torsdag 14 januari 2010

Nu blir det en ny brandstation i Sigtuna stad

Redan i februari kan byggnationen av en ny brandstation i Sigtuna stad starta.

Den nuvarande brandstationen i Sigtuna stad håller inte måttet. Behovet av en ny brandstation har funnits i flera år. Därför är det glädjande att en ny brandstation kan börja byggas nu.

Brandstationen i Sigtuna stad motsvarar inte de krav som ställs utifrån arbetsmiljöaspekter och effektiv räddningstjänstinsats. Dessutom behöver brandstationen få ett bättre läge med god tillgänglighet och framkomlighet.

Den nya brandstationen kommer att vara belägen i Ragvaldsbo. Den nya brandstationen är beräknad att tas i bruk under hösten 2010.

Den nuvarande brandstationstomten avses att få förändrad markanvändning. För närvarande förs samtal med Svenska kyrkan om köp av marken för utbyggd begravningsverksamhet till den angränsande Mariakyrkan

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger