torsdag 23 april 2009

Avtal med Riksbanken undertecknat - nytt penningkontor byggs i Arlandastad och kommunen säljer mark för 33 miljoner kronor

I går eftermiddag verkställde jag kommunfullmäktiges beslut om att sälja mark till Riksbanken i Arlandastad. Riksbankens adminstrativa chef Agneta Rönström och jag underteckande köpeavtalet. Riksbanken ska där bygga sitt nya penningkontor. Affären ger kommunen en bruttointäkt på drygt 33 miljoner kronor. Det nya penningkontoret beräknas tas idrift 2012/2013.

Det är alltid tillfredställande att genom ett avtalsundertecknande konstatera att en lång process med många ansträngningar når till mål. Ännu mer glädjande är det naturligtvis när man får sätta spaden i backen och verkligen få sätta igång en etablering. Det är bra för kommunen och dess utveckling!

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger