torsdag 23 april 2009

Kommunalrådet Gun Eriksson (S) regerade kommunfullmäktige

På kvällens möte med kommunfullmäktige var min kommunalrådskollega Gun Eriksson (S) i hetluften. Hon var kommunstyrelsens föredragande i två viktiga ärenden: kommunens första Landsbygdsprogram samt kommunens första Klimatstrategi. Hon tillsammans med Karolina Windefalk (MP), Bosse Andersson (C) och Märtha Lindberg (AFSK) argumenterade starkt för Kommunstyrelsens förslag. Dessa vann också kommunfullmäktiges gehör.


På bilden ses kommunalrådet Eriksson (S) i aktion i talarstolen.

Mer flaggning och EU-flagga vid rådhuset i Sigtuna

Till dagens möte med kommunfullmäktige hade Eva Fredriksson (FP) i en interpellation frågat mig om jag var beredd att verka för utökad flaggning vid rådhuset i Sigtuna samt se till att det flaggas med EU-flagga. Jag tycker det är en god idé. Tyvärr hade Fredriksson inte möjlighet att delta på dagens möte. Jag kunde därför inte meddela att EU-flaggan redan hängts upp och att jag tänker ta initiativ att i samarbete med intresseorganisationer eller idrottsföreningar se till att det blir mer flaggning än tidigare.


På bilden ovan ses flaggning untanför rådhuset med både svenska flaggor och EU-flaggan.

Hamburgare och e-post på väg till Kommunfullmäktige

Det är full fart som vanligt. Det blir ofta lite svårt att hinna allt man skulle vilja hinna med. Då gäller det att kombinera intag av mat och genomgång av dagens e-post. På bilden ovan blir det en QP och mailsvar på McDonalds Arlandastad.

Jag vill se en gemensam överförmyndarverksamhet mellan Sigtuna, Upplands Väsbys och Sollentuna kommuner

Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun har beslutat att undersöka möjligheterna till att skapa en gemensam överförmyndarverksamhet mellan Sigtuna, Upplands Väsbys och Sollentuna kommuner. Nu har det kommit en rapport på om det går och hur det skulle kunna gå till. Personligen tycker jag det är en bra idé. Det gäller dock under förutsättning att vi skaffar en liten, effektiv och gemensam Överförmyndarnämnd och att det finns hjälp och stöd att få på plats i alla kommuner så att det är lätt att nå Överförmyndarens verksamhet. Viktigt att säga att det är Kommunfullmäktige som beslutar i frågan.

På eftermiddagen idag träffades representanter från de tre kommunerna i Upplands Väsbys kommunhus för att diskutera frågan. Jag fann att många gick på min linje.
På bilden ovan ses representanter från de tre kommunerna diskuterande gemensam överförmyndarverksamhet.

"Träffa Kommunstyrelsens ordförande" i strålande solsken

När jag idag genomförde ”Träffa Kommunstyrelsens ordförande” i Valsta centrum kom invånare från Valsta, Märsta och Sigtuna för att ställa frågor och lämna synpunkter. Det var som vanligt bra och kul! Solen flödade och temperaturen behaglig så jag flyttade ut från centrum och ställde mig på torget. Idag handlade frågorna och synpunkterna bland annat om trafiken i Norrbacka (ville ej ha en avstängning av Aspvägen), skolmaten (näringsriktig och bra men tråkig), SL-trafiken (missnöjd med SL:s trafikering i Valsta), Märsta centrum (tråkigt och i behov av utveckling), Valsta centrum (slitet och smutsigt), kolonilotter (bra att de försvinner från stationen och flyttas till Steningedalen) och utomhusbad i Tingvalladalen (skynda på bygget – det är väldigt många som åker till Vallentuna och Uppsala som vill kunna sola och bada här i kommunen). De flesta av synpunkterna tycker var kloka och jag ska ta och fundera på vad vi kan göra åt dem.

Avtal med Riksbanken undertecknat - nytt penningkontor byggs i Arlandastad och kommunen säljer mark för 33 miljoner kronor

I går eftermiddag verkställde jag kommunfullmäktiges beslut om att sälja mark till Riksbanken i Arlandastad. Riksbankens adminstrativa chef Agneta Rönström och jag underteckande köpeavtalet. Riksbanken ska där bygga sitt nya penningkontor. Affären ger kommunen en bruttointäkt på drygt 33 miljoner kronor. Det nya penningkontoret beräknas tas idrift 2012/2013.

Det är alltid tillfredställande att genom ett avtalsundertecknande konstatera att en lång process med många ansträngningar når till mål. Ännu mer glädjande är det naturligtvis när man får sätta spaden i backen och verkligen få sätta igång en etablering. Det är bra för kommunen och dess utveckling!

Årsstämma i AB Sigtunahem

I går kväll var det årsstämma i AB Sigtunahem. Det var som traditionen bjuder en lugn tillställning. AB Sigtunahem är ett välskött företag. Ekonomin är stabil och stämman kunde besluta om att disponera en vinst på 13,8 miljoner kronor. Soliditeten (ett mått på bolagets finansiella styrka) är 19,9% vilket är mycket gott med tanke på att Sigtunahem har byggt många nya bostäder de gångna åren. Vad många inte tänker på när de jämför soliditeten i AB Sigtunahem med privata fastighetsägare är att vi i AB Sigtunahem endast tar upp det bokförda värdet av fastigheterna i balansräkningen som tillgång när soliditetstalet sätts, medan många privata fastighetsägare tar upp marknadsvärdet. Det skulle vara hur enkelt som helst för AB Sigtunahem att blåsa upp soliditeten om vi tillämpade samma redovisningstekik.

Vidare kunde konstateras att uthyrningsgraden var långt över 99%. Den kan i princip inte bli högre eftersom det kan bli en lucka på någon vecka när en hyresgäst har flyttat ut och tills en ny flyttat in.

Det finns en mycket ovanlig kuriositet med ägandet av AB Sigtunahem. Många tror att det är ett av kommunen helägt bolag. Det stämmer inte riktigt. Av de 38 422 aktier som finns i bolaget äger kommunen 38 418 aktier, Christer Jansson 3 aktier och Christine Wålmark 1 aktie. Det beror på att när AB Sigtunahem bildades för drygt 50 år sedan så köpte två av grundarna (kommunpolitiker) sammantaget tre aktier i bolaget. Deras barn har ärvt aktierna. Detta är förmodligen helt unikt!

På bilden ovan ses Bernt Johansson (S) som kommunstyrelsen utsett att på stämman representera kommunens 38 418 aktier och Christine Wålmark som respresenterar 1 aktie.

Planering på partiexpeditionen (S)

På onsdageftermiddagarna brukar jag tillsammans med Anna Johansson (S) och Lola Svensson (S) planera Socialdemokraterna i Sigtuna kommuns arbete. En gång i månaden är det styrelsemöte, en gång är det arbetsutskott och övriga två onsdagar är det planering och genomgång av aktuella frågeställningar. Just nu handlar mycket förstås om valet till Europaparlamentet.

På bilden ses Lola Svensson (S) och vår politiska sekreterare Anna Johansson (S).

onsdag 22 april 2009

SAMPLAN med naturreservat och många detaljbudgetar i luften.

En gång i månaden kallar jag till SAMPLAN. Det är ett organ där Miljö- och hälsoskyddsnämndens (Ronnie Lundin (S)), Kommunstyrelsens (Anders Johansson (S)) och Bygg- och trafiknämndens (Göran Hammarsjö(S)) ordföranden tillsammans med respektive kontors ledning träffas för att gå igenom aktuella gemensamma frågor. Med på mötena är också Bosse Andersson (C), Gunilla Lundqvist (MP), Anna Johansson (S) och Gun Eriksson (S).

Idag har vi bland annat gått igenom alla nya detaljplaner som är i process och fått höra hur arbete går med dessa och om möjligheterna att förbättra trafiksäkerheten vid Odensala skola. Dessutom har vi beslutat oss för att på Kommunfullmäktige i juni inrätta naturreservatet i Sköndalsskogen som vi jobbat så länge med att få på plats.

Från ordförandens position ses på bilden ovan på den vänstra sidan bordet:
Göran Hammarsjö (skymtar), Gun Eriksson, Anna-Karin Bergvall, Hanna Flygt, Lasse Hagman.
På den högra sidan: Anna Johansson (skymtar), Ronnie Lundin, Gunilla Lundqvist, Bosse Andersson och Greger Garnvall.

tisdag 21 april 2009

Besök på Kunskapens Hus

Mellan kl. 20 och 21 ikväll besökta jag Kunskapens Hus. Det var många elever på plats för kvällstudier på Centrum för vuxenutveckling.

Socialdemokrater knackade dörr för att samtala med invånare

Mellan kl. 18 och 20 ikväll knackade ett antal socialdemokrater dörr i Västra Steninge. Syftet var att samtala om politik och lämna lite information om valet till Europaparlamentet den 7 juni. Det blev många intressanta och positiva diskussioner. Själv delade jag ut foldrar som uppmanade till att kryssa Åsa Westlund - ett klimatsmart val!


På bilden ovan syns SSU-Sigtunas ordförande Cesar Vargas, riksdagsledamoten Christina Axelsson från Stockholms län, riksdagsledamoten Åsa Lindestam från Gävleborg och jag.

Knacka dörr för att prata med invånarna



Ikväll ska jag tillsammans med partivänner knacka på hemma hos några kommuninvånare för att prata politik.

Det kommer säkert bli en hel del snack om aktuella saker i kommunen. jag kommer också påminna dem jag pratar med om att det är val till Europaparlamentsvalet 7 juni.

Till vår hjälp med dörrknackningen kommer vi ha bland annat riksdagsledamoten Christina Axelsson från Huddinge.

Ny företagsetablering i Rosersberg ger kommunen 15 nya jobb

Idag var jag med och tog första spadtaget för ännu en företagsetablering på Rosersbergs arbetsplatsområde. KilenKrysset uppför en lokal där BASF ska bedriva verksamhet. BASF kommer ha ungefär 15 anställda i denna anläggning till att börja med, men har möjlighet att växa och räknar med det.

På bilden ovan tar Göran Hammarsjö (S), Jan Persson, KilenKrysset, Per Berglund, BASF,Bosse Andersson (C) och undertecknad det första spadtaget för BASF:s nya verksamhet i Rosersberg.
Till vänster på bilden:
Tysklands, Sveriges, BASF:s, Sigtuna kommuns och KilenKryssets flaggor. Många tyska företag etablerar eller utökar sin verksamhet i Rosersberg: BASF, Lidl, DHL, Schenker och Linde Truckar. Det säger en del om hur internationellt kommunens näringsliv är

måndag 20 april 2009

Sigtuna kommun växer och utvecklas - rekordmånga nya invånare under årets första kvartal!




Idag fick jag nya befolkningssiffror från kommunens utredare. Kommunernas invånarregister, KIR, visar att vi under årets första kvartal blivit 255 fler invånare och är sammantaget 38 627 st. Det är förmodligen den högsta befolkningsökningen under ett kvartal sedan 60-talet. Nämnas kan att den jämförbara kommunen Upplands Väsby växte med 193 under HELA 2008.

Det finns få saker som är så viktiga för en kommuens utveckling som en växande befolkning. Vi blir fler som delar på kostnaderna, betalar skatt och konsumerar. För oss som är utvecklingsoptimister och tror på tillväxtens betydelse för en bättre framtid finns det alltid anledning att glädja sig åt en växande befolkning i kommunen.

Vi ska bygga ut Saturnus förskola

Vi i kommunledningen har nu beslutat oss för att bygga ut förskolan Saturnus i Valsta. En ny detaljplan tas fram så att försklan kan byggas ut med en avdelning för 20 ytterligare barn.

I Sigtuna kommun uppfyller vi garantin om att alla som vill ska kunna få en plats i förskola inom fyra månader. Det är ingen lätt uppgift. Barnen blir glädjande nog, i en hög takt, fler och fler i vår kommun. En helt ny förskola öppnar på Ärlingheden i Märsta till sommaren och till hösten börjar vi bygga en helt ny Fyrklöverns förskola i Rosersberg. Därutöver planeras det för ännu fler förskoleplatser - något som jag återkommer till senare.

Försök med bilpool i Sigtuna kommun


Från och med idag finns två bilpoolsbilar i kommunen. Det är två miljöbilar, Volvo V 50 etanol, som kommer stå parkerade vid kommunhuset. Kommunens olika verksamheter använder bilarna på dagtid. Under kvällar och helger ska bilpoolsbilarna finnas tillgängliga att hyra för allmänheten. Det är kommuen i samarbete med företaget Sunfleet Carsharing som genomför en testperiod av bilpool. Faller det väl ut kan det bli en utvidgning.

Den som vill veta mer om projektet kan kontakta kommunens miljöstrateg Helen Ericson på helen.ericson@sigtuna.se

Kommunledningen mitt i naturen

På måndagsmorgonarna har jag alltid kallat till kommunalrådsberedning. Då träffas ledande företrädare för kommunens politiska ledning och ett antal ledande tjänstemän för att gå igenom aktuella och strategiska frågor. Denna dag hade jag kallat till möte i naturen för att se på en del intressanta naturvårds- och stadsbyggnadsprojekt som pågår.På bilden ovan ses Gutefåret och naturvårdsarbetaren Bosse (ska inte förväxlas med Bosse Andersson (C)! :-)) vid Fiskartorpet.

På bilden ovan ses en nöjd miljöpartist, Gunilla Lundqvist, blicka ut från den nya utsiktsplattformen vid nya naturreservatet Askare hagen.
På bilden ovan ses de nyfrästa strandängarna vid Askare hagen. Här ska kor beta i framtiden.
På bilden ovan ses politiker och tjänstemän gå ut på plattformen vid Askare hagen
På bilden ovan ses politiker och tjänstemän vid plattformsbygget vid naturreservatet på Munkholmen.
På bilden ovan ses spången ut till Munkholmens utvidgade naturreservat

Möte mellan de samverkande partierna om den kommunala ekonomin

Under söndagskvällen (igår) samlades de samverkande partier som styr Sigtuna kommun, (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Aktion för Sigtuna kommun) för en genomgång av det aktuella ekonomiska läget i den kommunala ekonomin. Det är en mycket, mycket tuff uppgift som väntar svenska kommuner de kommande åren. Vi kommer i denna kristid med kraft ta ansvar både för verksamhetens kvalitet, kommunens fortsatta utveckling och en stabil ekonomi.

På bilden ovan redogör jag för de senaste siffrorna.

På bilden ovan ses några av deltagarna på mötet: Åke Ossmark (C), Gunilla Lundqvist (MP), Lars Valtersson (MP), Pierre Cengiz Engstrand (MP) och Bernt Lundqvist (MP). Med på mötet var också Bosse Anderson (C), Lasse Andersson (C), Anna Johansson (S) och Gun Eriksson (S).

lördag 18 april 2009

Fem år till för Åsa i Europaparlamentet!

Åsa Westlund, 33-årig Stockholms läns-bo, har suttit 5 år i Europaparlamentet och gjort ett gediget och bra arbete, inte minst när det gäller miljöfrågor. Nu kandiderar Åsa för ytterligare en mandatperiod. Valet är den 7 juni. Då kommer jag kryssa Åsa!

Idag höll hon ett bra Europatal på S-distriktskongressen!

Sven-Erik Österberg ångar på

Sven-Erik Österberg, Socialdemokraternas gruppledare i Riksdagen, höll ett engagerat tal på kongressen. Självkrtiskt och omprövande på många sätt, men också med ett väldigt tydligt framtidsfokus. Ytterligare förnyelse av den socialdemokratiska politiken är att vänta och det interna partiarbetet med rådslag med medlemmarna växlas nu över till en utåtriktad offensiv. Något som många ombud har vänat på!

Socialdemokratisk distriktskongress tar sats mot framtiden


Idag samlades 248 ombud från alla länets kommuner till S-distriktskongress i Sollentuna. Under dagen har vi diskuterat och tagit ställning till mängder av förslag (motioner) från medlemmarna. Vi ska också besluta om ett nytt socialdemokratiskt program för Stockholmsregionen: "Ett Stockholm som investerar i framtiden".

Debatten är livlig!

På bilden ovan ser du Mikael Damberg, riksdagsledamot och ordförande i S-distriktet, öpnna kongressen.

På bilden ovan ses de rutinerade och kompetenta ordförandena för kongressen. Från vänster: Anna Meyer, Södertälje, Toni Eriksson, Solna och Ingela Carlsson, Tyresö.

SABO trycker på för fler bostäder för äldre

På fredagen träffades styrelsen i branschorganisationen för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO. En av de viktigaste frågorna som var uppe till diskussion och beslut var SABO:s svar på den statliga utredningen om boende för äldre. Vi tog gemensamt i styrelsen stark ställning för att det behövs byggas fler seniorbostäder (vanligt boende för äldre som är tillgänglighetsanpassat), trygghetsbostäder (lägenheter som är specialutrustade med t.ex trygghetslarm och som har tillgång till gemensamhetslokaler) och vård- och omsorgsboende (boende med vårdpersonal på plats dygnet runt). Vi ställde också hårda krav på att staten måste hjälpa till med investeringsmedel för att kunna åstadkomma detta.

På bilden syns från vänster VD:s Kurt Eliasson, 1:e vice ordförande Lars Birve (M), 2:e vice ordförande Endrick Schubert (S) samt övriga S-ledamöter i styrelsen.


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger