onsdag 13 januari 2010

Vad är värst – att oppositionsrådet är inkompetent eller ljuger?

Oppositionsrådet Kelfve (M) påstår på sin blogg, vilken sedan citeras i märsta.nu, att jag som kommunstyrelseordförande på eget bevåg har fattat beslut om att bevilja AB Sigtunahem en kommunal borgen på 126 miljoner kronor. Då detta är fel finns det två alternativ till varför han väljer att skriva som han gör:
Han ljuger medvetet för allmänheten.
Han har inte kompetent nog att tillägna sig fakta ärendet.
I båda fallen är det dock uppenbart att oppositionsrådet i sin iver att misskreditera mig som person och kommunledningen är beredd att ta till vilka knep som helst. När det inte finns sakpolitisk grund för en effektiv oppositionspolitik har vi redan sett att det är formerna för hur politiska beslut fattas, och försöka framställa oss i kommunledningen som odemokratiska, som kommer stå i centrum för attackerna. Nu har vi sett det igen och vi kommer att få se det framöver.

Följande är fakta i ärendet:

Det handlar inte om en ny borgen, utan en förlängning av en redan befintlig. Beslutet om att kommunen skulle gå i borgen för ett lån på 136 miljoner kronor till AB Sigtunahem fattades redan för över tolv år sedan! För detta lån har förlängning av borgensåtagandet gjorts år 2000 (moderat kommunledning) och år 2005, och skulle ha gjorts igen på utskottets möte i december 2009. Handlingarna från Sigtunahems tjänstemän kom dessvärre in för sent, vilket innebar att ett brådskande delegationsbeslut fattades.

Alternativet hade varit att teckna ett lån utan kommunal borgen, vilket för ett sådant stort lån hade medfört högre räntekostnader och därmed högre hyror för Sigtunahems hyresgäster – något som bara banken skulle tjäna på. I valet mellan att sätta ut ett nytt sammanträde för att behandla enbart detta rutinärende och att fatta beslutet själv med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning, så valde jag (efter att ha rådfrågat ansvarig chefstjänsteman) det sistnämnda. Jag anser att det var ett riktigt och klokt sätt att använda kommunens resurser.

I rent formellt hänseende finns det inget att invända mot beslutet. Det har inte funnits någon särskild omständighet som varit ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i detta ärende, som enbart inneburit en rent rutinmässig upprepning av ett stort antal tidigare fattade beslut.

Det nuvarande (m)-oppositionrådet fullföljer med bravur traditionen från de två tidigare (m)-oppositionsråden som jag haft att göra med som kommunalråd: inga visioner och konkreta förslag på hur kommunen ska utvecklas. Bara gnäll och gnöl. Det är en bra ansvarsföredelning: Vi socialdemokrater tar varje dag ansvar för kommunen och dess framtid – moderaterna springer efter och kritiserar. Min rekommendation är att det får fortsätta att gälla även efter den 19 september!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger