fredag 26 augusti 2011

Du bestämmer vilket konstverk som ska pryda vattendammarna i centrala Märsta

Vid Märsta åns lopp genom centrala Märsta finns de uppskattade vattendammarna och vattenfallet. På en ö i en av dammarna har konstverket Blå urna stått i många år. Under förrförra vintern tog den stryk av vädret och sprack.

Kommunledningen har beslutat att ett nytt konstverk ska sättas upp. Sex olika alternativ har tagits fram. Vilket av alternativen det kommer att bli bestämmer du genom att lägga din röst här.

Idag har jag röstat. Gör det du med!

Kommunledningen genomför stor kulturhistorisk satsning: fastighet köps för att bygga klimatsäkrat magasin för arkeologiska fynd av riksintresse

Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) har beslutat att kommunen ska köpa en fastighet till ett värde av 12,7 miljoner kronor för att säkerställa att Sigtuna museums arkeologiska fynd, som är av riksintresse, kan förvaras på ett korrekt och tryggt sätt.. Fastighetsköpet innebär även att S:ta Gertruds skola får en större skolgård.

Kommunledningen har under en längre tid sökt alternativ för att lösa förvaringen av Sigtuna museums unika historiska material. Genom att köpa samtliga aktier i Tagun AB av ägaren Ritaren3 AB förvärvar Sigtuna kommun en fastighet i Södertil, Sigtuna stad, för 12,7 miljoner kronor. Fastighetens tomtareal uppgår till 11 852 m2 med en byggnad om 2536 m2. Fastigheten är mer känd som Tufvassons transformatorfabrik.

Genom fastighetsförvärvet kan en ändamålsenlig förvaring av föremålen skapas. Delar av den befintliga byggnaden kommer att byggas om för att skapa olika klimatzoner för de olika materialtyperna.

Sigtuna museums arkeologiska material utgör kärnan i museets samlingar. Materialet från vikinga- och tidig medeltid tillhör de största i landet och är av stort riksintresse. Utöver dessa fynd återfinns även redskap och annat material från närområdet av stort lokalt historiskt värde.

Sigtuna museums insatser har ett mycket högt historiskt värde och materialet de ansvarar för måste förvaras på lämpligt vis. Därför har kommunledningen arbetat hårt med att finna en lämplig lösning, vilket vi nu glädjande nog har lyckats med.

- Det känns oerhört bra att vi nu tar det första steget för att skapa ändamålsenliga lokaler till museets samling av arkeologiskt material och kulturhistoriska föremål. Det är mycket angeläget att få till en klimatanpassad förvaring för att kunna säkerställa bevarandet av föremålen. säger Anna Johansson (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i en kommentar.

Fastighetsköpet innebär också att S:ta Gertruds skolgård kan utvidgas och bli betydligt större, då fastigheten angränsar till skolan.

Som en extra bonus kan vi uppnå en annan viktig målsättning för kommunledningen, nämligen att utöka S:ta Gertruds skolgård, som idag är för liten.

tisdag 23 augusti 2011

Ytterligare en viktig företagsetablering i Sveriges snabbast växande kommun

Idag har vi skickat följande pressmeddelande från Sigtuna kommun:
...................
Ännu en företagsetablering ger ca 30 nya arbetstillfällen till Sigtuna kommun:
 
Beijer Byggmaterial etablerar i Arlandastad
 
Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) fortsätter sin offensiva satsning på att få nya företag och jobb till Sigtuna kommun. Denna gång är det  Beijer Byggmaterial AB som etablerar en stor distributionsanläggning. Investeringen skapar ett 30-tal nya arbetstillfällen i Västra Arlandastad.
 
- Kommunledningens offensiva satsning på tillväxt och näringslivsutveckling fortsätter att ge resultat. Beijer Byggmaterials satsning ger cirka 30 nya arbetstillfällen till vår kommun vilket är mycket glädjande, säger kommunalrådet Anders Johansson (S).
 
Beijer Byggmaterial AB köper ca 42 000 m2 av Sigtuna kommun för en köpeskilling av 29,4 miljoner kr. Området är beläget i Västra Arlandastad och får enligt gällande detaljplan bebyggas med småindustri, logistik, lager, kontor och handel.
 
- Beijer Byggmateriels etablering möjliggörs genom att kommunen har mark, som redan är  detaljplanelagd, att sälja. För att snabbt kunna erbjuda exploaterbar mark till intresserade företag även framöver fortsätter kommunledningen planläggningen för nya arbetsplatsområden i hög takt. Denna affär innebär också en betydelsefull förstärkning av kommunkassan med nästan 30 miljoner kronor, säger kommunalrådet Anders Johansson (S).
 
Beijer Byggmaterial AB har idag sju butiker i stockholmsområdet och en i Uppsala. De vill nu koncentrera sin utkörning till kund på ett ställe. Det innebär att anläggningen i Arlandastad kommer att vara en renodlad distributionsanläggning. Byggstarten är planerad att ske redan innan årsskiftet.
 
 
Presskontakt
Anders Johansson (S), kommunalråd, genom Daniel Ferreira 0727-27 67 92
..................

söndag 21 augusti 2011

Vattensportcentrum i Sigtuna och klubbhus till Odensala IP

Här talar jag på invigningen av vattensportcentrum i Sigtuna och klipper bandet.

Idag hade jag den stora äran och glädjen att få inviga vattensportcenrum i Sigtuna – av föreningarna kallat Aqua Center. Vid Färjestadsbron, i Garnsvikens sydvästra ände har kommunledningen (Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet) sett till att område har blivit detaljplanelagt för vattensportsändamål. Sedan andra halvan av 60-talet har Sigtuna vattenskidklubb huserat där. Nu har de fått sällskap av kanotklubben Mälarpiraterna som på området byggt upp sina klubblokaler. Nu finns goda förutsättningar att förvara kanoterna och bedriva träning. Bryggor som kan ligga i året runt har lagts i och en kanot-basket-plan har etablerats.

Mälarpiraterna engagerar många ungdomar i vår kommun i en meningsfull frititds- och sportverksamhet. I mitt tal vid invigningen framhöll jag speciellt den del av verksamheten som ger många funktionshindrade ungdomar i vår kommun möjlighet att paddla kanot. Ute i Mälaqren så klart, men faktiskt också inomhus i på vintern i simhallen i Sigtuna.

När det kommer till Sigtuna Vattenskidklubb fick jag lära mig en hel del nytt. Klubben som bildades under 60-talet med dåvarande landshövdingen som invigningstalare arrangerade 1971 finalen i europamästerskapen. Det blev en formidabel publiksuccé med 20 000 betalande åskådare längs Mälarens stränder i Sigtuna. Det var trevligt att få samtala med tre av personerna som var med då.
Vattensportcentrum i Sigtuna innehåller nu från start goda möjligheter för kanot, vattenskidor och beachvolleyball. Men det finns utrymme för fler sporten, exempelvis rodd, om det skulle växa fram ett intresse.

Kommunledningen har sett till att detaljplanelägga området, dra fram vatten, avlopp och el samt byggt en anslutningsväg och iordningställt gräsmattor och beachvolleyballplan. Iövriogt har föreningarna själva gjort satsningar i sina anläggningar.

Igår lördag invigde kommunfullmäktiges ordförande Gun Eriksson (S) omklädningsrum på Odensala IP. Det gjordes i samband med Wigör-dagen. Wigör är den lokala idrottsföreningen i Odensalaområdet. Nu ges deras verksamhet bätre förutsättningar och andra föreningar som tränar eller spelar match på Odensala IP har fått bättre förutsättningar. Kommunledningen har sett till att Wigör har fått ett lokalbidrag som finansierat de nya omklädningsrummen. Nu är det föreningen som får ta ansvar för att förvalta och sköta lokalerna.

Sigtuna är den kommun som växer snabbast i landet. Kommunledningen tycker det är av yttersta vikt att investeringarna och satsningarna i fler och förbättrade fritidsanläggningar följer med i utvecklingen. Därför är vi också en av de kommuner i landet som satsar allra mest på fritidssektorn i landet räknat per capita. Trots den moderatledda oppositionens kritik passar jag på att lämna ett besked idag: vi tänker fortsätta på kommunens föreningar och deras mycket viktiga verksamhet!

Tack för ett gott samarbete och en fin invigning (där jag fick möjlighet att paddla drakbåt). Lycka till med ert föreningsarbete!
Här bjuder ungdomar och ledare i Mälarpiraterna mig på en paddlingstur i drakbåten

Fullsatt, folkligt och festligt när Juholt talade i Västertorp


Under mitt intensiva program idag söndag, som började med ett anförande på politisk sommarskola i Värmdö och som avslutades med invidning av vattensportcentrum i Sigtuna, hann jag med en snabbvisit i Västertorp.

Socialdemokraternas partiordförande Håkan Juholt bor i 50-talsförorten Västertorp under arbetsveckorna i riksdagen. Annars ärju hans ”riktiga” hem beläget i småländska Oskarshamn. Parkleken i Västertorp var också platsen för Juholts första sommartal som partiordförande.

Arrangemanget med sång, musik, fika och aktiviteter för barnen började vid 11-tiden och kl 13 var det dags för talet. Det var mycket mer folk än jag trott, cirka 3 000 personer (10 gånger fler än de som lyssnade på moderatledarens sommartal i Gustavsberg dagen innan),och hög stämning. Eftersom jag skulle vidare till Sigtuna hann jag lyssna endast i 10 minuter, men har tagit fel av talet i efterhand.

Här kan du se hela talet.
Jag menar att det nu finns två tytdliga alternativ i politiken; en regering som recenserar den ekonomisk-politiska utvecklngen och som saknar idéer för framtiden (allt kan väl ändå inte handla om moms på krogen eller ett femte jobbskatteavdrag eller inte?) och en socialdemokrati med ett tydligt budskap om att rusta Sverige och dess invånare inför framtiden genom satsningar på utbildning, bostäder och infrastruktur.

För mig var satsningarna på Stockholmsområdet som Juholt aviserade speciellt glädjande, till exempel utbyggd tunnelbana, fler bostäder och en investeringsstimulans för många fler studentbostäder.


Fortsätt så Håkan!

Medverkan på politisk sommarskola på Värmdö

Socialdemokraterna i Värmdö kommun har etablerat en fin tradition; som start på höstens politiska arbete anordnar de sedan flera år en politisk sommarskola på Lillsveds Folkhögskola. Drivande personen bakom detta är det drivande oppositionsrådet Lars Bryntesson (S). Lars som har varit kommunstyrelsens ordförande har tillsamamns med sina duktiga partivänner i flera val lyckats få en mycket större väljarandel i kommunvalet än i riksdagsvalet.

Årets sommarskola gick av stapeln idag. Jag hade inbjudits för att hålla det inledande föredraget med rubriken ”Socialdemokraternas utmaningar i Stockholmsregionen”. Utmaningarna är många och distriktsstyrelsen i länet (S) och jag menar att det framför allt är tre områden som (S) måste få större förtroende i för att vinna valet 2014:

1) En politik för tillväxt och fler jobb, inte minst för unga. Det ger ekonomisk stabilitet och goda möjligheter att för nödvändiga framtidsinvesteringar i välfärden.

2) En skola i världsklass. För varje barns rätt till en bra start i livet och möjlighet till ett bra framtida jobb samt för att hävda vårt lands konkurrenskraft i världen.

3) Att få vardagen att gå ihop. Förskolan ska vara bra och ha generösa öppettider, kollektivtrafiken ska vara effektiv och fungera hela året och bostadsmarknaden ska fungera så att varje familj kan få den bostad som passar livssituationen, sjukvården ska se till familjernas behov och inte leverera köer på akuterna. För att ta några exempel.

Socialdemokraterna i Stocholms län jobbar nu fram en konkrewt och tydlig politik inom dessa områden. Det kommer vara viktit i arbetet för att göra socialdemokratin starkare i vår del av landet.

Efter min inledning fördes en bra diskussion om olika politikområden. Tack för en spännande förmiddag. Jag kommer gärna tillbaka till Värmdö för fortsatta politiska samtal!

Vi vill att Stockholm ska arrangera sommar-OS år 2024

Idag skriver jag tillsammans med partivännerna Magnus Hedberg, ordförande Socialdemokraterna i Täby, Emil Högberg, oppositionsråd Huddinge, Yilaz Kerimo, riksdagsledamot från Södertälje och Anna Ljundell, kommunstyrelsens ordförande Nynäshamn, på SvD:s Brännpunkt om varför vi tycker att vi i Stockholmregionen ska ansöka om att få arrangera sommars-OS år 2024:
.................
Därför bör Stockholm söka sommar-OS

2012 är det hundra år sedan Stockholm arrangerade de olympiska sommarspelen. Spelen är mytomspunna och kom att kallas solskensolympiaden inte enbart på grund av det vackra vädret. Stockholms stad planerar att uppmärksamma 100-årsjubileet bland annat genom idrottsliga evenemang med höjdpunkten under juni nästa år. Det är vällovligt men ambitionen att minnas gamla lagrar måste paras med viljan att spänna bågen inför framtiden.

I slutet av 90-talet misslyckades Stockholm efter en uppmärksammad kampanj med att söka värdskap för sommar-OS 2004. Sedan dess har skälen att arrangera olympiska spel i Stockholm vuxit i styrka. 1 september går tiden ut för att söka sommar-OS 2020. Stockholm missar dessvärre chansen denna gång. Vi menar dock att Sverige snarast bör sätta igång förberedelserna för att ansöka om att få arrangera sommar-OS i huvudstaden 2024. Det kräver opinionsbildning och gemensam mobilisering under de kommande fyra åren. En hel del inspiration för en förnyad satsning står att finna i OS-ansökan inför spelen 2004. Till detta kan nu läggas allt det positiva som ytterligare stärkt Stockholms aktier sedan dess. Eriksdalsbadet, som är en påtaglig effekt av den förra kampanjen, håller av allt att döma hög klass som OS-arena. Detsamma gäller rimligen den blivande Stockholmsarenan invid Globen och Svenska fotbollförbundets nya nationalarena i Solna. Ingenting hindrar heller att enskilda delar av spelen kan förläggas till övriga Mälardalen där förutsättningarna finns.

Statskontoret som 2005 granskade de samhällsekonomiska effekterna av en svensk vinter OS-ansökan skriver att de olympiska spelen kan betraktas som en ”ekonomisk chock” för värdregionen. När en stad tilldelats ett olympiskt spel, vilket sker redan sju år i förväg, drar en mängd aktiviteter igång. Framförallt handlar det om betydande investeringar i nya idrottsanläggningar, uppgraderingar av befintliga anläggningar, utbyggnad och förbättring av kommunikationer och annan infrastruktur samt boendekapacitet. Under de intensiva veckor som spelen äger rum ökar naturligtvis den ekonomiska aktiviteten i arrangörsområdet kraftigt. Enligt Statskontoret råder under denna period ett slags ”undantagstillstånd” i värdregionen. Efter spelen märks ökad turism, starkare näringsliv och förbättrad arbetsmarknad utöver de allmänna goodwilleffekter som tillkommer staden och arrangörslandet. Nyare forskning av ekonomerna Rose och Spiegel analyserar den ”olympiska effekten” på länders handelsflöden. Resultatet är att i synnerhet sommar-OS förefaller ha stor inverkan. Rose och Spiegel finner att handeln är upp emot 30 procent större för länder som har haft värdskapet.

Utöver ekonomiska effekter finns andra samhällsvinster att hämta. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) har propagerat för en OS-ansökan som ett sätt att öka tillgängligheten i Stockholm. Överallt där OS drar fram efterlämnar mästerskapen städer som blivit mer tillgängliga för alla. Sydney, Barcelona, Peking och Vancouver ligger därför enligt DHR före Stockholm. Ett OS skulle även få betydande effekter för idrottens förutsättningar i stort. Inte minst skapas långsiktigt bättre möjligheter för barn- och ungdomsidrotten genom ökat intresse samt fler och modernare anläggningar. Stockholm med en tradition av miljötänkande och väl utbyggd kollektivtrafik skulle slutligen ha alla förutsättningar att arrangera de mest klimatsmarta olympiska spel som världen hittills har skådat.

Hindren är många, invändningar står alltid att finna men politik handlar om att vilja. Stockholm och Sverige bör aktivt använda de kommande fyra åren för att opinionsbilda och därefter skicka in en ansökan till de olympiska sommarspelen 2024. Det vore ett handfast sätt för regionen och landet att investera i tillväxt, framtidstro och ovärderliga idrottsupplevelser.
.................

fredag 19 augusti 2011

torsdag 18 augusti 2011

Studiebesök i den framgångsrika S-kommunen Kalmar

Kommunalrådet Johan Persson (S) och jag under överläggningar på kommunledningskontoret i Kalmar stadshus.

I går och idag så har jag tillsammans med några av kommunens nämndordföranden varit på ett intensivt studiebesök i Kalmar kommun. Vi har haft många möten både med ledande politiska företrädare och tjänstemän.

Kalmar har med stor framgång genomgått transformationen från en industridominerad kommun med en besärlig arbetsmarknadssituation till en växande universitetsstad med nya och växande näringar, inte minst inom handels- och utbildningssektorerna.


I spetsen för utvecklingsarbetet har Socialdemokraterna gått och resultaten har inte låtit vänta på sig. Vi det senaste valet gick (S) kraftigt framåt i kommunvalet och nådde hela 45,9%. Mängder av väljare som röstade borgerligt eller på Vänsterpartiet i riksdagsvalet röstade på (S) i kommunvalet. Den positiva röstsplittringen uppgick till hela 13 procentenheter. Det finns bara en kommun i hela landet som har en större positiv röstsplittring för (S), med 14,5 procentenheter, och det är Sigtuna ...

Artikel i dagens Barometern om mitt besök i Kalmar.


måndag 15 augusti 2011

Nu är vi över 41 000 invånare: växer klart snabbast i landet!

Detta pressmeddelande har jag skickat idag:

Sigtuna kommun växer snabbast i landet

Ingen annan kommun i Sverige växer lika snabbt som Sigtuna kommun. Nu bor 41 049 personer här, vilket betyder att vi blivit 1 000 fler sedan årsskiftet. Befolkningstakten är hela 2,38 procent.
I början av året passerade invånarantalet i Sigtuna kommun 40 000, en symbolisk milstolpe för de senaste årens starka befolkningstillväxt och utveckling. God tillgång till bostäder i natursköna miljöer nära Mälaren, närhet till Stockholm och Uppsala, Arlandas positiva utveckling, goda kommunikationer, bra företagsklimat, ett rikt föreningsliv med bra utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, satsningar på upprustning och nybyggnation av förskole- och skollokaler är en del av förklaringen bakom att så många, främst unga barnfamiljer, väljer att flytta till kommunen.

Över 41 000
Det senaste halvårets ökning med drygt 1 000 personer innebär att vi nu växer mer än dubbelt så snabbt som tidigare. Nu är vi över 41 000 invånare i kommunen.
-Ingen annan enskild sak är en så viktig framgångsfaktor som en växande befolkning. Med fler invånare får vi fler skattebetalare och ökade statsbidrag. Vi blir fler som delar på våra kostnader, och resurser för att fortsätta utveckla kommunen skapas. Den lokala handeln, tjänstesektorn och övriga näringslivet får en större marknad, vilket är bra för tillväxten och ger fler jobb i kommunen. Sammantaget är de nya siffrorna ett bevis på att vi genom hårt arbete blivit en attraktiv kommun för både människor och företag, och det är mycket glädjande!
Det säger kommunalrådet Anders Johansson (S) i en kommentar.

Kontakt
Anders Johansson (S), kommunalråd, genom Daniel Ferreira 0727-27 67 92

Bakgrund:
Enligt folkbokföringsmyndighetens kommuninvånarregister (KIR) har Sigtuna kommun 41 049 invånare den 15 augusti 2011.
Statistiska centralbyrån (SCB), som redovisar utvecklingen kvartalsvis, redovisar en ökning från 39 990 till 40 940 invånare i kommunen under första halvåret 2011. Denna ökning med 950 personer motsvarar 2, 38 procent. Näst högsta tillväxttakt har Sundbyberg med 1, 53 procent.

Jag kräver lagändring! Avhysning ska gå lättare

Idag har jag skickat följande pressmeddelande:


Efter årligen återkommande problem med så kallade irländska asfaltläggare:


KOMMUNALRÅDET ANDERS JOHANSSON (S) KRÄVER ÄNDRAD LAGSTIFTNING OM AVHYSNING


Under senare år har många kommuner, inte minst i Stockholms län, i ökande utsträckning drabbats av de så kallade irländska gästarbetarna. I huvudsak rör det sig om brittiska medborgare från Nordirland som flyttar runt i stort antal i brittiskregistrerade bilar och husvagnar och erbjuder undermåliga tjänster inom bygg- och anläggningssektorn.

Det stora problemet för kommunerna – och andra fastighetsägare – är den omfattande nedskräpning som följer i ”irländarnas” spår. På varje plats där de har slagit läger har de utan urskillning dumpat hushållssopor, byggavfall, miljöfarliga produkter med mera. I avsaknad av sanitära anordningar har de regelmässigt även förrättat sina behov utomhus i omedelbar anslutning till sina husvagnar. Förutom olägenheter, störningar och frustration bland allmänheten har detta resultera i omfattande saneringskostnader för de berörda fastighetsägarna.

Anders Johansson (s), kommunalråd i Sigtuna kommun, har tidigare agerat i frågan och krävt att regeringen ska ta initiativ till en lagändring som gör en snabbare avhysning möjlig. Johansson har också haft en dialog med den brittiske ambassadören i Stockholm för att få Storbritannien att agera. Inget har dock hänt.

- Vi accepterar inte de så kallade irländska asfaltläggarnas beteende och skulle vilja agera med kraft. Om de slår läger på vår mark, stör, förstör och smutsar ner vill vi kunna avhysa dem omedelbart, och det är något som också invånarna förväntar sig att vi ska göra. Eftersom det inte går med nuvarande lagstiftning kräver vi lagändring!, säger kommunalrådet Anders Johansson (s).

Eftersom det i regel inte är fråga om olaga intrång enligt 4 kap. 6 § andra stycket brottsbalken, står polisen maktlös och fastighetsägaren är hänvisad till att begära handräckning hos Kronofogdemyndigheten. Betydande ekonomiska skador kan uppstå på kort tid, och den tidsutdräkt som detta innebär är därför inte acceptabel menar kommunalrådet Anders Johansson (s).

- När vi ser de årligen återkommande problemen med utländska så kallade hantverkare som olovligen vistas på fastighetsmark under sommarsäsongen och de problem det medför måste något göras. För mig är det uppenbart att den nuvarande lagstiftningen är otillräcklig. Jag kommer därför agera i styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting så att krav ställs på regering och riksdag om en lagändring som gör det möjligt för polisen att verkställa en avhysning direkt, även i de fall olaga intrång inte har begåtts, avslutar kommunalrådet Anders Johansson (s).

Kontakt
Kommunalrådet Anders Johansson (s) genom Daniel Ferreira 0727-27 67 92

Vi driver frågan om bättre djurskydd i vår upphandling vidare!

Lyssna: Anders Johansson: ”Driver frågan så långt det går”

söndag 14 augusti 2011

torsdag 11 augusti 2011

Prenumerera på mitt e-brev

Snart börjar jag skicka e-brev. Om du vill kan det oregelbundet landa i din inkorg. Där kan du läsa mina tankar och kommentarer om smått och stort som rör politiken, samhället och vardagen. Jag kommer ha fokus på Sigtuna kommun och Stockholmsregionen, så klart. Men det kan nog bli en hel del annat också ...

Om några veckor är det tio år sedan jag blev kommunalråd i Sigtuna kommun. Första året verkade jag i opposition. Därefter har jag haft den stora äran och förtroendet att befinna mig i majoritetsituation. Under hela denna tid har jag prioriterat dialog och kommunikation med kommuninvånarna och den övriga omvärlden. Ändå känns det ofta otillräckligt, och det kommer det förmodligen alltid göra. Men för att ta ytterligare ett steg börjar jag nu skicka ut mitt e-brev.

Maila mig på ksojohansson@gmail.com så blir du prenumerant.

Apropå att det snart är tio år sedan jag fick möjligheten att jobba med politik på heltid i kommuninvånarnas tjänst; det har hänt en hel i vår kommun under dessa år, men vet ni vad, det är bara början! Följ e-brevet så får ni veta mer! :-)


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger