeln i Sigtuna denna sommar. Nu har parterna kommit överens om ett långsiktigt samarbete och det är klart att Tällberg Foundation lägger minst två arrangemang i Sigtuna under nästa år: Tällberg Winter Forum och en större satsning på ett forum om samhällsbyggnad i vidare bemärkelse. Detta möte förväntas locka ca 300 deltagare. Där till kan en satsning på att starkare involvera och engagera allmänheten genom evenemanget "En kväll för framtiden" komma till stånd i Sigtuna under senare delen av 2012, medan Tällberg Forum 2012 återvänder till ursprungsplatsen Tällberg, Dalarna i juni.

För Tällberg Foundation är detta början på en långsiktig satsning i Sigtuna och del av ett ständigt förnyelsearbete. Den hållbara destinationen Sigtuna positionerar sig nu ytterligare som Sveriges viktigaste mötesplats. Nyheten välkomnas från alla håll.

- Samarbetet med Sigtuna kommun och alla dess aktörer har varit mycket givande. Vi har känt oss välkomna och det känns naturligt att utveckla våra idéer om att samla ledare, forskare och morgondagens beslutsfattare i diskussioner och samtal över gränser i den miljö Sigtuna erbjuder, säger Bo Ekman, styrelseordförande och grundare av Tällberg Foundation.

Tällberg Winter Forum tar emot ca 60-100 deltagare, och det större svenska forumet, där svensk framtida samhällsbyggnad står på agendan, förväntas samla ca 200 deltagare. Den stora publika succén ”En kväll för framtiden” som genomfördes för första gången under sommarens forum i Sigtuna diskuteras och kan bli ett fristående evenemang öppet för alla. Hela den centrala delen av den 1000-åriga staden Sigtuna får då stå scen för samtal, musik och andra kulturyttringar.

- Vi inleder nu ett mer långsiktigt samarbete med Tällberg Foundation. Det ser jag som mycket positivt och glädjande. Sigtuna, Sveriges snabbast växande kommun, med både den tusenåriga staden och Arlanda flygplats inom kommungränserna, blir en mycket bra plats för samtal och reflektion om dagens och morgondagens stora utmaningar. Jag säger: välkomna!, kommenterar kommunalrådet Anders Johansson (S)

- Att Sigtuna fick stå värd för Tällberg Forum 2011 var fantastiskt. Det var en inspirerande uppgift där vi som destination blev än mer sporrad att fortsätta arbetet som för en hållbar utveckling. Det nya samarbetet innebär att vi fått ett förnyat förtroende att tillsammans än en gång få vara platsen där människor kan mötas i en inspirerande miljö och diskutera framtidens frågor, säger Camilla Zedendahl, VD Destination Sigtuna

FAKTA OM TÄLLBERG FOUNDATION:​​​​
Tällberg Foundation är en ideell, obunden organisation som grundades 1981. Stiftelsens huvudsakliga fokus är att samla ledare från hela världen och från varierande bakgrund för diskussion och eftertanke. Tällberg Foundation skapar många nya samtal genom egna arrangerade seminarier, workshops, analyser, lärresor och även i en rådgivande kapacitet. www.tallbergfoundation.org

FAKTA OM BESÖKSNÄRINGEN I SIGTUNA:​​​​
Med över 500 000 gästnätter per år ligger Sigtuna på fjärde plats i Sverige när det gäller hotellnätter. Besöksnäringen i här omsätter nästan 2 miljarder kronor årligen och ger arbete åt ca 1 500 årssysselsatta (exkl Stockholm-Arlanda Airport). Detta är mer än omsättningen i många svenska län. Besöksnäringsomsättningen inklusive Stockholm-Arlanda Airport uppgår till ca 24 miljarder kronor. Sedan 2010 är Sigtuna den första klimatneutrala destinationen, där hotell- och konferensanläggningar tillsammans med Stockholm Arlanda Airport och Destination Sigtuna strävar efter att sänka koldioxidutsläppen.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger