tisdag 23 augusti 2011

Ytterligare en viktig företagsetablering i Sveriges snabbast växande kommun

Idag har vi skickat följande pressmeddelande från Sigtuna kommun:
...................
Ännu en företagsetablering ger ca 30 nya arbetstillfällen till Sigtuna kommun:
 
Beijer Byggmaterial etablerar i Arlandastad
 
Kommunledningen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) fortsätter sin offensiva satsning på att få nya företag och jobb till Sigtuna kommun. Denna gång är det  Beijer Byggmaterial AB som etablerar en stor distributionsanläggning. Investeringen skapar ett 30-tal nya arbetstillfällen i Västra Arlandastad.
 
- Kommunledningens offensiva satsning på tillväxt och näringslivsutveckling fortsätter att ge resultat. Beijer Byggmaterials satsning ger cirka 30 nya arbetstillfällen till vår kommun vilket är mycket glädjande, säger kommunalrådet Anders Johansson (S).
 
Beijer Byggmaterial AB köper ca 42 000 m2 av Sigtuna kommun för en köpeskilling av 29,4 miljoner kr. Området är beläget i Västra Arlandastad och får enligt gällande detaljplan bebyggas med småindustri, logistik, lager, kontor och handel.
 
- Beijer Byggmateriels etablering möjliggörs genom att kommunen har mark, som redan är  detaljplanelagd, att sälja. För att snabbt kunna erbjuda exploaterbar mark till intresserade företag även framöver fortsätter kommunledningen planläggningen för nya arbetsplatsområden i hög takt. Denna affär innebär också en betydelsefull förstärkning av kommunkassan med nästan 30 miljoner kronor, säger kommunalrådet Anders Johansson (S).
 
Beijer Byggmaterial AB har idag sju butiker i stockholmsområdet och en i Uppsala. De vill nu koncentrera sin utkörning till kund på ett ställe. Det innebär att anläggningen i Arlandastad kommer att vara en renodlad distributionsanläggning. Byggstarten är planerad att ske redan innan årsskiftet.
 
 
Presskontakt
Anders Johansson (S), kommunalråd, genom Daniel Ferreira 0727-27 67 92
..................

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger