tisdag 2 februari 2010

Färre byggrätter i Herresta by ger anpassning och småskalighet

Ett stort behov av nya bostäder, större framtida underlag för förskole- och skolverksamhet och möjlighet till en god lösning av vatten- och avloppsfrågor var viktiga utgångspunkter när vi våren 2009 igångsatte planarbetet för 50 nya bostäder i Herresta norr om Märsta.

Under samrådet har grannarna till den planerade bebyggelsen riktat kritik mot omfattningen av nybyggnationen. Vidare har det visat sig att det inom vissa delar av området finns geotekniska problem och att det finns utmaningar i det faktum att kulturmiljön i Hovadalgången berörs.
Vi har lyssnat till synpunkterna under samrådet och kommer till utställningen av detaljplanen kraftigt minska antalet byggrätter från 50 till åtta fristående villor.

Vi i kommunledningen har lyssnat på de boendes synpunkter och går dem tillmötes genom att kraftigt minska utbyggnaden av Herresta By. Det är ytterligare ett bevis på att samrådet med allmänheten när kommunen planerar är viktig och att dialogen ofta leder framåt.

Nu föreslår vi istället de nya husen placeras i de ”luckor” som finns i den nuvarande bebyggelsen.

Arbetet med att bygga fler bostäder på landsbygden fortsätter. Särskilt glädjande är att vi nu kan erbjuda åtta tomter till den kommunala tomt- och småhuskön som gör det möjligt att bygga sitt eget hus.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger