torsdag 14 januari 2010

Oppositionrådet inser att han misstog sig om beslut om borgen till Sigtunahem

Jag antar nu att det börjar gå upp för oppositionsrådet att han inte kollat fakta i ärendet med borgen till Sigtunahem. (se tidigare inlägg).

När man läser hans första inlägg så är det helt uppenbart att han tror att jag på eget bevåg har fattat beslut om ett nytt borgensåtagande på 136 miljonber kronor och därmed utökat kommunens ställda säkerheter utan att beslut fattats i kommunstyrelsen. Det skulle jag naturligtvis aldrig göra! Kommunens åtaganden är exakt lika stora före som efter mitt delegationsbeslut!

När väl detta gått upp för oppositonrådet hur det egentligen ligger till måste han återigen, genom et nytt bdebattinlägg, börja skriva om hur odemokratisk jag och kommunledningen är för att leda bort uppmärksamheten från hans misstag. Återigen en diskussion om former för hur beslut fattas istället för sakinnehållet.

Nu blir det en ny brandstation i Sigtuna stad

Redan i februari kan byggnationen av en ny brandstation i Sigtuna stad starta.

Den nuvarande brandstationen i Sigtuna stad håller inte måttet. Behovet av en ny brandstation har funnits i flera år. Därför är det glädjande att en ny brandstation kan börja byggas nu.

Brandstationen i Sigtuna stad motsvarar inte de krav som ställs utifrån arbetsmiljöaspekter och effektiv räddningstjänstinsats. Dessutom behöver brandstationen få ett bättre läge med god tillgänglighet och framkomlighet.

Den nya brandstationen kommer att vara belägen i Ragvaldsbo. Den nya brandstationen är beräknad att tas i bruk under hösten 2010.

Den nuvarande brandstationstomten avses att få förändrad markanvändning. För närvarande förs samtal med Svenska kyrkan om köp av marken för utbyggd begravningsverksamhet till den angränsande Mariakyrkan

onsdag 13 januari 2010

Vad är värst – att oppositionsrådet är inkompetent eller ljuger?

Oppositionsrådet Kelfve (M) påstår på sin blogg, vilken sedan citeras i märsta.nu, att jag som kommunstyrelseordförande på eget bevåg har fattat beslut om att bevilja AB Sigtunahem en kommunal borgen på 126 miljoner kronor. Då detta är fel finns det två alternativ till varför han väljer att skriva som han gör:
Han ljuger medvetet för allmänheten.
Han har inte kompetent nog att tillägna sig fakta ärendet.
I båda fallen är det dock uppenbart att oppositionsrådet i sin iver att misskreditera mig som person och kommunledningen är beredd att ta till vilka knep som helst. När det inte finns sakpolitisk grund för en effektiv oppositionspolitik har vi redan sett att det är formerna för hur politiska beslut fattas, och försöka framställa oss i kommunledningen som odemokratiska, som kommer stå i centrum för attackerna. Nu har vi sett det igen och vi kommer att få se det framöver.

Följande är fakta i ärendet:

Det handlar inte om en ny borgen, utan en förlängning av en redan befintlig. Beslutet om att kommunen skulle gå i borgen för ett lån på 136 miljoner kronor till AB Sigtunahem fattades redan för över tolv år sedan! För detta lån har förlängning av borgensåtagandet gjorts år 2000 (moderat kommunledning) och år 2005, och skulle ha gjorts igen på utskottets möte i december 2009. Handlingarna från Sigtunahems tjänstemän kom dessvärre in för sent, vilket innebar att ett brådskande delegationsbeslut fattades.

Alternativet hade varit att teckna ett lån utan kommunal borgen, vilket för ett sådant stort lån hade medfört högre räntekostnader och därmed högre hyror för Sigtunahems hyresgäster – något som bara banken skulle tjäna på. I valet mellan att sätta ut ett nytt sammanträde för att behandla enbart detta rutinärende och att fatta beslutet själv med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, så valde jag (efter att ha rådfrågat ansvarig chefstjänsteman) det sistnämnda. Jag anser att det var ett riktigt och klokt sätt att använda kommunens resurser.

I rent formellt hänseende finns det inget att invända mot beslutet. Det har inte funnits någon särskild omständighet som varit ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i detta ärende, som enbart inneburit en rent rutinmässig upprepning av ett stort antal tidigare fattade beslut.

Det nuvarande (m)-oppositionrådet fullföljer med bravur traditionen från de två tidigare (m)-oppositionsråden som jag haft att göra med som kommunalråd: inga visioner och konkreta förslag på hur kommunen ska utvecklas. Bara gnäll och gnöl. Det är en bra ansvarsföredelning: Vi socialdemokrater tar varje dag ansvar för kommunen och dess framtid – moderaterna springer efter och kritiserar. Min rekommendation är att det får fortsätta att gälla även efter den 19 september!


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger