torsdag 23 april 2009

Årsstämma i AB Sigtunahem

I går kväll var det årsstämma i AB Sigtunahem. Det var som traditionen bjuder en lugn tillställning. AB Sigtunahem är ett välskött företag. Ekonomin är stabil och stämman kunde besluta om att disponera en vinst på 13,8 miljoner kronor. Soliditeten (ett mått på bolagets finansiella styrka) är 19,9% vilket är mycket gott med tanke på att Sigtunahem har byggt många nya bostäder de gångna åren. Vad många inte tänker på när de jämför soliditeten i AB Sigtunahem med privata fastighetsägare är att vi i AB Sigtunahem endast tar upp det bokförda värdet av fastigheterna i balansräkningen som tillgång när soliditetstalet sätts, medan många privata fastighetsägare tar upp marknadsvärdet. Det skulle vara hur enkelt som helst för AB Sigtunahem att blåsa upp soliditeten om vi tillämpade samma redovisningstekik.

Vidare kunde konstateras att uthyrningsgraden var långt över 99%. Den kan i princip inte bli högre eftersom det kan bli en lucka på någon vecka när en hyresgäst har flyttat ut och tills en ny flyttat in.

Det finns en mycket ovanlig kuriositet med ägandet av AB Sigtunahem. Många tror att det är ett av kommunen helägt bolag. Det stämmer inte riktigt. Av de 38 422 aktier som finns i bolaget äger kommunen 38 418 aktier, Christer Jansson 3 aktier och Christine Wålmark 1 aktie. Det beror på att när AB Sigtunahem bildades för drygt 50 år sedan så köpte två av grundarna (kommunpolitiker) sammantaget tre aktier i bolaget. Deras barn har ärvt aktierna. Detta är förmodligen helt unikt!

På bilden ovan ses Bernt Johansson (S) som kommunstyrelsen utsett att på stämman representera kommunens 38 418 aktier och Christine Wålmark som respresenterar 1 aktie.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger