fredag 2 september 2011

Moderaterna vill slå sönder yrkesvux

Idag skriver jag tillsammans med S-kommunstyrelseordförandena i länet i SvD om att Moderaterna vill slå sönder den kommunala yrkesvuxenutbildningen när den behövs som allra mest:

MODERATERNA VILL SLÅ SÖNDER YRKESVUX
Att rycka undan statsbidraget för yrkesvux är en dubbel bestraffning av kommunerna. Nuvarande studenter tvingas tillbaka till arbetslöshet samtidigt som fler människor kommer att tvingas till försörjningsstöd, skriver flera S-politiker i Stockholms kranskommuner.
Reinfeldts regering rycker undan 1,2 miljarder kronor från yrkesutbildningen. För kommunerna i Stockholms län är det 100 miljoner kronor och 2000 beslutade utbildningsplatser som försvinner. Därför var det häpnadsväckande att Reinfeldt i sitt sommartal orerade om vikten av yrkesvuxs samtidigt som hans regering stryper alla pengar till den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen som kommunerna bedriver. Som vanligt säger Reinfeldt en sak men gör en annan.

Vi socialdemokrater tror på det livslånga lärandet och att det vid olika tider i livet ska finnas möjlighet till kompetensutveckling. Det är betydelsefullt att det efter grundskola och gymnasium finns ett brett utbud av vuxenutbildning. Inte minst för att möta strukturomvandlingen på arbetsmarknaden.

Yrkesvux, yrkesutbildningar på gymnasienivå för vuxna, är en möjlighet för en arbetslös eller för den som vill skola om sig till ett nytt yrke i en växande bransch. Yrkesvux är ett väldigt smart verktyg som framgångsrikt lyckas sätta människor i arbete. Vi vet att en stor del av dem som genomgått utbildningen gått direkt till jobb och egen försörjning. Inte minst viktigt för nyanlända svenskar som genom yrkesvux snabbt får tillträde till arbetsmarknaden.

Yrkesvux fungerar som en väldigt effektiv brygga på arbetsmarknaden. Yrkesvux fångar upp de människor som idag är arbetslösa och ser till att de genom ny kunskap kan ta de jobb som nu växer fram. Det är en möjlighet till kompetenspåfyllnad och ger människor omställningsmöjligheter i väntan på att de nya jobben kommer. Men yrkesvux fungerar även som en brygga som ser till att vårt näringsliv har tillgång till den kunniga arbetskraft som behövs för att de ska kunna expandera sin verksamhet.

Att rycka undan statsbidraget för yrkesvux innebär en dubbel bestraffning av kommunerna. Dels tar Reinfeldt bort pengarna som möjliggör för kommunerna för att kunna erbjuda yrkesvux och dels för att yrkesvux nuvarande studenter tvingas tillbaka till arbetslöshet. Fler människor kommer att tvingas till försörjningsstöd, vilket kommer att kosta såväl, i mänskligt lidande och i fortsatta försörjningsutbetalningar. Effekter som redan ger sig till känna i Södertälje och Sigtuna. En nota som vi kommunmedborgare kommer att få betala.

Det är anmärkningsvärt att Reinfeldt i sitt sommartal är så nöjd och väljer att applådera sig själv och sin politik, i en situation när många Stockholmare fortfarande står utan jobb. Reinfeldt nämner i sitt tal att det ska finnas många vägar till jobb. Vilket få oss att undrar varför Reinfeldt då väljer att sätta upp fler vägbommar för arbetslösa? För det är precis vad han gör när han tar bort stödet till yrkesvux. När yrkesvux försvinner hindras arbetslösa från att ta de jobb som växer fram och då riskerar de att hamna i en långvarig arbetslöshet. Samtidigt kommer företagen lida av att inte kunna anställa personer med rätt kompetens vilket hämmar företagens tillväxt. Det blir ett dyrt pris för den enskilda, för kommunerna och för staten att betala.

KATARINA BERGGREN (S)
kommunstyrelsensordförande i Botkyrka

JONAS NYGREN (S)
kommunstyrelsensordförande i Sundbyberg

ANNA LJUNGDELL (S)
kommunstyrelsensordförande i Nynäshamn

ANDERS JOHANSSON (S)
kommunstyrelsensordförande i Sigtuna

BOEL GODNER (S)
kommunstyrelsensordförande i Södertälje

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger