lördag 10 oktober 2009

Vår politik ger stark kommunal ekonomi trots lågkonjunkturen

Trots finanskris och lågkonjunktur visar Sigtuna kommun ett positivt delårsresultat på 81 mkr. för årets första åtta månader.

Sigtuna kommun kommer också att gå med överskott för 2009. Jämfört med många andra kommuner befinner vi oss i en styrkeposition. Vi kanvärna och utveckla vården, skolan och omsorgen samtidigt som vi har en budget i balans. Det är resultatet av en långsiktig och kraftfull politik som satt tillväxt och utveckling i främsta rummet.

Den rådande lågkonjunkturen innebär att Sigtuna kommun får in drygt 26 mkr mindre i skatte- och statsbidragsintäkter än vad som budgeterats. Att vi trots detta kan påvisa ett positivt resultat beror framförallt på att kommunens nämnder håller sin budget eller till och med gör överskott. En annan bidragande orsak till det positiva resultatet är större exploateringsvinster och lägre räntekostnader än förväntat. Det i sin tur beror på vår offensiva politik för fler bostäder och fler företagsetableringar.
Investeringarna för att fortsätta utvecklingten och minska effekterna och lågkonjunkturen är omfattande. Totalt har investeringar för 153 mkr genomförts, varav förbättrade och nya fritids- och sportanläggningar utgör 51 mkr, lokaler för förskole- och skollokaler 20 mkr, förbättring av gator och vägar 16 mkr samt förvärv av ett vindkraftverk 39 mkr. Trots att investeringar på 153 mkr genomförts har låneskulden ökat med endast 20 mkr, från 126 mkr till 146 mkr.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger