söndag 21 augusti 2011

Vi vill att Stockholm ska arrangera sommar-OS år 2024

Idag skriver jag tillsammans med partivännerna Magnus Hedberg, ordförande Socialdemokraterna i Täby, Emil Högberg, oppositionsråd Huddinge, Yilaz Kerimo, riksdagsledamot från Södertälje och Anna Ljundell, kommunstyrelsens ordförande Nynäshamn, på SvD:s Brännpunkt om varför vi tycker att vi i Stockholmregionen ska ansöka om att få arrangera sommars-OS år 2024:
.................
Därför bör Stockholm söka sommar-OS

2012 är det hundra år sedan Stockholm arrangerade de olympiska sommarspelen. Spelen är mytomspunna och kom att kallas solskensolympiaden inte enbart på grund av det vackra vädret. Stockholms stad planerar att uppmärksamma 100-årsjubileet bland annat genom idrottsliga evenemang med höjdpunkten under juni nästa år. Det är vällovligt men ambitionen att minnas gamla lagrar måste paras med viljan att spänna bågen inför framtiden.

I slutet av 90-talet misslyckades Stockholm efter en uppmärksammad kampanj med att söka värdskap för sommar-OS 2004. Sedan dess har skälen att arrangera olympiska spel i Stockholm vuxit i styrka. 1 september går tiden ut för att söka sommar-OS 2020. Stockholm missar dessvärre chansen denna gång. Vi menar dock att Sverige snarast bör sätta igång förberedelserna för att ansöka om att få arrangera sommar-OS i huvudstaden 2024. Det kräver opinionsbildning och gemensam mobilisering under de kommande fyra åren. En hel del inspiration för en förnyad satsning står att finna i OS-ansökan inför spelen 2004. Till detta kan nu läggas allt det positiva som ytterligare stärkt Stockholms aktier sedan dess. Eriksdalsbadet, som är en påtaglig effekt av den förra kampanjen, håller av allt att döma hög klass som OS-arena. Detsamma gäller rimligen den blivande Stockholmsarenan invid Globen och Svenska fotbollförbundets nya nationalarena i Solna. Ingenting hindrar heller att enskilda delar av spelen kan förläggas till övriga Mälardalen där förutsättningarna finns.

Statskontoret som 2005 granskade de samhällsekonomiska effekterna av en svensk vinter OS-ansökan skriver att de olympiska spelen kan betraktas som en ”ekonomisk chock” för värdregionen. När en stad tilldelats ett olympiskt spel, vilket sker redan sju år i förväg, drar en mängd aktiviteter igång. Framförallt handlar det om betydande investeringar i nya idrottsanläggningar, uppgraderingar av befintliga anläggningar, utbyggnad och förbättring av kommunikationer och annan infrastruktur samt boendekapacitet. Under de intensiva veckor som spelen äger rum ökar naturligtvis den ekonomiska aktiviteten i arrangörsområdet kraftigt. Enligt Statskontoret råder under denna period ett slags ”undantagstillstånd” i värdregionen. Efter spelen märks ökad turism, starkare näringsliv och förbättrad arbetsmarknad utöver de allmänna goodwilleffekter som tillkommer staden och arrangörslandet. Nyare forskning av ekonomerna Rose och Spiegel analyserar den ”olympiska effekten” på länders handelsflöden. Resultatet är att i synnerhet sommar-OS förefaller ha stor inverkan. Rose och Spiegel finner att handeln är upp emot 30 procent större för länder som har haft värdskapet.

Utöver ekonomiska effekter finns andra samhällsvinster att hämta. Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder (DHR) har propagerat för en OS-ansökan som ett sätt att öka tillgängligheten i Stockholm. Överallt där OS drar fram efterlämnar mästerskapen städer som blivit mer tillgängliga för alla. Sydney, Barcelona, Peking och Vancouver ligger därför enligt DHR före Stockholm. Ett OS skulle även få betydande effekter för idrottens förutsättningar i stort. Inte minst skapas långsiktigt bättre möjligheter för barn- och ungdomsidrotten genom ökat intresse samt fler och modernare anläggningar. Stockholm med en tradition av miljötänkande och väl utbyggd kollektivtrafik skulle slutligen ha alla förutsättningar att arrangera de mest klimatsmarta olympiska spel som världen hittills har skådat.

Hindren är många, invändningar står alltid att finna men politik handlar om att vilja. Stockholm och Sverige bör aktivt använda de kommande fyra åren för att opinionsbilda och därefter skicka in en ansökan till de olympiska sommarspelen 2024. Det vore ett handfast sätt för regionen och landet att investera i tillväxt, framtidstro och ovärderliga idrottsupplevelser.
.................

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger