torsdag 23 april 2009

Jag vill se en gemensam överförmyndarverksamhet mellan Sigtuna, Upplands Väsbys och Sollentuna kommuner

Kommunstyrelsen i Sigtuna kommun har beslutat att undersöka möjligheterna till att skapa en gemensam överförmyndarverksamhet mellan Sigtuna, Upplands Väsbys och Sollentuna kommuner. Nu har det kommit en rapport på om det går och hur det skulle kunna gå till. Personligen tycker jag det är en bra idé. Det gäller dock under förutsättning att vi skaffar en liten, effektiv och gemensam Överförmyndarnämnd och att det finns hjälp och stöd att få på plats i alla kommuner så att det är lätt att nå Överförmyndarens verksamhet. Viktigt att säga att det är Kommunfullmäktige som beslutar i frågan.

På eftermiddagen idag träffades representanter från de tre kommunerna i Upplands Väsbys kommunhus för att diskutera frågan. Jag fann att många gick på min linje.
På bilden ovan ses representanter från de tre kommunerna diskuterande gemensam överförmyndarverksamhet.

0 kommentarer:


Free Blogger Templates by Isnaini Dot Com and BMW Cars. Powered by Blogger