torsdag 31 december 2009

Gott Nytt Valår!

Imorgon är det inte bara ett nytt år, det är även ett nytt decennium. För oss som är politiskt intresserade, ja för hela det demokratiska styrelseskicket, är det också något så speciellt: ett valår.

Den 19 september 2010 kommer vi socialdemokrater i Sigtuna kommun söka invånarnas förtroende att få styra kommunen för en tredje mandatperiod i rad. Vi känner stor ödmjukhet inför den uppgiften.

När vi möter väljarna i valrörelsen kan vi berätta om vad vi åstadkommit under de nästan åtta år som vi fått förtroendet att styra kommunen. Hur såg det ut när Moderaterna och Samling för Sigtuna styrde kommunen? Vad har hänt sedan dess? Hur ser det ut idag? Vi ska berätta om hur stora ekonomiska underskott i vården, skolan och omsorgen har vänts till överkott och stabilitet i verksamheten. Om hur miljö- och klimat arbetet har tagit fart. Om hur näringslivsklimatet har förbättrats. Om hur medborgardialogen har utvecklats. Om hur bostadsbyggandet har tagit fart och befolkningen ökar. Om hur nya parker har anlagts och hur gator och vägar har rustats. Om hur äldre- och handikappomsorgen har byggts ut. Om hur förskolan byggs ut och utvecklas. Om hur skolor har rustats upp och resultaten sakta men säkert förbättrats. Om hur den största satsningen någonsin på idrotten har genomförts. Om hur kommunen varje år har gått med överskott.

Vi är stolta över vad vi åstadkommit sedan vi tog över ansvaret från Moderaterna och Samling för Sigtuna. Vi tror inte det är många invånare som vill tillbaka till den politik som fördes då. Vi vet att det även gäller många som röstar borgerligt i riksdagsvalet. Just därför har vi socialdemokrater i Sigtuna kommun har ett betydligt starkare stöd i de senaste kommunvalen än i riksdagsvalen. Det förpliktigar.

Men även om vi är stolta över vad vi uträttat så här långt så är vi definitivt inte nöjda. Det finns så oerhört mycket kvar att göra. Vi brinner för, och känner oss ivriga, att kasta oss över dagens och morgondagen utmaningar. Valet kommer att handla om framtiden. I vår kommer vi socialdemokrater presentera vårt framtidsprogram för Sigtuna kommun. Det kommer vara ett offensivt program med många nya satsningar som ska skapa fortsatt utveckling och tillväxt och därmed göra vår kommun tryggare, rättvisare, klimatsmartare och mer attraktiv. Utvecklingen ska komma alla till del – inte bara några.

Vi kommer också gå till val med en valsedel som präglas av jämställdhet, erfarenhet och förnyelse. Till skillnad från de flesta andra partierna i vår kommun kommer vi ha konkurrens om de valbara platserna på vår valsedel. Vi ser ett stort intresse för att vara kandidat för Socialdemokraterna i Sigtuna kommun – det är mycket glädjande!

Som motståndare i valrörelsen kommer vi att möta en splittrad höger där det lilla Sigtuna stad-partiet Samling för Sigtuna är mest tongivande. Det är de som styr debatten och händelseutvecklingen inom oppositionen. Det är viktigt att det blir känt för de 80 procent av väljarna som inte bor i Sigtuna att så är fallet och vad en röst på oppositionen därmed innebär i praktiken.

Vi socialdemokrater kommer att förespråka en fortsatt blocköverskridande kommunledning efter valet. Vi är inte upptagna av en ideologisk förblindad diskussion om vi ska gå till höger eller vänster – vi vill gå framåt tillsammans med kommuninvånarna.

Jag ser framemot 2010 med spänning och önskar alla ett Gott Nytt År!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger