måndag 21 maj 2012

Maten i våra skolor och förskolor ska tillagas lokalt i framtiden. Tiotals miljoner satsas i nya och upprustade tillagningskök


Idag har vi i den blocköverskridande kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet) meddelat att vi satsar stort på bättre mat och trivsammare måltider i förskolor och skolor. Det ska bland annat ske genom lokalt tillagad mat. Här är det pressmeddelande som går ut om satsningen:
......................................................................................................
I Sigtuna kommun ska maten lagas lokalt på förskolor och skolor:

Tiotals miljoner investeras i tillagningskök i förskolor och skolor

- bättre mat och trivsammare måltider ska bli resultatet

Den politiska ledningen i Sigtuna kommun (Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet) har fattat ett principbeslut om att maten som serveras i förskolor och skolor ska tillagas lokalt på respektive förskola och skola. Det innebär att samtliga nya förskolor och skolor som byggs förses med ett tillagningskök från början och att fem befintliga mottagningskök byggs om till tillagningskök. Dessutom rustas fyra tillagningskök upp till toppmodern standard.

Det politiska ställningstagandet innebär att investeringar på 10-12 miljoner kronor om året under tre år genomförs i kommunens olika kök. Därtill kommer investeringarna i fullvärdiga tillagningskök i de nya förskolor och skolor som kommunen ska bygga de kommande åren.

Sigtuna kommuns förvaltning har utrett hur den framtida tillagningen av mat i skolor och förskolor ska se ut. Frågan aktualiserades i samband med att ett stort antal tillagningskök stod inför större investeringsbehov. De två huvudalternativen i utredningen har varit:

* bygga om ett par tillagningskök till centralkök och resterande kök till mottagningskök
* så långt som möjligt bygga tillagningskök i respektive skola och förskola

Kommunledningen har beslutat sig för att så långt som möjligt ställa om till tillagningskök. Orsakerna är många men går väl i linje med det nyligen antagna skolutvecklingsprogrammet där barnens ökade måluppfyllelse är i fokus. God, näringsriktig och vällagad mat innebär att fler barn kommer att äta sig mätta och därmed prestera bättre. Ur ett miljöperspektiv kommer matsvinnet att minska med ca 30 procent och färre transporter kommer att behövas i den nya modellen. Att laga mat på plats är också en del av arbetsgivarpolitiken. Sigtuna kommun erbjuder redan alla som jobbar i matverksamheten rätt till heltid och med möjligheten att dessutom laga mat på plats från grunden är det lättare att locka duktiga kockar till verksamheten.

Fem enheter som idag har mottagningskök får istället tillagningskök
-         Tingvallaskolan
-         Sagaskolan
-         Sätunaskolan
-         S:t Olofs skola
-         S:ta Gertruds skola (ombyggnad pågår)

Fyra enheter som idag har tillagningskök får helt nya moderna kök
-         Odensala förskola
-         Eddaskolan
-         Skepptuna skola/förskola
-         Granby förskola (i samband med övergång till kommunal regi)

Investeringarna kommer att göras inom en treårsperiod och omfattar även flertalet mindre upprustningar, inköp av nya köksmaskiner och förbättringar i flera matsalar.

I den matutredning, som förslagen ovan finns med och ska beslutas i kommunstyrelsen den 4 juni, finns också en rad andra åtgärder för att förbättra matens kvalitet och måltidernas trivsel. Några exempel är:

  • En kostpolicy tas fram - skall ge kommunens verksamheter vägledning i god matlagning och hur man skapar en trevlig helhetsupplevelse, mat är mer än bara råvaror och tillagning
  • Förstärkt egenkontroll – ett nytt förstärkt kontrollprogram för mathållning tas fram
  • Enkätintervjuer med barnen om hur de upplever maten och hur den och miljön kan bli bättre

-         Vi vill förbättra maten och göra måltiderna trivsammare i kommunens förskolor och skolor. Vi vet att det är efterlängtat av många barn, elever, föräldrar och personal. Genom att fatta beslut om satsningar på kök och matsalar ger vi nu goda förutsättningar för att klara detta, säger Anders Johansson (S), kommunalråd, i en kommentar.

-         För oss är det viktigt att maten kan lagas så nära barnen och eleverna som möjligt. Det ökar matens kvalitet och vi kan kraftfullt minska transporterna. Det är bra både för ekonomi och miljö, säger Gunilla Lundqvist (MP), kommunalråd, i en kommentar.

-         Vi tycker att det är så här som mat ska lagas. På så sätt tar vi vara på råvarorna på ett bra sätt vilket förbättrar både smaken och näringsvärdet. Dessutom ger det möjligheter för bättre resultat i skolan; elever som får ett trivsamt uppehåll från undervisningen och får i sig den energi som de behöver presterar bättre i skolan, säger Bosse Andersson (C), kommunalråd i en kommentar.
..............................................

torsdag 10 maj 2012

Samarbete mellan kommunen, staten och näringslivet ska pressa tillbaka ungdomsarbetslösheten

Igår invigdes Ungdomssatsningen i Sigtuna kommun. Det är ett projekt för att halvera ungdomsarbetslösheten. Jag la upp ett videoklipp om det igår. Här nedan finner du det pressmeddelande vi skickat ut med anledning av satsningen samt några bilder från invigningen.

 Victoria Axberg, Anders Johansson och Ibrahim Khalifa

Ungdomsarbetslösheten i Sigtuna kommun ska halveras:

Sigtuna kommun, Arbetsförmedlingen och Swedbank samarbetar för att få fler unga i arbete

Sigtuna kommun och Arbetsförmedlingen stärker sitt strategiska samarbete för att minska ungdomsarbetslösheten. Den 9 maj invigdes nya lokaler där kommunen och Arbetsförmedlingen kommer att arbeta utifrån en integrerad arbetsmodell där man samnyttjar varandras resurser. Framöver kommer unga arbetssökande kunna få hjälp och stöd av personal med bred erfarenhet och kompetens. För att stärka samarbetet ytterligare har Swedbank med sitt breda företagsnätverk utlovat ett större antal praktikplatser för att fler ungdomar skall komma närmre arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen och Swedbank har inom ramen för projektet ”Unga jobb” samarbetat på andra platser i landet för att få fler unga i arbete. Samarbetet grundar sig på kombinationen av Arbetsförmedlingens breda arbetsmarknadskunskap och Swedbanks breda företagsnätverk bland lokala, regionala och nationella företag. Tidigare erfarenheter visar att möjligheten till praktik är en viktig faktor för att ungdomar ska komma närmare arbetsmarknaden. ”Unga jobb” visar att 7 av 10 som genomgått praktik går vidare till egen försörjning eller studier.

Sigtuna kommun har under en längre tid arbetat med ett flertal insatser för att få fler unga i arbete eller utbildning. Sommarjobbsatsningen som sommaren 2012 ska ge 400 ungdomar möjlighet att arbeta och därmed komma närmare arbetsmarknaden är en tidig och viktig insats. Inom ramen för sommarjobbsatsningen kommer 30 ungdomar få prova på att driva ett företag i projektet Roligaste sommarjobb. Ungdomarna får professionell vägledning och 2 000 kronor i startkapital. Så sent som för ett par veckor sedan utsågs Sigtuna kommun till den kommun i Stockholms län som har flest gymnasielever som driver företag inom ramen för Ung företagsamhet.

-         Jobb och utveckling är kommunledningens viktigaste uppdrag. I ett första steg ska vi halvera ungdomsarbetslösheten till 2014. För att klara det krävs samarbete mellan det offentliga och privata. Därför är det mycket glädjande när kommunen, Arbetsförmedlingen och Swedbank tar gemensamma krafttag för att sätta unga människor i arbete. Vi vill att alla, unga som gamla ska få den frihet och makt över sitt eget liv som egen försörjning innebär, säger Anders Johansson (S), kommunalråd Sigtuna kommun, i en kommentar.

-         Ungdomar i Sigtuna kommun ska vara väl rustade för, och attraktiva på, arbetsmarknaden när konjunkturen vänder. För oss spelar det ingen roll om man driver eget företag, är anställd eller studerar. Det viktiga är att man får kunskap och en egen försörjning och snabbt tar sig in på arbetsmarkanden för att vara med och bidra till tillväxt och välfärd, säger Ibrahim Khalifa (S), Ordförande Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sigtuna kommun, i en kommentar.Jessica Duran-Pihlgren och Chatrine Berg
 

onsdag 9 maj 2012

Nu halverar vi ungdomsarbetslösheten!

Sigtuna kommun har redan en ungdomsarbetslöshet som är betydligt lägre än riksgenomsnittet. När ungdomsarbetslösheten gick upp i både Sverige och Stockholms län i mars, så gick den ner i Sigtuna kommun. Det är bra, men det räcker inte. Vi ska halvera ungdomsarbetslösheten under mandatperioden och idag tog vi ytterligare ett initiativ i arbetslöshetsbekämpningen; ett starkt samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och Swedbank kommer ger fler unga jobb och utbildning. Den blocköverskridande kommunledningen fortsätter sina satsningar på jobb och utveckling. Det handlar videoklippet om.

söndag 6 maj 2012

John Deere valde Sigtuna kommun som plats för sitt nya huvudlager för norra Europa


John Deeres nya terminal i Sigtuna kommun ser till att hela norra Europa förses med reservdelar

Det är viktigt för kommunen att John Deere växer och utvecklas hos oss. Företaget har beslutat sig för att satsa stort i Sigtuna kommun i konkurrens med andra orter. Ännu en gång har vårt oerhört strategiska läge i norra Europa varit avgörande inför en strategisk investering från ett internationellt.

Det är glädjande att John Deeres växande verksamhet ger fler jobb till kommunen. De har anställt nästan femtio ytterligare medarbetare sedan de kom hit 1994.

Under lördagen invigde jag John Deeres nya huvudlager för norra Europa. John Deere finns etablerat i kommunen sedan 1994, då under namnet Timberjack. Valet att etablera sig i Arlandastad, nära Arlanda, föregicks av en noggrann analys av etableringsorter där Sigtuna kommun tävlade med platser i Tyskland, Belgien och Holland.
Här samtalar jag med Gail Leese från Illinois USA, vice VD för John Deeres reservdelsbolag.

John Deeres verksamhet vid huvudlagret för reservdelar i Sigtuna kommun har stadigt vuxit och utvecklats och för några år sedan räckte inte lokalerna till längre. Även denna gång gjordes en analys om vart den bästa framtida lokaliseringen för ett huvudlager för reservdelar för norra Europa är. Flera alternativ, främst i Tyskland övervägdes. John Deere kom även denna gång till slutsatsen att Sigtuna kommun är den bästa platsen att bedriva verksamheten på. Avgörande var bra möjligheter till under-natten-leveranser till nordiska kunder och snabba förbindelser till övriga världen via Stockholm Arlanda Airport.

Sedan 1994 har John Deeres växande verksamhet i Sigtuna kommun också genererat fler arbetstillfällen från cirka 30 personer inledningsvis till idag närmare 80 medarbetare.

I samband med invigningen av de nya lokalerna under lördagen firades också företagets 175-års-jubileum. Under ceremonin talade förutom kommunalrådet Anders Johansson (S) även Brad Skoff, chef för John Deeres anläggning i Sigtuna kommun, Fritz Rheindorf över reservdelsverksamheten i Europa och Gail Leese, vice VD för John Deeres reservdelsbolag.

 Klipper bandet tillsammans med platschefen Brad Skoff

Alla anställda och deras familjer var inbjudna till firandet liksom de största kunderna i Sverige. Sammantaget deltog cirka 130 personer.

torsdag 3 maj 2012

Moderaterna ställde sig inte bakom vår miljardsatsning på förskolan och skolan.

Idag har vi haft möte i kommunstyrelsen och beslutat om en tidigare aviserad miljardsatsning på förskolor och skolor. Med anledning av det har vi skickat pressmeddelandet nedan:

Moderaterna i Sigtuna kommun ställer sig inte bakom kommunledningens miljardsatsning på förskolor och skolor

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun beslutade på kommunstyrelsemöte i eftermiddags att genomföra en sedan tidigare aviserad miljardsatsning i nya förskolor och skolor. Syftet med miljardinvesteringen är att säkerställa en fortsatt god tillgång till moderna och ändamålsenliga lokaler för kommunens elever och därmed bidra till ökad måluppfyllelse, samt att även framöver kunna garantera plats i förskolan.

Sammantaget skall sju nya förskolor och tre nya skolor byggas. Utöver de nya fastigheterna skall ett antal fastigheter byggas om och ut för att säkerställa en god pedagogisk miljö och klara förskolegarantin.

- Idag har vi fattat en viktigt inriktningsbeslut för att bygga ut förskolor och skolor. Nya och bra lokaler kommer, förutom att ge plats för fler barn och ungdomar i verksamheten, också bidra till bättre måluppfyllelse och ökad trygghet. Dessutom kommer energiförbrukningen att minska jämfört med de äldre lokalerna och inomhusmiljön förbättras. Jag blev både förvånad och besviken över att Moderaterna inte kunde stödja denna viktiga satsning, säger kommunalrådet Gunilla Lundqvist (MP) i en kommentar.

Moderaterna har under många år kritiserat kommunledningen för den höga investeringstakten. Trots att Sigtuna kommun för elfte året i rad redovisar budgetöverskott har Moderaterna vid upprepade tillfällen utropat kommunledningens framtidssatsningar som det största hotet mot ekonomin. Så sent som i november, i samband med att 2012 års budget beslutades, kritiserades kommunledningen för alltför omfattande investeringsplaner.

I samband med att kommunledningen presenterade sin miljardinvestering i nya förskolor och skolor sa dock Moderaternas oppositionsråd följande:

”Det kommer att ta tid så klart. Det här borde man ha påbörjat för många år sedan. Man borde ju ha sett kopplingen mellan stor inflyttning starkt bostadsbyggande vilket leder till stor inflyttning. Och se den kopplingen att det behövs mer resurser inom barnomsorg och skola. Men det har man inte gjort. Nu börjar man. Men det här kommer ju att ta några år innan vi har byggt ikapp det här.”

Trots att moderaternas oppositionsråd gav ett tydligt besked för en vecka sedan om att ”Det här borde man ha påbörjat för många år sedan” ställde sig Moderaterna inte bakom satsningen på dagens kommunstyrelsesammanträde.

Som ett skäl till att inte stödja förslaget framförde Moderaternas gruppledare Mats Weibull att de inte tagit höjd för så höga investeringar i sitt budgetalternativ. Därmed sågade han sitt eget oppositionsråd som tycker att kommunen borde ha investerat mer och tidigare.

- Det är tur för invånarna att Moderaterna inte ansvarar för ledningen av kommunen. Ena veckan säger deras oppositionsråd att det investeras för lite och för sent, andra veckan säger deras gruppledare att investeringstakten är för hög och snabb. Så kan man inte styra en kommun. Det krävs tydlighet och handlingskraft för att kunna åstadkomma stora framtidssatsningar för våra barn och ungdomar – det har vi i kommunledningen till skillnad från moderatoppositionen, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.  

Ytterligare ett argument från Moderaterna att inte delta i beslutet var att de inte hade haft möjlighet att sätta sig in i ärendet. Detta trots att utbyggnadsplanerna bygger på en sedan länge antagen kapacitetsplan i Barn- och ungdomsnämnden och kommunfullmäktiges budget.

- Hade Moderaterna läst på och haft en dialog med sina företrädare i andra nämnder så kan knappast dessa investeringsbehov komma som en överraskning. Vårt förslag om en ut- och ombyggnation av Eddaskolan är ett bra exempel. Det behovet har funnits under flera år och många elever tvingas gå i tillfälliga lokaler. Inte ens denna satsning kunde Moderaterna säga ja till. Att inte våga ta beslut inger ingen trovärdighet, säger kommunalrådet Bosse Andersson (C) i en kommentar.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger