fredag 30 oktober 2009

Från partikongressen: Jag vill inte ha brukaravgifter till infrastrukturen!

Igår deltog jag i debatten om infrastruktur på partikongressen. Mycket av det förslag som partistyrelsen har lagt fram är bra. Det handlar om att öka takten i investeringar i vägar och järnvägar i hela landet. Dessutom vill vi nu gå över till att lånefinansiera, och därmed kunna skriva av en investering på längre tid, viktiga nationella projekt. Det gör att takten i utbyggnaden kan ökas ytterligare. Dessutom säger vi nu bestämt nej till att i projekt som ännu ej har förhandlats ska behöva betalas med kommunal medfinansiering. Staten ska betala all statlig infrastruktur!

Däremot höll jag inte med partistyrelsen om att införa brukaravgifter enbart för att finansiera infrastrukturobjekt. Jag tycker detta är ologiskt - har vi uppfattningen som parti att staten ska betala så ska det gälla rakt av. Att ta ut avgift för att minska trängsel eller för att minska belastningen på miljön kan vara bra i vissa fall. Men det är något annat.

Tyvärr fick vi inte kongressen med oss. Men jag har fått möjlighet att ge min syn på det, inte bara i talarstolen utan också i en rad media. Nedan kan du se detta på olika länkar:

Sveriges Radio - Dagens Eko
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2026473&BroadcastDate=&IsBlock=

SVT Rapport
http://playrapport.se/#/video/1750118

Riksdag & Departement
http://www.rod.se/politikomraden/infrastruktur/S-vill-lana-mer-till-infrastruktur/

Dagens Industri
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2009%255C10%255C29%255C359503%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter

Dagens samhälle
http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=16594

På DN-debatt om hyresrätten

Idag skriver jag på DN-debatts hemsida tillsammans med Helen Hellmark Knutsson (S), kommunalråd i Sundbyberg, och Christer Jansson, VD för Fastighetsägarna Stockholm, om hyresrätten och dess viktiga roll för utvecklingen i Stockholmsregionen.

Artikeln handlar om ett behov av förändring och förnyelse för hyresrättens möjlighet att utvecklas. Det ställer krav både på fastighetsägarna och på de politiska beslutsfattarna på olika nivåer.
På länken nedan kan du se artikeln.

Hur ska moderatledaren få ihop ett seriöst budgetalternativ?

Det är ett gravt understatement att säga att vi är många som inte är speciellt imponerade av det nya importerade oppositionsrådet (M). Lite av detta skulle kunna repareras om ett hyfsat heltäckande och seriöst budgetalternativ skulle kunna presteras.

Än har vi bara sett svepande formuleringar och teoriövningar i den högre skolan. Nu är det dags att gå från torrsim till ett alternativ som kan möta verkligheten.
En första sak som jag personligen ska titta extra noga på i den moderatledda oppositionens budgetalternativ (om de nu lyckas enas om en skattesats) är hanteringen av exploateringsvinster. Moderatledaren har vid många tillfällen, både i tal och skrift, bestämt sagt att inga exploateringsvinster ska användas till drift utan endast användas till att sänka lånen. Nu blir det intressant att se hur det följs upp, inte bara som prat, utan också i handling.

När väl det är klart att inga exploateringsvinster ska användas så blir det intressant att se hur balanskravet och det finanspolitiska målet ska kunna uppfyllas. Det finns tre alternativ:
1. Kraftiga nedskärningar i vården, omsorgen och skolan.

2. Kraftig skattehöjning.

3. En kombination av skattehöjning och nedskärning.

Det är inte bara jag som är nyfiken på moderaternas vägval. Det är säkert även personalen och invånarna.
En andra sak som förtjänar att hålla extra koll på blir investeringsbudgeten. (M) har pratat och pratat om att de tycker att framtidsinvesteringarna som vi i (S) vill ha är för många, men aldrig talat om vilka skolor, förskolor och idrottsanläggningar som inte ska byggas. När oppositionsrådet nu har lovat ett konkret motförslag förväntas en lista på vilka objekt som ska slopas. Allt annat är oseriöst.
Detta handlar om trovärdighet och regeringsduglighet. Jag är nu inne på mitt tredje oppositionråd. Peter Kockum klarade hjälpligt att prestera alternativ. Lars-Göran Sörqvist kapitulerade och det nya importerade oppositionsrådet har ännu inte gjort någon uppryckning. Men nu utgår jag från att få se ett realistisk och seriöst budgetförslag. Det vore välgörande för debatten.

torsdag 29 oktober 2009

Tydligt besked: (M) mot skattesänkning. (KD) för skattesänkning.

Vi i kommunledningen föreslår en skattesänkning på 12 öre 2010. Detta efter att överskott, buffert och en stor satsning på de kommunala verksamheterna har genomförts.

Oppositionrådet (M) var snabbt ute i radio och avfärdade skattesänkningen. Samtidigt skrev (KD)-ledaren att han tyckte att skattesänkningen var bra. Splittringen är uppenbar. Nu måste någon backa för att ett gemensamt moderatlett förslag ska kunna presenteras. Eller får vi se nya förslag från (FP) och (SFS) snart?

Vår budget är en bro över mörka vatten

Igår presenterade vi i kommunledningen kommunens budget för 2010. Det är en Sverigeunik budget.

Sverige befinner sig i en djup lågkonjunktur. Det påverkar alla landets kommuner på ett ytterst påtagligt sätt, så även Sigtuna kommun. Arbetslösheten i landet når mycket höga nivåer, det gäller speciellt unga. Den kommunala sektorn drabbas därmed av kraftigt sjunkande skatteintäkter. Samtidigt ökar kostnaderna för socialbidrag och individ- och familjeomsorg. Det gäller också Sigtuna i stor utsträckning.

Det som gör Sigtuna kommun är unik är möjligheterna att klara av krisen. Vi kan lägga fram en budget som är kemiskt fri från besparingar. Vi kan dessutom göra många väldigt viktiga framtidssatsningar.

Här är några konkreta och mycket viktiga punkter i vår budget:
 • Full täckning för alla löneökningar för all personal. Det ger bevarad personaltäthet.

 • Full täckning för förändringar av antalet brukare i verksamheten. Det säkrar kvaliteten.

 • Överskott på 33 miljoner kronor.

 • Buffert för oförutseda utgifter på 27 miljoner kronor.

 • 4,5 miljoner till mer personal i grundskolan

 • 3 miljoner kronor till gymnasieverksamheten.

 • 2,5 miljoner kronor extra till arbetsmarknadsinsatser och Komvux.

 • Mer resurser till naturvård

 • Mer resurser till föreningslivet

 • Extra insatser för barn som riskerar fara illa

 • Nytt ridshus i Rävsta
 • Nytt sportcentrum i Rosersberg

 • Nytt sportcentrum i Sigtuna

 • Biologiskt renat utomhusbad i Märsta

 • Nytt Sjudargårdsbad

 • Strandpromenad genom hela Sigtuna
 • Nya gator och vägar

När allt detta är gjort finns det dessutom möjlighet att göra en mindre skattesänkning på 12 öre. Det gör att kommunens skattesats blir 19:98. För oss Socialdemokrater är detta fullständigt odramatiskt. Skattesatsen är för oss, till skillnad från Moderaterna, inte ett mål i sig, utan ett verktyg för att uppnå mål, Ibland måste vi höja skatten, ibland kan den sänkas.

Vår unika budget är resultatet av 7 års hårt arbete för att utveckla kommunen. Bostadbyggandet har tagit ordentlig fart, befolkningsökningen är stor, näringslivsklimatet är gott, näringslivsetableringarna är många, mängder av stora investeringar i nya och upprustade skolor och förskolor har genomförts. När lågkonjunkturen nu slår till för fullt står vi bättre rustade än de flesta. Mark som sålts för att bygga nya bostäder och etablera nya företag kommer ge kommunen stora exploateringsvinster de kommande åren. Vår offensiva framtidspolitik har gett resultat.

Vi kommer använda de extra resuser som kommunen får av exploateringsvinster för att bygga en bro över det mörka vattnet. Vi slår en bro från lågkonjunkturen till normalkonjunkturen. På så sätt kan våra invånare och personal skonas från neddragningar och försämringar. Vi tycker det är ett klokt sätt att använda resurserna på och i ett långsiktigt perspektiv är vi också övertygade om att det är ekonomiskt klokt. Vi har dragit lärdomar av 90-talets kris och nedskärningarn i dess spår. Vi ska inte dit igen! Alternativet är att göra stora nedskärningar och/eller höja skatten kraftigt samtidigt som kommunen gör stora ekonomiska överskott. Det tycker inte vi är en klok politik.

Kommunlednings linje är tydlig. Vi möter krisen med offensiva framtidsinvesteringar och genom att värna och utveckla vården, omsorgen och skolan. Samtidigt tar vi ett rejält grepp om ekonomin och satsar på överskott och en ekonomisk buffert. Ansvar och utveckling i tider av kris.

Är det någon som uppfattat något från Moderaterna i Sigtuna mer än det sedvanliga gnället?

Nu är det partikongress!

Nu är äntligen vår partikongress i full gång. När Socialdemokraterna i Stockholms län hade sin ombudsval röstades två ombud fram från Sigtuna kommun; Gun Eriksson och undertecknad.


Kongressen började igår efter lunch. Partiordförande Mona Sahlin höll ett mycket bra inledningstal som sträckte sig över nästan hela det politiska fältet.


Under kongressens första dag fick vi också lyssna till:

 • Jens Stoltenberg, nyligen omvald till statminister i Norge

 • Johanna Sigurdadottir, relativt nyvald statsminister på Island

 • Georgios Papandreou, nyvald premiäminister OCH utrikesminister i Grekland

 • Margot Wallström, förste vice ordförande i EU-kommissionen

På kvällen jobbades det intensivt i temagrupper för att förbereda debatten i plena. Jag hade till uppgift att, tillsammans med Johanna Graf från Solna, företräda delegationen i gruppen som handlade om "En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben främst". Partistyrelsen företräddes av Thomas Östros. Det var en mycket bra diskussion med ett givande och tagande. När detta område skulle behandlas idag så gick det väldigt smidigt. Socialdemokratisk ekonomisk politik kommer som alltid präglas av ansvar, stabilitet och god ordning och reda!

tisdag 13 oktober 2009

Statlig maktarrogans när Kronofogden försöker klå kommunen på pengar 61 gånger - utan att ha gjort ett dugg!

I slutet av juli vistades ett stort antal ”asfaltläggare” från Nordirland olovligt på f.d. Rävsta camping. Kommunen vände sig då till Kronofogdemyndigheten för att få dem avhysta. ”Asfaltläggarna” lämnade dock campingen innan någon avhysning hann verkställas. Trots detta har myndigheten fakturerat kommunen för förrättningskostnader med 600 kr för var och en av de 61 personer som var identifierade, sammanlagt 36 600 kr.


Detta är naturligtvis orimligt och vi har därför bett Kronofogdemyndigheten att ompröva sitt beslut, något som myndigheten dock vägrat att göra.

Jag tycker det är fullständigt oacceptabelt att en statlig myndighet försöker ta betalt för arbete som inte har utförts på det sätt som vår kommun nu blivit utsatt för. I det här fallet har man tillämpat en schablon som säger att den som ansöker om avhysning ska betala ett visst belopp för var och en av dem som ansökningen riktar sig mot. Det är säkert en riktig ordning i normala fall. Men var och en förstår säkert att det inte kostar 61 gånger mer att handlägga ett ärende bara för att det rör 61 personer. I själva verket har Kronofogdemyndigheten alltså tjänat pengar på det här ärendet.

Jag har nu överklagat Kronofogdens beslut till tingsrätten. Dessutom skriver jag till Regeringen och begär att reglerna ändras så att liknande händelser inte ska behöva hända igen. Dessuutom kräver jag också att Regeringen ska besluta om återbetalning av de oskäliga avgifterna för förrättningskostnaderna.


Staten har än en gång visat sin maktarrogans mot kommunen!

måndag 12 oktober 2009

Nytt kolonilottsområde i Steningedalen

Igår hade jag den stora äran att få inviga det nya kolonilottsområdet i Steningedalen.Här invigningstalar jag framför den kolonistuga som står modell i området.

Steningedalens nya koloniträdgården ligger i den öppna åkermarken mellan Steninge allé och Märstaån vid infarten till Steningedalens naturreservat.


På bilden planterar jag ett äppleträd som invigningscermoni.

En ny koloniträdgårdsförening har bildats och många medlemmar i den nya föreningen kommer från Koloniträdgården Anemonen vid Märsta station som ska avvecklas. Området har iordningställts med grusvägar och kvarter för 60 odlingslotter med en storlek på 200 m2. De nya kolonisterna etablerar sig nu och förbereder sina lotter för nästa odlingssäsong.

Jag säger: lycka till med odlingen och jag ser framemot skördefest!

lördag 10 oktober 2009

Vår politik ger stark kommunal ekonomi trots lågkonjunkturen

Trots finanskris och lågkonjunktur visar Sigtuna kommun ett positivt delårsresultat på 81 mkr. för årets första åtta månader.

Sigtuna kommun kommer också att gå med överskott för 2009. Jämfört med många andra kommuner befinner vi oss i en styrkeposition. Vi kanvärna och utveckla vården, skolan och omsorgen samtidigt som vi har en budget i balans. Det är resultatet av en långsiktig och kraftfull politik som satt tillväxt och utveckling i främsta rummet.

Den rådande lågkonjunkturen innebär att Sigtuna kommun får in drygt 26 mkr mindre i skatte- och statsbidragsintäkter än vad som budgeterats. Att vi trots detta kan påvisa ett positivt resultat beror framförallt på att kommunens nämnder håller sin budget eller till och med gör överskott. En annan bidragande orsak till det positiva resultatet är större exploateringsvinster och lägre räntekostnader än förväntat. Det i sin tur beror på vår offensiva politik för fler bostäder och fler företagsetableringar.
Investeringarna för att fortsätta utvecklingten och minska effekterna och lågkonjunkturen är omfattande. Totalt har investeringar för 153 mkr genomförts, varav förbättrade och nya fritids- och sportanläggningar utgör 51 mkr, lokaler för förskole- och skollokaler 20 mkr, förbättring av gator och vägar 16 mkr samt förvärv av ett vindkraftverk 39 mkr. Trots att investeringar på 153 mkr genomförts har låneskulden ökat med endast 20 mkr, från 126 mkr till 146 mkr.

måndag 5 oktober 2009

100 nya plater på pendeltågsparkeringen i Märsta

Nu finns det 100 helt nya platser på pendeltågsparkeringen i Märsta. Hoppas de kommer komma till nytta. Vi måste se till att det blir enklare att ta tåget och ställa bilen. Sigtuna kommun har den lägsta kollektivtrafikresandeandelen i hela länet när det gäller arbetsresor.


Jag vill se fler och bättre bussanslutningar till tågen. Dessutom måste vi alla se till att stoppa Moderaternas vansinniga idé om att ta bort 15-minuters-trafik och istället gå över till 30-miuters-trafik till Märsta och Rosersbergs stationer.

På bilden ses jag tillsammans med personal från Stadsbyggnadskontoret när vi öppnade de nya p-platserna.

söndag 4 oktober 2009

Tungt när Valsta Syrianska IK föll på Midgårdsvallen

I eftermiddags spelade Valsta Syrianska IK hemma på Midgårdsvallen mot Umeå FC. VSIK låg trea i tabellen med fyra poäng upp till kvalplats. Degerfors verkar kunna vinna serien konfortabelt. När så tvåan Brage idag förlorade mot Gröndal hade VSIK en bra chans att bara vara en poäng från kvalplats.


Tyvärr tog VSIK inte chansen. I en dålig match vann till slut Umeå FC med 3-2. När slutsignalen ljöd var vi i den tappra publiken mest glada åt att få gå hem när regnet öste ner i det femgradiga vädret.

Frisk söndagspromenad med Harry

Idag tog Harry och jag en rejäl söndagspromenad i den friska höstluften.


På bilden: Harry på utsiktsplats med Mälaren i bakgrunden.

fredag 2 oktober 2009

Sigtuna kommun – årets skolförbättrare

Igår utsåg Lärarförbundet oss som årets skolförbättrare i Stockholms län vid sin årliga utnämning ”Bästa skolkommun”. Vi klättrade hela 103 placeringar i landet och ligger nu på 7:e plats i Stockholms län.

Det här ett kvitto på att de kraftfulla och målmedvetna satsningar vi gjort på skolan i Sigtuna kommun har gett resultat. Till skillnad mot andra kommuner ger vi alltid full kompensation till skolorna för löneökningar och om det börjar fler barn på skolan. Det ger trygghet och stabilitet i skolorna. Personalen i våra skolor gör ett fantastiskt arbete och jag ser framemot att vi tillsammans fortsätter utveckla och förbättra kommunens skolor.

På bilden tar barn- och ungdomsnämndens ordförande Gun Eriksson (S) emot utmärkelsen

torsdag 1 oktober 2009

145 nya lägenheter och nytt torg i centrala Märsta


Till slut har Wåhlins byggnation av bostäder kommit igång. Det innebär att 145 nya hyresrättslägenheter byggs i ett attraktivt läge i centrala Märsta.Södergatan kommer att förbindas med Märsta centrum och vägen öppnas upp för trafik igen.

Det innebär också, till min glädje, att det nya torget vid centrum äntligen kan byggas. Den försenade byggstarten har nämligen inneburit att kommunen inte har kunnat bygga den nya torgplatsen. Torgets utformning avgjordes i ett rådslag 2005. Det förslag som fick flest röster ska nu börja byggas.

På bilden jag själv och Jörgen Engström, vd Wåhlin fastigheter AB


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger