tisdag 13 oktober 2009

Statlig maktarrogans när Kronofogden försöker klå kommunen på pengar 61 gånger - utan att ha gjort ett dugg!

I slutet av juli vistades ett stort antal ”asfaltläggare” från Nordirland olovligt på f.d. Rävsta camping. Kommunen vände sig då till Kronofogdemyndigheten för att få dem avhysta. ”Asfaltläggarna” lämnade dock campingen innan någon avhysning hann verkställas. Trots detta har myndigheten fakturerat kommunen för förrättningskostnader med 600 kr för var och en av de 61 personer som var identifierade, sammanlagt 36 600 kr.


Detta är naturligtvis orimligt och vi har därför bett Kronofogdemyndigheten att ompröva sitt beslut, något som myndigheten dock vägrat att göra.

Jag tycker det är fullständigt oacceptabelt att en statlig myndighet försöker ta betalt för arbete som inte har utförts på det sätt som vår kommun nu blivit utsatt för. I det här fallet har man tillämpat en schablon som säger att den som ansöker om avhysning ska betala ett visst belopp för var och en av dem som ansökningen riktar sig mot. Det är säkert en riktig ordning i normala fall. Men var och en förstår säkert att det inte kostar 61 gånger mer att handlägga ett ärende bara för att det rör 61 personer. I själva verket har Kronofogdemyndigheten alltså tjänat pengar på det här ärendet.

Jag har nu överklagat Kronofogdens beslut till tingsrätten. Dessutom skriver jag till Regeringen och begär att reglerna ändras så att liknande händelser inte ska behöva hända igen. Dessuutom kräver jag också att Regeringen ska besluta om återbetalning av de oskäliga avgifterna för förrättningskostnaderna.


Staten har än en gång visat sin maktarrogans mot kommunen!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger