torsdag 29 oktober 2009

Vår budget är en bro över mörka vatten

Igår presenterade vi i kommunledningen kommunens budget för 2010. Det är en Sverigeunik budget.

Sverige befinner sig i en djup lågkonjunktur. Det påverkar alla landets kommuner på ett ytterst påtagligt sätt, så även Sigtuna kommun. Arbetslösheten i landet når mycket höga nivåer, det gäller speciellt unga. Den kommunala sektorn drabbas därmed av kraftigt sjunkande skatteintäkter. Samtidigt ökar kostnaderna för socialbidrag och individ- och familjeomsorg. Det gäller också Sigtuna i stor utsträckning.

Det som gör Sigtuna kommun är unik är möjligheterna att klara av krisen. Vi kan lägga fram en budget som är kemiskt fri från besparingar. Vi kan dessutom göra många väldigt viktiga framtidssatsningar.

Här är några konkreta och mycket viktiga punkter i vår budget:
 • Full täckning för alla löneökningar för all personal. Det ger bevarad personaltäthet.

 • Full täckning för förändringar av antalet brukare i verksamheten. Det säkrar kvaliteten.

 • Överskott på 33 miljoner kronor.

 • Buffert för oförutseda utgifter på 27 miljoner kronor.

 • 4,5 miljoner till mer personal i grundskolan

 • 3 miljoner kronor till gymnasieverksamheten.

 • 2,5 miljoner kronor extra till arbetsmarknadsinsatser och Komvux.

 • Mer resurser till naturvård

 • Mer resurser till föreningslivet

 • Extra insatser för barn som riskerar fara illa

 • Nytt ridshus i Rävsta
 • Nytt sportcentrum i Rosersberg

 • Nytt sportcentrum i Sigtuna

 • Biologiskt renat utomhusbad i Märsta

 • Nytt Sjudargårdsbad

 • Strandpromenad genom hela Sigtuna
 • Nya gator och vägar

När allt detta är gjort finns det dessutom möjlighet att göra en mindre skattesänkning på 12 öre. Det gör att kommunens skattesats blir 19:98. För oss Socialdemokrater är detta fullständigt odramatiskt. Skattesatsen är för oss, till skillnad från Moderaterna, inte ett mål i sig, utan ett verktyg för att uppnå mål, Ibland måste vi höja skatten, ibland kan den sänkas.

Vår unika budget är resultatet av 7 års hårt arbete för att utveckla kommunen. Bostadbyggandet har tagit ordentlig fart, befolkningsökningen är stor, näringslivsklimatet är gott, näringslivsetableringarna är många, mängder av stora investeringar i nya och upprustade skolor och förskolor har genomförts. När lågkonjunkturen nu slår till för fullt står vi bättre rustade än de flesta. Mark som sålts för att bygga nya bostäder och etablera nya företag kommer ge kommunen stora exploateringsvinster de kommande åren. Vår offensiva framtidspolitik har gett resultat.

Vi kommer använda de extra resuser som kommunen får av exploateringsvinster för att bygga en bro över det mörka vattnet. Vi slår en bro från lågkonjunkturen till normalkonjunkturen. På så sätt kan våra invånare och personal skonas från neddragningar och försämringar. Vi tycker det är ett klokt sätt att använda resurserna på och i ett långsiktigt perspektiv är vi också övertygade om att det är ekonomiskt klokt. Vi har dragit lärdomar av 90-talets kris och nedskärningarn i dess spår. Vi ska inte dit igen! Alternativet är att göra stora nedskärningar och/eller höja skatten kraftigt samtidigt som kommunen gör stora ekonomiska överskott. Det tycker inte vi är en klok politik.

Kommunlednings linje är tydlig. Vi möter krisen med offensiva framtidsinvesteringar och genom att värna och utveckla vården, omsorgen och skolan. Samtidigt tar vi ett rejält grepp om ekonomin och satsar på överskott och en ekonomisk buffert. Ansvar och utveckling i tider av kris.

Är det någon som uppfattat något från Moderaterna i Sigtuna mer än det sedvanliga gnället?

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger