lördag 18 april 2009

SABO trycker på för fler bostäder för äldre

På fredagen träffades styrelsen i branschorganisationen för Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, SABO. En av de viktigaste frågorna som var uppe till diskussion och beslut var SABO:s svar på den statliga utredningen om boende för äldre. Vi tog gemensamt i styrelsen stark ställning för att det behövs byggas fler seniorbostäder (vanligt boende för äldre som är tillgänglighetsanpassat), trygghetsbostäder (lägenheter som är specialutrustade med t.ex trygghetslarm och som har tillgång till gemensamhetslokaler) och vård- och omsorgsboende (boende med vårdpersonal på plats dygnet runt). Vi ställde också hårda krav på att staten måste hjälpa till med investeringsmedel för att kunna åstadkomma detta.

På bilden syns från vänster VD:s Kurt Eliasson, 1:e vice ordförande Lars Birve (M), 2:e vice ordförande Endrick Schubert (S) samt övriga S-ledamöter i styrelsen.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger