torsdag 3 maj 2012

Moderaterna ställde sig inte bakom vår miljardsatsning på förskolan och skolan.

Idag har vi haft möte i kommunstyrelsen och beslutat om en tidigare aviserad miljardsatsning på förskolor och skolor. Med anledning av det har vi skickat pressmeddelandet nedan:

Moderaterna i Sigtuna kommun ställer sig inte bakom kommunledningens miljardsatsning på förskolor och skolor

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet) i Sigtuna kommun beslutade på kommunstyrelsemöte i eftermiddags att genomföra en sedan tidigare aviserad miljardsatsning i nya förskolor och skolor. Syftet med miljardinvesteringen är att säkerställa en fortsatt god tillgång till moderna och ändamålsenliga lokaler för kommunens elever och därmed bidra till ökad måluppfyllelse, samt att även framöver kunna garantera plats i förskolan.

Sammantaget skall sju nya förskolor och tre nya skolor byggas. Utöver de nya fastigheterna skall ett antal fastigheter byggas om och ut för att säkerställa en god pedagogisk miljö och klara förskolegarantin.

- Idag har vi fattat en viktigt inriktningsbeslut för att bygga ut förskolor och skolor. Nya och bra lokaler kommer, förutom att ge plats för fler barn och ungdomar i verksamheten, också bidra till bättre måluppfyllelse och ökad trygghet. Dessutom kommer energiförbrukningen att minska jämfört med de äldre lokalerna och inomhusmiljön förbättras. Jag blev både förvånad och besviken över att Moderaterna inte kunde stödja denna viktiga satsning, säger kommunalrådet Gunilla Lundqvist (MP) i en kommentar.

Moderaterna har under många år kritiserat kommunledningen för den höga investeringstakten. Trots att Sigtuna kommun för elfte året i rad redovisar budgetöverskott har Moderaterna vid upprepade tillfällen utropat kommunledningens framtidssatsningar som det största hotet mot ekonomin. Så sent som i november, i samband med att 2012 års budget beslutades, kritiserades kommunledningen för alltför omfattande investeringsplaner.

I samband med att kommunledningen presenterade sin miljardinvestering i nya förskolor och skolor sa dock Moderaternas oppositionsråd följande:

”Det kommer att ta tid så klart. Det här borde man ha påbörjat för många år sedan. Man borde ju ha sett kopplingen mellan stor inflyttning starkt bostadsbyggande vilket leder till stor inflyttning. Och se den kopplingen att det behövs mer resurser inom barnomsorg och skola. Men det har man inte gjort. Nu börjar man. Men det här kommer ju att ta några år innan vi har byggt ikapp det här.”

Trots att moderaternas oppositionsråd gav ett tydligt besked för en vecka sedan om att ”Det här borde man ha påbörjat för många år sedan” ställde sig Moderaterna inte bakom satsningen på dagens kommunstyrelsesammanträde.

Som ett skäl till att inte stödja förslaget framförde Moderaternas gruppledare Mats Weibull att de inte tagit höjd för så höga investeringar i sitt budgetalternativ. Därmed sågade han sitt eget oppositionsråd som tycker att kommunen borde ha investerat mer och tidigare.

- Det är tur för invånarna att Moderaterna inte ansvarar för ledningen av kommunen. Ena veckan säger deras oppositionsråd att det investeras för lite och för sent, andra veckan säger deras gruppledare att investeringstakten är för hög och snabb. Så kan man inte styra en kommun. Det krävs tydlighet och handlingskraft för att kunna åstadkomma stora framtidssatsningar för våra barn och ungdomar – det har vi i kommunledningen till skillnad från moderatoppositionen, säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.  

Ytterligare ett argument från Moderaterna att inte delta i beslutet var att de inte hade haft möjlighet att sätta sig in i ärendet. Detta trots att utbyggnadsplanerna bygger på en sedan länge antagen kapacitetsplan i Barn- och ungdomsnämnden och kommunfullmäktiges budget.

- Hade Moderaterna läst på och haft en dialog med sina företrädare i andra nämnder så kan knappast dessa investeringsbehov komma som en överraskning. Vårt förslag om en ut- och ombyggnation av Eddaskolan är ett bra exempel. Det behovet har funnits under flera år och många elever tvingas gå i tillfälliga lokaler. Inte ens denna satsning kunde Moderaterna säga ja till. Att inte våga ta beslut inger ingen trovärdighet, säger kommunalrådet Bosse Andersson (C) i en kommentar.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger