fredag 30 oktober 2009

Hur ska moderatledaren få ihop ett seriöst budgetalternativ?

Det är ett gravt understatement att säga att vi är många som inte är speciellt imponerade av det nya importerade oppositionsrådet (M). Lite av detta skulle kunna repareras om ett hyfsat heltäckande och seriöst budgetalternativ skulle kunna presteras.

Än har vi bara sett svepande formuleringar och teoriövningar i den högre skolan. Nu är det dags att gå från torrsim till ett alternativ som kan möta verkligheten.
En första sak som jag personligen ska titta extra noga på i den moderatledda oppositionens budgetalternativ (om de nu lyckas enas om en skattesats) är hanteringen av exploateringsvinster. Moderatledaren har vid många tillfällen, både i tal och skrift, bestämt sagt att inga exploateringsvinster ska användas till drift utan endast användas till att sänka lånen. Nu blir det intressant att se hur det följs upp, inte bara som prat, utan också i handling.

När väl det är klart att inga exploateringsvinster ska användas så blir det intressant att se hur balanskravet och det finanspolitiska målet ska kunna uppfyllas. Det finns tre alternativ:
1. Kraftiga nedskärningar i vården, omsorgen och skolan.

2. Kraftig skattehöjning.

3. En kombination av skattehöjning och nedskärning.

Det är inte bara jag som är nyfiken på moderaternas vägval. Det är säkert även personalen och invånarna.
En andra sak som förtjänar att hålla extra koll på blir investeringsbudgeten. (M) har pratat och pratat om att de tycker att framtidsinvesteringarna som vi i (S) vill ha är för många, men aldrig talat om vilka skolor, förskolor och idrottsanläggningar som inte ska byggas. När oppositionsrådet nu har lovat ett konkret motförslag förväntas en lista på vilka objekt som ska slopas. Allt annat är oseriöst.
Detta handlar om trovärdighet och regeringsduglighet. Jag är nu inne på mitt tredje oppositionråd. Peter Kockum klarade hjälpligt att prestera alternativ. Lars-Göran Sörqvist kapitulerade och det nya importerade oppositionsrådet har ännu inte gjort någon uppryckning. Men nu utgår jag från att få se ett realistisk och seriöst budgetförslag. Det vore välgörande för debatten.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger