fredag 30 oktober 2009

Från partikongressen: Jag vill inte ha brukaravgifter till infrastrukturen!

Igår deltog jag i debatten om infrastruktur på partikongressen. Mycket av det förslag som partistyrelsen har lagt fram är bra. Det handlar om att öka takten i investeringar i vägar och järnvägar i hela landet. Dessutom vill vi nu gå över till att lånefinansiera, och därmed kunna skriva av en investering på längre tid, viktiga nationella projekt. Det gör att takten i utbyggnaden kan ökas ytterligare. Dessutom säger vi nu bestämt nej till att i projekt som ännu ej har förhandlats ska behöva betalas med kommunal medfinansiering. Staten ska betala all statlig infrastruktur!

Däremot höll jag inte med partistyrelsen om att införa brukaravgifter enbart för att finansiera infrastrukturobjekt. Jag tycker detta är ologiskt - har vi uppfattningen som parti att staten ska betala så ska det gälla rakt av. Att ta ut avgift för att minska trängsel eller för att minska belastningen på miljön kan vara bra i vissa fall. Men det är något annat.

Tyvärr fick vi inte kongressen med oss. Men jag har fått möjlighet att ge min syn på det, inte bara i talarstolen utan också i en rad media. Nedan kan du se detta på olika länkar:

Sveriges Radio - Dagens Eko
http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2026473&BroadcastDate=&IsBlock=

SVT Rapport
http://playrapport.se/#/video/1750118

Riksdag & Departement
http://www.rod.se/politikomraden/infrastruktur/S-vill-lana-mer-till-infrastruktur/

Dagens Industri
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2009%255C10%255C29%255C359503%26SectionId%3DEttan%26menusection%3DStartsidan%3BHuvudnyheter

Dagens samhälle
http://www.dagenssamhalle.se/zino.aspx?articleID=16594

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger