söndag 21 augusti 2011

Medverkan på politisk sommarskola på Värmdö

Socialdemokraterna i Värmdö kommun har etablerat en fin tradition; som start på höstens politiska arbete anordnar de sedan flera år en politisk sommarskola på Lillsveds Folkhögskola. Drivande personen bakom detta är det drivande oppositionsrådet Lars Bryntesson (S). Lars som har varit kommunstyrelsens ordförande har tillsamamns med sina duktiga partivänner i flera val lyckats få en mycket större väljarandel i kommunvalet än i riksdagsvalet.

Årets sommarskola gick av stapeln idag. Jag hade inbjudits för att hålla det inledande föredraget med rubriken ”Socialdemokraternas utmaningar i Stockholmsregionen”. Utmaningarna är många och distriktsstyrelsen i länet (S) och jag menar att det framför allt är tre områden som (S) måste få större förtroende i för att vinna valet 2014:

1) En politik för tillväxt och fler jobb, inte minst för unga. Det ger ekonomisk stabilitet och goda möjligheter att för nödvändiga framtidsinvesteringar i välfärden.

2) En skola i världsklass. För varje barns rätt till en bra start i livet och möjlighet till ett bra framtida jobb samt för att hävda vårt lands konkurrenskraft i världen.

3) Att få vardagen att gå ihop. Förskolan ska vara bra och ha generösa öppettider, kollektivtrafiken ska vara effektiv och fungera hela året och bostadsmarknaden ska fungera så att varje familj kan få den bostad som passar livssituationen, sjukvården ska se till familjernas behov och inte leverera köer på akuterna. För att ta några exempel.

Socialdemokraterna i Stocholms län jobbar nu fram en konkrewt och tydlig politik inom dessa områden. Det kommer vara viktit i arbetet för att göra socialdemokratin starkare i vår del av landet.

Efter min inledning fördes en bra diskussion om olika politikområden. Tack för en spännande förmiddag. Jag kommer gärna tillbaka till Värmdö för fortsatta politiska samtal!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger