torsdag 14 januari 2010

Oppositionrådet inser att han misstog sig om beslut om borgen till Sigtunahem

Jag antar nu att det börjar gå upp för oppositionsrådet att han inte kollat fakta i ärendet med borgen till Sigtunahem. (se tidigare inlägg).

När man läser hans första inlägg så är det helt uppenbart att han tror att jag på eget bevåg har fattat beslut om ett nytt borgensåtagande på 136 miljonber kronor och därmed utökat kommunens ställda säkerheter utan att beslut fattats i kommunstyrelsen. Det skulle jag naturligtvis aldrig göra! Kommunens åtaganden är exakt lika stora före som efter mitt delegationsbeslut!

När väl detta gått upp för oppositonrådet hur det egentligen ligger till måste han återigen, genom et nytt bdebattinlägg, börja skriva om hur odemokratisk jag och kommunledningen är för att leda bort uppmärksamheten från hans misstag. Återigen en diskussion om former för hur beslut fattas istället för sakinnehållet.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger